NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților Operatorului BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA