Participarea BCR la Sistemul Biroului de Credit

Incepand cu data de 12 decembrie 2007 BCR participa la faza a doua de dezvoltare a Sistemului Biroului de Credit prin transmiterea si receptionarea de informatii pozitive cu privire la clientii persoane fizice.

Informatiile transmise de BCR catre SC Biroul de Credit SA se refera la clientii persoane fizice care beneficiaza de credite sau au intrat in raporturi juridice cu banca la solicitare unui produs tip credit.

Informatiile transmise de BCR catre SC Biroul de Credit SA despre clientii persoane fizice sunt urmatoarele:

✓ date cu caracter personal: nume, prenume, Cod Numeric Personal, data nasterii, adresa de domiciliu, numar de telefon, angajator
✓ produsele de tip credit, similar sau de asigurare;
✓ obligatiile de plata curente si restantele mai mari de 30 de zile;
✓ numele angajatorului;
✓ giranti si cosemnatari;
✓ documente cu inadvertente detinute de banca;
✓ fraudulentii proprii;
✓ transmiterea creditului restant catre asigurator sau societate de colectare creante.

Scopul prelucrarii acestor date consta in interesul legitim al Bancii de a cunoaste comportamentul debitorilor persoane fizice pentru evaluarea solvabilitatii, reducerea riscului la creditare si determinarea gradului de indatorare a acestora.

Orice persoana fizica isi poate exercita drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr.790/12.12.2001 cu modificarile ulterioare in mod special urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie etc.

Mai mult...