Obligațiuni de la BCR

Descoperă toate tipurile de obligațiuni în care poți investi pentru a-ți diversifica portofoliul.

Obligațiuni de la BCR

Descoperă toate tipurile de obligațiuni în care poți investi pentru a-ți diversifica portofoliul.

Titluri de stat în cadrul Programului FIDELIS

Titluri de stat în cadrul Programului FIDELIS

În perioada fi 21 februarie 2024 – 1 martie 2024, se va desfășura o noua ofertă publică de Titluri de stat emise de către Ministerul Finanțelor în cadrul Programului FIDELIS ce vor putea fi tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti. Titlurile de stat vor avea o valoare minimă de subscriere de 5.000 RON (pentru transele de 1 si 3 ani in RON)/500 RON (pentru transa donatorilor de sange) / 1.000 EUR. Poți cumpăra Titluri de Stat de la orice sucursală BCR și beneficiezi de dobândă fixă în funcție de scadența fiecărei emisiuni.

Obligațiuni guvernamentale din România

Mai multe investiții, mai multă siguranță! Obligațiunile guvernamentale emise în România sunt instrumente financiare care atestă datoria publică a entității emitente (Ministerul Economiei și Finanțelor). Un titlu de stat este o atestare a unei datorii publice, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, obligațiuni sau alte instrumente financiare care pot fi emise în moneda locală sau în valută.

Obligațiuni guvernamentale din CEE

Prin obligațiuni guvernamentale din CEE investești pe termen mediu sau lung și participi la dezvoltarea companiilor din regiune! Companiile industriale cu sediul în Europa Centrală și de Est emit aceste obligațiuni pentru a-și finanța capitalul.

Economiile țărilor din Europa Centrală și de Est câștigă teren rapid față de vechile state membre UE. Motivul din spatele acestei creșteri dinamice este varietatea companiilor emergente. Acestea beneficiază de creșterea cererii locale și creșterea exporturilor, iar potențialul lor de dezvoltare este mult mai mare decât cel al companiilor din piețele vestice ale UE.

Obligațiuni guvernamentale internaționale

Prin obligațiuni guvernamentale internaționale investești pe termen mediu sau lung și participi la dezvoltarea societății! Aceste obligațiuni cu rată fixă emise de companii sau instituții de stat sunt folosite pentru a finanța proiecte de infrastructură și alte investiții în folosul comunității.

În funcție de ratingul țării respective, aceste obligațiuni sunt considerate investiții sigure deoarece rambursarea lor este garantată de venitul din taxe, care este constant. Datorită gradului de siguranță, dobânda este moderată – cu cât dobânda este mai mare, cu atât gradul de risc va fi mai ridicat.

Obligațiuni corporative din România

Obligațiuni corporative din CEE

Obligațiuni corporative internaționale

Obligațiuni senior

Obligațiuni subordonate

Covered bonds