TGCA – Informare privind protecția datelor personale

1. Banca – operator

Scopurile pentru care se prelucrează datele cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor mai sus-menționate, BCR se va baza în măsura în care este necesar, și pe interesul sau legitim în desfășurarea obiectului sau de activitate.

În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR, în contextul desfășurării obiectului sau de activitate, BCR prelucrează date cu caracter personal pentru reclamă, activități de marketing și publicitate, PR si comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile bancare, activitatea BCR, a membrilor Grupului BCR și a terților parteneri contractuali, gestionarea reclamațiilor cu privire la serviciile bancare, statistică, implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile financiar - bancare oferite, prevenirea fraudelor, cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin analizarea/verificarea autenticității actului de identitate prezentat pentru operațiuni a căror limită valorică nu atinge limitele prevăzute de legislația incidentă, îmbunătățirea Serviciilor bancare furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne, managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer, constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și/sau ale entităților din cadrul Grupului BCR în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens, managementul portofoliului și managementul riscului (inclusiv, dar fără a se limita la identificarea, la nivelul societăților afiliate BCR, a grupurilor de Clienți aflați în legătură), asigurări și reasigurări, precum și pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau în străinătate), prezentarea serviciului de acceptare la plată furnizat de partenerii BCR și transmiterea către acesta a datelor de contact în măsura în care există interes pentru acest serviciu, monitorizarea video pentru securitatea spațiilor și a bunurilor BCR în vederea prevenirii unor împrejurări de natura a afecta negativ BCR; înregistrarea audio a convorbirilor telefonice către / de la centralele telefonice BCR în vederea realizării anumitor cereri ori investigații solicitate de sau în legătură cu Clientul sau cu orice altă categorie de Persoană Vizată (de exemplu whistleblowing), a probării acestora față de Persoana Vizată sau în instanță în cazul unui litigiu, precum și pentru îmbunătățirea calității serviciilor și apelurilor; activități de contactare și gestionare a solicitării Serviciilor bancare prin intermediul Paginii de Internet.

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate de către BCR

Categorii de destinatari către care pot fi dezvăluite datele cu caracter personal

Durata prelucrării. Destinația ulterioară a datelor cu caracter personal

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

2. Banca – persoană împuternicită a Clientului