Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea tranzacțiilor ocazionale

1. Cum prelucrăm datele dumneavoastră și în ce scopuri?

2. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

3. Ce profilări realizează BCR?

4. Către ce categorii de destinatari pot fi dezvăluite datele cu caracter personal?

5. Durata prelucrării. Destinația ulterioară a datelor cu caracter personal

6. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

7. Securitatea datelor cu caracter personal

8. Care sunt drepturile dumneavoastră în contextul prelucrării datelor cu caracter personal?

9. Exercitarea drepturilor