TGCA – Informare privind protecția datelor personale

1. Banca – operator

Scopurile pentru care se prelucrează datele cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate de către BCR

Categorii de destinatari către care pot fi dezvăluite datele cu caracter personal

Durata prelucrării. Destinația ulterioară a datelor cu caracter personal

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

2. Banca – persoană împuternicită a Clientului