Depozite la Termen

Pentru valorificarea surplusului de lichidităţi alegeţi depozitul la termen BCR.

Caracterisitici

 • Principalul și rata dobânzii sunt garantate
 • În funcție de tipul produsului și de solicitarea clientului, depozitele la termen standard pot fi cu sau fără capitalizarea dobânzii
 • Pentru sume mai mari de 100.000 RON sau echivalent, compania beneficiază de termeni și condiții negociate: rata dobânzii sau scadențe non-standard; pentru depozitele overnight există posibilitatea încheierii unei convenții de constituire automată

Moneda: RON, USD, EUR, GBP, CHF

Termene:

 • 1, 2, 3, 6, 9, 12 şi 18 luni pentru depozitele la termen constituite în RON,
 • 1, 3, 6, 9, 12 şi 18 luni pentru depozitele la termen constituite în EUR şi USD
 • 3, 6 şi 12 luni pentru depozitele la termen constituite în GBP şi CHF

Suma minimă de constituire:

 • 5.000 RON, 3.000 USD, 3.000 EUR, 2.000 GBP, 5.000 CHF
 • se constituie numai prin virament
 • rata dobânzii la termen este fixă pe perioada cuprinsă între momentul constituirii depozitului şi scadenţa lui
 • în funcţie de tipul produsului şi de solicitarea clientului, depozitele la termen pot fi cu sau fără capitalizarea dobânzii
 • în funcţie de tipul produsului şi de solicitarea clientului, la data scadenţei depozitele la termen pot fi prelungite automat pe o nouă perioadă de valabilitate
 • pentru depozitele la termen fără capitalizare, dobânda se bonifică în contul curent lunar/periodic sau la scadenţă, la data egală cu data constituirii depozitului la termen; în cazul depozitelor la termen de 12 luni în valută, bonificarea dobânzii se poate face şi lunar în contul de tip cont curent, în funcţie de opţiunea acestuia exprimată la deschiderea depozitului la termen
 • pentru depozitele la termen cu capitalizare, dobânda se calculează lunar şi se bonifică la data scadenţei în depozitul la termen respectiv
 • sumele depuse pot fi retrase înainte de scadenţa depozitului, obţinând dobânda corespunzătoare disponibilităţilor la vedere, ţinând cont de evoluţia în timp a acesteia
 • orice solicitare de retragere a unei sume din depozitul la termen, înainte de data scadenţei sau la data scadenţei depozitului la termen, conduce la lichidarea depozitului respectiv

Banca Comercială Română este participantă la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar din România, figurând pe lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar din România, ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, în limita plafonului stabilit periodic de către acesta. Această listă poate fi consultată direct pe pagina de internet a Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar din România, www.fgdb.ro.

Avantaje

 • Posibilitatea de a opta pentru o gamă variată a termenelor pentru depozite (1, 2, 3, 6, 9, 12 şi 18 luni)
 • Nu se percepe comision la deschiderea şi alimentarea contului de depozit la termen
 • Se pot constitui depozite la termen şi prin utilizarea aplicației George, serviciului MultiCash BCR/e-BCR
 • Clientul poate solicita, după scadenţă, constituirea unui cont de depozit cu altă sumă şi pe alt termen
 • La expirarea termenului depozitului constituit, în funcţie de opţiunea clientului, banca virează suma în contul curent sau prelungeşte automat depozitul pe un nou termen egal cu cel stabilit prin convenţia iniţială
 • Poate fi utilizat atât pentru garantarea creditelor, scrisorilor de garanţie sau a avalurilor solicitate la BCR, cât şi pentru garantarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate

Comisioanele practicate sunt cele cuprinse în Tariful standard de comisioane pentru operaţiuni, în lei şi în valută, pentru clienţii corporate în vigoare, nivelul acestora putând fi modificat în funcţie de politica băncii.

Costuri

 • operaţiunea de deschidere şi alimentare a contului de depozit la termen nu este comisionabilă
 • operaţiunea de alimentare a conturilor de depozit la termen nu este comisionabilă

Dobânzi depozite

V-ar mai putea interesa și:

Contul curent

Internet Banking

Direct debit