Înapoi

Pot primi notificări prin SMS sau e-mail când mi se virează sau efectuez tranzacţii din contul meu?

Da, activează serviciul BCR Alert sau BCR Alert Plus pe unul sau mai multe din conturile tale în orice unitate BCR.