Actualizarea şi protecţia datelor personale

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

Dorim să vă informăm că BCR derulează în continuare campania de actualizare şi completare a informaţiilor cu privire la proprii clienţi, în conformitate cu Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei.

Va asteptam la oricare din unitatile BCR cu actul de identitate sa va actualizati datele de identificare personale. In cazul in care deja v-ati actualizat aceste date, va multumim asigurându-vă, ca de fiecare dată, de consideraţia noastră.

Banca Comercială Română

Pentru orice informaţii suplimentare puteţi suna la InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni până duminică, între 8.00 şi 22.00): 0800.801.BCR (0800.801.227) apelabil gratuit din orice reţea naţională, sau +4021.407.42.00 apelabil la tarif normal din străinătate.

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE ALE PERSOANELOR FIZICE

I.

BCR prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la pct. II.

✔ Clienţi/potenţiali clienţi, consumatori/potenţiali consumatori, debitori, contractanţi, membrii familiei persoanei vizate, garanţi, coplătitori, deţinatori de titluri de participare emise de organele de plasament colectiv pentru care se desfăşoară activitate de investitori în organismele de plasament colectiv şi instrumentele financiare, beneficiari ai poliţelor de asigurare cesionate în favoarea BCR, asiguraţi în contractele de asigurare intermediate de BCR, asiguraţi în contractele de asigurări în care banca este beneficiar, angajaţi, acţionarii Băncii Comerciale Române, membrii Consiliului de Supraveghere si Comitetului Executiv al BCR;
✔ Angajati, studenti, candidati, , membrii familiei vizate, persoane juridice care au depus CV in vederea angajarii in BCR, studenti care fac practica in BCR in vederea recrutarii dupa absolvire, membrii Consiliului de Supraveghere si Comitetului Executiv al BCR;
✔ Clienti/potentiali clienti, vizitatori, orice persoana care intra intr-o unitate teritoriala a bancii sau care trece prin dreptul sediilor BCR sau ATM-urilor, ASV-urilor;
✔ Actionari BCR, detinatori obligatiuni BCR;
✔ Clienti/potentiali clienti


II.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice Banca Comerciala Romana are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la pct.I. Scopul colectarii datelor este:

✔ Pentru persoanele prevazute la pct.I. lit. a: Prestari servicii bancare si alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: gestiune economico-financiara, resurse umane, reclama marketing si publicitate, taxe si impozite, furnizarea de bunuri si servicii, rapoarte de credit, colectare debite/recuperare creante, asigurari si reasigurari, prevenirea fraudelor, monitorizarea accesului/persoanelor in spatii publice/private, securitatea persoanelor si a spatiilor publice/private, sevicii pe internet, efectuare de tranzactii cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor bancii, precum si vanzarea de imobile catre salariati, in conditiile legii; monitorizare video; evidenta executarilor silite si litigiilor; prevenirea spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterea clientelei; evaluarea bunurilor mobile si imobile in vederea garantarii unui credit bancar, intocmirea/verificarea studiilor de fezabilitate si planurilor de afaceri pentru investitii; si supravegherea pe baza consolidata, prevenirea spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterea clientelei. Banca Comerciala Romana este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.3776.
✔ Pentru persoanele fizice prevazute la pct. I lit.b: resurse umane si selectie si plasare forta de munca. Banca Comerciala Romana este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.3773.
Pentru persoanele fizice prevazute la pct. I lit.c: monitorizarea accesului/persoanelor în spatii publice/private; securitatea persoanelor si a spatiilor publice/private; monitorizare video si securitate. Banca Comerciala Romana este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.3775.
Pentru persoanele fizice prevazute la pct. I lit.d: evidenta actionarilor BCR si evidenta persoanelor care au achizitionat obligatiuni emise de BCR. Banca Comerciala Romana este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.3774.
Pentru persoanele fizice prevazute la pct. I lit.e: marketing si publicitate. Banca Comerciala Romana este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.3772.


III.

✔ Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze datele, in cazurile prevazute la pct. II lit. a) si b), acestea fiind necesare in vederea derularii/initierii de raporturi juridice cu Banca Comerciala Romana SA, cu respectarea prevederilor legale. In cazul refuzului de a furniza aceste date, banca refuza initierea de raporturi juridice, intrucat este in imposibilitatea de a respecta cerintele reglementarilor speciale in domeniul bancar privind cunoasterea clientelei, iar in cazul angajatilor, a prevederilor dreptului muncii si dreptului fiscal.
✔ In situatiile prevazute la pct. II lit. c) si d) furnizarea datelor este necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale ale BCR prevazute de de Legea 31/1990 privind societatile comerciale, de Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, protectia persoanelor, HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art.69 din Legea nr.333/2003 .
✔ In cazul prevazut la pct. II lit.e), respectiv marketing si publicitate, furnizarea datelor este la latitudinea persoanelor fizice, iar refuzul prelucrarii datelor in acest scop poate determina fie neparticiparea la promotiile organizate de Banca, cat si imposibilitatea ca Banca sa va transmita informatii despre alte produse ale sale sau ale partenerilor sai in scop publicitar. In cazul in care persoanele fizice si-au dat acordul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing si publicitate au dreptul ca ulterior sa solicite excluderea din baza de date BCR constituita in acest scop. La cererea persoanelor fizice BCR confirma daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an. Banca se obliga sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii 677/2001.


IV.

✔ Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

✔ In cazul prevazut la pct.II. lit. a) : Persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului, imputernicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucreaza datele personale in numele operatorului, cu exceptia imputernicitului, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritate judecatoreasca, autoritati publice centrale, politie, societati bancare, birouri de credit, agentii de colectare a debitelor,/recuperare a creantelor, societati de asigurare/reasigurare, BNR, Societati de decontare/compensare, Fonduri de garantare si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii, AEGRM, ONPCSB, CNVM, Comisia de Supraveghere Pensii Private, Societati de administrare a investitiilor, Societati de servicii de investitii financiare, emitenti Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registre Independente, Case de Compensare, Organe de urmarire penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii.
✔ In cazul prevazut la pct.II. lit. b): persoana vizata, angajati ai operatorului, autoritate judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, politie, angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate, Oficiul National al Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Consiliul de Supraveghere si Comitetul Executiv al Bancii Comerciale Romane SA, Inspectoratul Teritorial de munca.
✔ In cazul prevazut la pct.II. lit. c): persoana vizata, angajati ai operatorului, autoritate judecatoreasca, politie, Organele de Urmarire Penala.
✔ In cazul prevazut la pct.II. lit. d): persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele in numele operatorului, cu exceptia imputernicitului, autoritate judecatoreasca, politie, actionari, administratori, BNR, CNVM, Bursa Romana de Valori, orice solicitant conform Legii nr.31/1990, organe de urmarire penala.
✔ In cazul prevazut la pct.II. lit. e): persoana vizata, reprezentanti legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele in numele operatorului, cu exceptia imputernicitului, mass-media.


V.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre banca a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la orice unitate teritoriala a bancii care va directiona petitia dvs. catre Unitatea Managementul Calitatii Totale din BCR Centrala sau cererea poate fi adresata direct Bancii Comerciale Romane SA– Unitatea Managementul Calitatii Totale la sediul din B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 5, Bucuresti. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.