Depozitul overnight automat

Produsul este destinat valorificării superioare a disponibilităţilor existente la sfârsitul fiecarei zile calendaristice în contul(urile)/subcont(urile) curent(e) ale clienţilor, constituit automat de către banca în baza mandatului dat de către aceştia. Produsul se adresează titularilor de cont curent în lei şi/sau valută deschis la BCR, clienţi persoane fizice autorizate, clienţi persoane juridice.

Avantaje

 • Flexibilitate
 • gestionarea superioară a lichidităţilor
 • un plus de valoare pentru cei ce depun mai mult, dobânda fiind diferenţiată pe tranşe valorice în funcţie de soldul depozitului overnight
 • posibilitatea constituirii unui depozit overnight prin virament din disponibilităţile aferente a mai multor conturi/subconturi curente indicate de client, exprimate în aceeaşi monedă
 • posibilitatea stabilirii unei limite de suma pentru fiecare cont/subcont curent în funcţie de care banca realizează transferul automat în contul de depozit overnight a sumelor care depăşesc această limită
 • economie de timp ca urmare a simplificării şi eficientizării procesului de administrare a depozitelor (realizarea automată a operaţiunilor de constituire şi lichidare a acestora)
 • siguranţă oferită de garantarea de către Fondul de Garantare a Depozitelor a sumelor depuse

Caracteristici

Produsul este destinat valorificării superioare a disponibilităţilor existente la sfârsitul fiecarei zile calendaristice în contul(urile)/subcont(urile) curent(e) ale clienţilor, constituit automat de către banca în baza mandatului dat de către aceştia.

Produsul se adresează titularilor de cont curent în lei şi/sau valută deschis la BCR, clienţi persoane fizice autorizate, clienţi persoane juridice.

Moneda: LEI, USD, EUR

Suma minimă de constituire:

 • 100.000 RON
 •   35.000 EUR
 •   50.000 USD

Durata depozitului overnight automat: 1 zi calendaristică

Dobânzi

 • fixă pentru fiecare depozit overnight automat constituit
 • diferenţiată pe tranşe valorice în funcţie de soldul depozitului
 • variabilă pe parcursul perioadei de valabilitate a Convenţiei cadru de depozit overnight automat, dar nu mai puţin decât dobânda practicată de bancă pentru disponibilităţile la vedere

Tranşe valorice:

1. pentru Depozit overnight automat în RON:

 • între 100.000 LEI inclusiv – 500.000 LEI exclusiv
 • între 500.000 LEI inclusiv – 1.000.000 LEI exclusiv
 • între 1.000.000 LEI inclusiv – 5.000.000 LEI exclusiv
 • Peste 5.000.000 LEI inclusiv

2. pentru Depozit overnight automat în EUR:

 • între 35.000 EUR inclusiv – 150.000 EUR exclusiv
 • între 150.000 EUR inclusiv – 300.000 EUR exclusiv
 • între 300.000 EUR inclusiv – 1.500.000 EUR exclusiv
 • peste 1.500.000 EUR inclusiv

3. pentru Depozit overnight automat în USD:

 • între 50.000 USD inclusiv – 250.000 USD exclusiv
 • între 250.000 USD inclusiv – 500.000 USD exclusiv
 • între 500.000 USD inclusiv – 2.000.000 USD exclusiv
 • peste 250.000 – 1.000.000 USD, inclusiv

Constituirea unui depozit overnight se realizează automat de către bancă în procesul de închidere a fiecărei zile calendaristice prin virament din contul(urile)/subcontul(urile) curente indicate de client, exprimate în aceeasi monedă, în contul de depozit overnight automat, cu respectarea sumei minime de constituire stabilite de către bancă.

Depozitul overnight se lichidează automat la scadenţă, numai prin virament în contul(urile)/subcontul(urile) din care s-a constituit depozitul overnight.


La solicitarea clientului, banca poate stabili o anumită limită de sumă pentru fiecare cont/subcont curent indicat în Convenţia cadru de depozit overnight automat, în funcţie de care se iniţiază viramentul automat în contul de depozit overnight, astfel:

 • dacă soldul contului/subcontului curent este mai mare decât limita de sumă stabilită de către client, atunci banca virează automat în contul de depozit overnight suma care excede această limita de sumă
 • dacă soldul contului/subcontului curent este mai mic sau egal cu limita de sumă stabilită de către client, atunci banca nu efectuează nici un virament automat în contul de depozit overnight