Care este avansul minim solicitat?

  • 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, pentru toate categoriile de locuinte, cu pret de achizitie de maximum 70.000 eur in echivalent RON
  • 15% din pretul de achizitie pentru locuintele noi sau consolidate (asa cum sunt descrise la punctul a) si b) din raspunsul la intrebarea „Care este valoarea maximă pe care o pot obţine pentru creditul NOUA CASĂ BCR?”), cu pret de achizitie cuprins intre 70.001 -140.000 EUR echivalent RON