NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CONTEXTUL UTILIZARII WEBSITE BCR PENTRU A ACCESA UN PRODUS DE CREDITARE

Banca Comerciala Romana S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, sector 6, București, cod poștal 060013,, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, prelucreaza datele dvs. cu caracter personal furnizate in formularul de pe pagina de website cu buna credinta si pentru realizarea scopurilor specificate in Nota de Informare si Politica de Confidentialitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele personale furnizate in formularul de website sunt urmatoarele: nume, prenume, CNP, telefon mobil sau fix, e-mail (“Datele personale”).

Va informam ca pentru realizarea contactarii, analizei, gestionarii cerererii dvs. in legatura cu produsele si serviciile bancare solicitate, BCR va utiliza datele din acest formular. In acest sens, BCR va prelucra datele dvs. (“Persoana Vizata’’) in baza art.6 lit.b din Regulamentul nr.679/2016 referitor la efectuarea demersurilor in legatura cu cererea dvs. privind obtinerea produselor/serviciilor BCR si art.6 lit.f in interes legitim precum identificarea dvs, analize statistice privind eficienta proceselor interne, elaborare rapoarte interne privind status solicitari, reconciliere date cu Partenerii, etc). Prin Parteneri intelegem Web Portalul care v-a indrumat pentru a solicita informatii (costuri eligibilitate, etc) despre produsele de creditare oferite de BCR.

Destinatarii Datelor

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR poate sa dezvaluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Clientului sau reprezentatilor Clientului, Partenerilor BCR, reprezentatilor BCR, entitatilor din Grupul BCR, institutiilor /autoritatilor publice din Romania furnizorilor de servicii si bunuri, imputerniciti ai BCR/ Operatori.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare, scopuri, termene de pastrare, transferuri de date va rugam sa accesati www.bcr.ro/Politica privind confidentialitatea. De asemenea, poti contacta Responsabilul cu Protectia Datelor al BCR la adresa de e-mail dpo@bcr.ro.

In calitate de Persoana Vizata va informam ca beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție, drepturile privind procesul decizional automatizat, dreptul la retragerea consimțământului: atunci cand prelucram datele pe baza consimtamantului dumneavoastra, dreptul de a formula plângere: daca sunteti nemulțumit/ă, va puteti adresa oricand Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

Pentru mai multe detalii cu privire la exercitarea drepturilor ne puteti contacta la adresa dpo@bcr.ro – canal dedicate aspectelor privind protectia datelor cu caracter personal sau la adresele mentionate in pagina de website a BCR.

Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal determina imposibilitatea contactatii de catre BCR. In aces caz puteti contact orice unitate BCR. Pentru detalii privind unitatile BCR accesati link: https://www.bcr.ro/ro/retea-unitati1/programare.