Depozitul overnight automat

Produsul este destinat valorificării superioare a disponibilităţilor existente la sfârsitul fiecarei zile calendaristice în contul(urile)/subcont(urile) curent(e) ale clienţilor, constituit automat de către banca în baza mandatului dat de către aceştia. Produsul se adresează titularilor de cont curent în lei şi/sau valută deschis la BCR, clienţi persoane fizice autorizate, clienţi persoane juridice.

Avantaje

Caracteristici