Produse structurate

Best Garant

Descoperă linia de produse Best Garant! Te bucuri de garanția capitalului, maturitatea pe termen mediu de până la 5 ani și plata minimă a dobânzii anuale sau rambursarea minimă de peste 100%. Mai mult, produsele Best Garant îți oferă posibilitatea obținerii unui venit adițional în funcție de performanța activului suport. 

Produse garantate

Investește în obligațiuni cu venit fix, cum ar fi obligațiuni ipotecare sau obligațiuni municipale! Te bucuri de faptul că banca emitentă garantează siguranța lor prin rating. Totodată, obligațiunile ipotecare sunt garantate cu drepturi asupra proprietăților și clădirilor. Valoarea obligațiunilor municipale e securizată cu drepturi asupra sectorului public. 

Certificate express

Certificatele express îți oferă posibilitatea să câștigi un cupon mare la un nivel de risc redus! Chiar și creșterile minore sau mișcările bilaterale ale instrumentului declanșează câștiguri atractive mult peste nivelul pieței. În plus, plasa de siguranță, ca parte din structură, îți oferă protecție parțială împotriva pierderilor. Certificatele express tind să aibă maturități între 1 an și 4 ani.

Poți obține un randament atractiv la răscumpărare înainte de maturitate cu protecția oferită de plasa de siguranță.

Obligațiuni cash sau share

Investește în obligațiuni cu un randament foarte atractiv! Deoarece obligațiunea este strâns legată de o acțiune (instrumentul de bază), cupoanele depășesc nivelul pieței. Pentru cuponul mare, îți asumi riscul acțiunii – la maturitate, răscumpararea obligațiunii se bazează pe prețul instrumentului de bază.

Dacă la maturitate prețul acțiunii este peste valoarea inițială, cuponul și valoarea nominală sunt amortizate. Dacă prețul acțiunii la maturitate este sub valoarea inițială, se transferă, pe lângă cupon, și numărul de acțiuni stabilite pentru valoarea nominală.

Credit Linked Notes

Credit linked notes (CLN) sunt obligațiuni ce au la bază creanțe purtătoare de dobândă. Dobânda și rambursare sunt condiționate de solvabilitatea debitorului. 

Dacă nu există așa-numitul „eveniment de credit” (insolvență, neplată sau restructurarea împrumutului), primești dobânzi atractive care sunt de obicei mai mari decât cele oferite de obligațiunile corporative sau guvernamentale. La maturitate, suma inițială a unui CLN este platită la valoarea nominală. 

Certificate cu discount

Certificate bonus

Certificate outperformance

Certificate Twin-Win