Produse structurate

Produse structurate

Best Garant

Descoperă linia de produse Best Garant! Te bucuri de garanția capitalului, maturitatea pe termen mediu de până la 5 ani și plata minimă a dobânzii anuale sau rambursarea minimă de peste 100%. Mai mult, produsele Best Garant îți oferă posibilitatea obținerii unui venit adițional în funcție de performanța activului suport. 

Produse garantate

Investește în obligațiuni cu venit fix, cum ar fi obligațiuni ipotecare sau obligațiuni municipale! Te bucuri de faptul că banca emitentă garantează siguranța lor prin rating. Totodată, obligațiunile ipotecare sunt garantate cu drepturi asupra proprietăților și clădirilor. Valoarea obligațiunilor municipale e securizată cu drepturi asupra sectorului public. 

Certificate express

Certificatele express îți oferă posibilitatea să câștigi un cupon mare la un nivel de risc redus! Chiar și creșterile minore sau mișcările bilaterale ale instrumentului declanșează câștiguri atractive mult peste nivelul pieței. În plus, plasa de siguranță, ca parte din structură, îți oferă protecție parțială împotriva pierderilor. Certificatele express tind să aibă maturități între 1 an și 4 ani.

Poți obține un randament atractiv la răscumpărare înainte de maturitate cu protecția oferită de plasa de siguranță.

Credit Linked Notes

Credit linked notes (CLN) sunt obligațiuni ce au la bază creanțe purtătoare de dobândă. Dobânda și rambursare sunt condiționate de solvabilitatea debitorului. 

Dacă nu există așa-numitul „eveniment de credit” (insolvență, neplată sau restructurarea împrumutului), primești dobânzi atractive care sunt de obicei mai mari decât cele oferite de obligațiunile corporative sau guvernamentale. La maturitate, suma inițială a unui CLN este platită la valoarea nominală. 

Obligațiuni cash sau share

Investește în obligațiuni cu un randament foarte atractiv! Deoarece obligațiunea este strâns legată de o acțiune (instrumentul de bază), cupoanele depășesc nivelul pieței. Pentru cuponul mare, îți asumi riscul acțiunii – la maturitate, răscumpararea obligațiunii se bazează pe prețul instrumentului de bază.

Dacă la maturitate prețul acțiunii este peste valoarea inițială, cuponul și valoarea nominală sunt amortizate. Dacă prețul acțiunii la maturitate este sub valoarea inițială, se transferă, pe lângă cupon, și numărul de acțiuni stabilite pentru valoarea nominală.

Certificate bonus

Certificatele bonus combină trei avantaje într-un singur produs! Beneficiezi de creșterea prețului instrumentului, primești un bonus considerabil, iar în cazul scăderii prețurilor ești protejat de o barieră de siguranță. În cazul unei scăderi bruște a prețurilor, scade și bonusul iar prețul certificatului va fi cel al instrumentului de bază.

Nivelul bonusului care determină plata este stabilit deasupra prețului actual al instrumentului la emiterea certificatului. Bariera este stabilită sub valoarea inițială.

Certificate cu discount

Certificatele cu discount sunt obligațiuni prin care achiziționzi un instrument la reducere față de valoarea sa inițială. La începutul perioadei se stabilește o limită superioară (valoare CAP) pentru câștigul potențial.

La maturitate, vei obține prețul curent al instrumentului de bază, iar valoarea CAP reprezintă limita maximă a câștigului și rămâne constantă pe toată perioada.

Certificate outperformance

Potențial ridicat de câștig, riscuri limitate! Prin certificatele outperformance poți beneficia de rate mai mari când prețul instrumentului de bază crește, datorită ratei de participare a certificatului mai mare de 100%. Acest mecanism va crește șansa de câștiguri mai mari față de investițiile directe în instrumentul de bază.

Certificate Twin-Win

Certificatele Twin-Win combină două avantaje într-un singur produs! Beneficiezi de creșterea prețurilor (în majoritatea cazurilor cu efectul de levier), și în același timp, pierderile din instrumentul de bază sunt schimbate 1:1 în profit atât timp cât bariera nu a fost atinsă. Așadar, poți face profit chiar dacă prețurile scad moderat.

În momentul în care prețul instrumentului scade până la barieră sau sub aceasta, protecția barierei dispare iar la maturitate prețul certificatului va fi cel al instrumentului de bază.