NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CONTEXTUL ACCESARII PRODUSULUI DIN WEB-SITE BCR

Banca Comerciala Romana S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, prelucreaza datele dvs. cu caracter personal furnizate in formularul de pe pagina de website cu buna credinta si pentru realizarea scopurilor specificate in Nota de Informare si Politica de Confidentialitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele personale furnizate in formularul de website sunt urmatoarele: nume, prenume, CNP, telefon mobil sau fix, e-mail (“Datele personale”).

Va informam ca pentru realizarea contactarii, analizei, gestionarii cerererii dvs. in legatura cu produsele si serviciile bancare solicitate, BCR va utiliza datele din acest formular. In acest sens, BCR va prelucra datele dvs. (“Persoana Vizata’’) in baza art.6 lit.b din Regulamentul nr.679/2016 referitor la efectuarea demersurilor in legatura cu cererea dvs. privind obtinerea produselor/serviciilor BCR si art.6 lit.f in interes legitim precum: identificarea dvs., formularea unui raspuns sau a unei clarificari, analize statistice privind eficienta proceselor interne, elaborare rapoarte interne privind status solicitari, reconciliere, etc).

Destinatarii Datelor

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR poate sa dezvaluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai, reprezentantii BCR, entitatile din Grupul BCR, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, alti parteneri contractuali, operatori si/sau imputerniciti ai BCR.

Mai multe informatii gasesti in "Politica de confidentialitate a BCR" care completeaza informatiile disponibile in acest document si va rugam sa accesati www.bcr.ro/Politica privind confidentialitatea. De asemenea, poti contacta Responsabilul cu Protectia Datelor al BCR la adresa de e-mail dpo@bcr.ro.

Durata prelucrarii datelor

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, BCR va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor bancare, precum si ulterior in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligatia de arhivare si cu interesele legitime ale BCR. Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Drepturile tale

In calitate de Persoana Vizata va informam ca beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție, drepturile privind procesul decizional automatizat, dreptul la retragerea consimțământului: atunci cand prelucram datele pe baza consimtamantului dumneavoastra, dreptul de a formula plângere: daca sunteti nemultumit/ă, va puteti adresa oricand Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

Pentru exercitarea drepturilor de care beneficiezi in acest context, ne poti contacta oricand utilizand urmatoarele canale de comunicare: (a) solicitare adresata responsabilului BCR privind protectia datelor la dpo@bcr.ro; (b)  solicitare prin apel la *2227, numar cu tarif normal apelabil din retelele nationale fixe si mobile sau la contact.center@bcr.ro; (c) utilizand formularul de solicitari protectia datelor de pe website-ul BCR, sectiunea Politica privind confidentialitatea, utilizand credentialele de internet banking; (d) prin posta, la sediul nostru, sau in unitatile teritoriale.

In cazul in care doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile de care beneficiati conform legii, va aducem la cunostinta faptul ca avem obligatia autentificarii dumneavoastra. Autentificarea este o procedura prin care identitatea dumneavoastra este verificata si confirmata de BCR prin adresarea unor intrebari specifice, pentru a ne asigura ca informatiile nu sunt solicitate de sau dezvaluite catre persoane neautorizate. De aceea, dupa ce ne transmiteti solicitarea dumneavoastra, in functie de canalul prin care alegeti sa ne contactati, vi se va face autentificarea, dupa cum urmeaza: (a) daca va aflati intr-o unitate teritoriala sau ne contactati telefonic, autentificarea vi se va face pe loc, de reprezentantul BCR; (b) daca ne contactati pe e-mail sau prin posta, veti fi sunat de un reprezentant BCR care va va trece prin fluxul de autentificare descris mai sus; (c) pentru solicitarile adresate prin formularul de contact de pe website, sectiunea Politica privind confidentialitatea, autentificarea se face doar la si pentru conectarea in aplicatia de internet banking, prin parola, amprenta, cod PIN etc., conform setarilor alese de dumneavoastra.

Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal determina imposibilitatea contactarii si analiza cererii de catre BCR. In aces caz puteti contacta orice unitate BCR. Pentru detalii privind unitatile BCR accesati link: https://www.bcr.ro/ro/retea-unitati/cauta.