Economisire

Contul Ideal

Cont în care compania poate transfera bani în scopul asigurării unei dobânzi îmbunătățite comparativ cu cea de cont curent.

Depozitul overnight automat

Produsul este destinat valorificării superioare a disponibilităţilor existente la sfârsitul fiecarei zile

Depozite la termen

Pentru valorificarea surplusului de lichidităţi alegeţi depozitul la termen BCR