Obligațiuni

Titluri de stat în cadrul Programului FIDELIS

Titluri de stat în cadrul Programului FIDELIS

În perioada 1-16 septembrie 2022, se va desfășura o noua ofertă publică de Titluri de stat emise de către Ministerul Finanțelor în cadrul Programului FIDELIS, cu o valoare minimă de subscriere de 5.000 RON/ 1.000 EUR. Poți cumpăra Titluri de Stat de la orice sucursală BCR și beneficiezi de dobândă fixă în funcție de scadența fiecărei emisiuni.

Obligațiuni guvernamentale din România

Mai multe investiții, mai multă siguranță! Obligațiunile guvernamentale emise în România sunt instrumente financiare care atestă datoria publică a entității emitente (Ministerul Economiei și Finanțelor). Un titlu de stat este o atestare a unei datorii publice, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, obligațiuni sau alte instrumente financiare care pot fi emise în moneda locală sau în valută.

Obligațiuni guvernamentale din CEE

Prin obligațiuni guvernamentale din CEE investești pe termen mediu sau lung și participi la dezvoltarea companiilor din regiune! Companiile industriale cu sediul în Europa Centrală și de Est emit aceste obligațiuni pentru a-și finanța capitalul.

Economiile țărilor din Europa Centrală și de Est câștigă teren rapid față de vechile state membre UE. Motivul din spatele acestei creșteri dinamice este varietatea companiilor emergente. Acestea beneficiază de creșterea cererii locale și creșterea exporturilor, iar potențialul lor de dezvoltare este mult mai mare decât cel al companiilor din piețele vestice ale UE.

Obligațiuni guvernamentale internaționale

Prin obligațiuni guvernamentale internaționale investești pe termen mediu sau lung și participi la dezvoltarea societății! Aceste obligațiuni cu rată fixă emise de companii sau instituții de stat sunt folosite pentru a finanța proiecte de infrastructură și alte investiții în folosul comunității.

În funcție de ratingul țării respective, aceste obligațiuni sunt considerate investiții sigure deoarece rambursarea lor este garantată de venitul din taxe, care este constant. Datorită gradului de siguranță, dobânda este moderată – cu cât dobânda este mai mare, cu atât gradul de risc va fi mai ridicat.

Obligațiuni corporative din România

Participă la dezvoltarea economiei locale și obține un randament atractiv! Obligațiunile corporative din România sunt obligațiuni emise de companii locale.

Lista companiilor este tot atât de vastă precum sectoarele de activitate, cu o oarecare concentrare pe companiile producătoare de mașini, construcții, furnizorii de servicii financiare, energie, telecomunicații, tutun și alimente. Companiile folosesc obligațiunile corporative pentru a-și finanța capitalul.  

Obligațiuni corporative din CEE

Prin obligațiuni guvernamentale din CEE investești pe termen mediu sau lung și participi la dezvoltarea companiilor din regiune! Companiile industriale cu sediul în Europa Centrală și de Est emit aceste obligațiuni pentru a-și finanța capitalul.

Economiile țărilor din Europa Centrală și de Est câștigă teren rapid față de vechile state membre UE. Motivul din spatele acestei creșteri dinamice este varietatea companiilor emergente. Acestea beneficiază de creșterea cererii locale și creșterea exporturilor, iar potențialul lor de dezvoltare este mult mai mare decât cel al companiilor din piețele vestice ale UE.

Obligațiuni corporative internaționale

Participă la dezvoltarea climatului economic internațional și obține un randament atractiv! Obligațiunile corporative internaționale sunt obligațiuni emise de companii industriale în aproape toate țările lumii. Cei mai importanți emitenți se află în UE, SUA, Japonia, India și China.

Lista companiilor este tot atât de vastă precum sectoarele de activitate, cu o oarecare concentrare pe companiile producătoare de mașini, construcții, furnizori de servicii financiare, energie, telecomunicații, tutun și alimente. Companiile folosesc obligațiuni corporative pentru a-și finanța capitalul.

Obligațiuni senior

Mai multă protecție, mai multă independență financiară! Obligațiunile senior sunt instrumente financiare cu dobândă fixă sau variabilă emise de bănci pentru a-și finanța împrumuturile. Scadențele acestor obligațiuni sunt în general de durată medie sau lungă. Dividendele (cuponul) sunt plătite o dată pe an.

Instituția emitentă își asumă onorarea la timp a plății cupoanelor și a valorii nominale. În plus, drepturile generate de obligațiunile senior sunt considerate directe, necondiționate și fără a fi subordonate, adică au statut de datorie principală.

Obligațiuni subordonate

Diversifică portofoliul prin investiții mai sigure în activele companiilor cu rating bun! Obligațiunile subordonate sunt obligațiuni pentru care băncile și companiile emitente sunt răspunzătoare cu activele fixe.

Deținătorii acestor obligațiuni renunță la opțiunea de a fi tratați ca și creditori preferați în schimbul unei dobânzi mai ridicate.  În caz de insolvență, creditorii seniori au întâietate în exercitarea drepturilor asupra activelor debitorului.

Covered bonds

Covered Bonds sunt instrumente financiare cu venit fix, cum ar fi obligațiunile municipale și cele ce au ca activ de bază ipoteci – obligațiuni ipotecare.

Te bucuri de un grad ridicat de siguranță deoarece banca emitentă garantează obligațiunile prin ratingul propriu, și, totodată, obligațiunile sunt garantate cu proprietăți și clădiri (bunuri mobile și imobile). Valoarea obligațiunilor municipale este garantată cu drepturi asupra sectorului public.