Informare GDPR – Conturi curente și alte produse

1. Persoane vizate. Definiții

2. Scopuri în care se prelucrează datele cu caracter personal

3. Categorii de Date

4. Procese decizionale automate

5. Destinatarii datelor

6. Durata prelucrării. Destinația ulterioară a datelor

7. Transferuri de date în străinătate

8. Drepturile persoanelor vizate