REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Plata transport cu walletul”
(denumit in continuare „Regulament”)

Sectiunea 1 - Organizatorul campaniei

1.1   Organizatorul campaniei este Banca Comercială Română S.A., institutie de credit, persoana juridică română, cu sediul în București, Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, cod postal 060013, înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00053474306 deschis la Banca Comercială Română S.A. – Centrala, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, denumita in continuare „Organizator” sau „BCR”.

1.2   Campania promotionala de utilizare carduri de credit si de debit PF BCR Mastercard sau Visa, „Plata transport cu walletul”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.2

Sectiunea 2 - Durata Campaniei, aria de desfasurare si produsele/serviciile participante

2.1   Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 05.05.2022 ora 00.01- 31.12.2022 ora 23.59, ora Romaniei, inclusiv, conform mecanismului Campaniei (sectiunea 3 din prezentul Regulament).

2.2   Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament prin incheierea unui act aditional la Regulament. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa intrerupa/sa prelungeasca durata Campaniei si/sau sa modifice in alt mod Regulamentul, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor utilizand canalele mentionate la pct 3.1 a) din prezentul Regulament, cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.3   Produsele participante la Campanie sunt cardurile BCR Mastercard sau Visa in lei, de debit sau de credit, pentru persoane fizice, existente in portofoliul Organizatorului in perioada desfasurarii Campaniei.

2.4   Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

2.5   Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

a)          in unitatile BCR;

b)          la adresa https://www.bcr.ro/ro/campanii

c)           Sau apeland InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, intre 8.00 si 22.00) la urmatoarele numere de telefon: *2227 apelabil din orice retea nationala sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate.

Sectiunea 3 - Dreptul de participare. Mecanismul Campaniei

3.1   La Campanie participa toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)          Detin un card de credit sau de debit pentru persoane fizice BCR Mastercard sau Visa in lei inrolat intr-un wallet si il utilizeaza pentru plata a minim unei calatorii in mijloacele de transport in comun de pe teritoriul Romaniai, intr-una din etapele Campaniei, conform punctului 3.2 din prezentul Regulament;

b)          respecta conditiile din prezentul Regulament;

c)           nu sunt salariati BCR / Grup BCR.

*Se considera tranzactie valida, tranzactia care este efectuata si decontata intr-una din etapele campaniei.

Tranzactia decontata reprezinta operatiunea efectuata cu cardul si inregistrata in contul atasat cardului de credit / debit pentru: plata de bunuri/ servicii la terminalele POS de la comerciantii care au afisate insemnele organizatiei internationale sub sigla careia a fost emis cardul; efectuarea de tranzactii pe Internet sau de tipul mail order/ telephone order (daca este posibila utilizarea cardului in acest mediu).

Wallet este o aplicatie dedicata pentru plati, care transforma orice smartphone/tableta sau alt dispozitiv care suporta aceasta tehnologie intr-un portofel digital. Detaliile necesare platii sunt salvate in conditii optime de securitate, iar tranzactia se realizeaza in cateva secunde prin tehnologia contactless.

3.2   Etapele campaniei sunt urmatoarele:

a)          Etapa 1: perioada de utilizare card: 05.05.2022 - 31.05.2022; premiile vor fi incarcate in conturile castigatorilor pana in data de 15.06.2022.

b)          Etapa 2: perioada de utilizare card: 1.06.2022 - 30.06.2022; premiile vor fi incarcate in conturile castigatorilor pana in data de 15.07.2022.

c)           Etapa 3: perioada de utilizare card: 1.07.2022 - 31.07.2022; premiile vor fi incarcate in conturile castigatorilor pana in data de 19.08.2022.

d)          Etapa 4: perioada de utilizare card: 1.08.2022 - 31.08.2022; premiile vor fi incarcate in conturile castigatorilor pana in data de 18.09.2022.

e)          Etapa 5: perioada de utilizare card: 1.09.2022 - 30.09.2022; premiile vor fi incarcate in conturile castigatorilor pana in data de 17.10.2022.

f)            Etapa 6: perioada de utilizare card: 1.10.2022 - 31.10.2022; premiile vor fi incarcate in conturile castigatorilor pana in data de 16.11.2022.

g)          Etapa 7: perioada de utilizare card: 1.11.2022 - 30.11.2022; premiile vor fi incarcate in conturile castigatorilor pana in data de 17.12.2022.

h)          Etapa 8: perioada de utilizare card: 1.12.2022 - 31.12.2022; premiile vor fi incarcate in conturile castigatorilor pana in data de 20.01.2023.

3.3   Participarea la Campanie este gratuita si benevola și va fi considerata acceptare a termenilor si conditiilor Campaniei conform celor prevazute in prezentul document si alte anexe care vor fi adaugate ulterior acestuia si comunicate ca atare consumatorilor.

3.4   Pentru a putea castiga premiul acordat in aceasta Campanie, participantii care utilizeaza produsele mentionate la pct. 2.3 trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 3.1 si 3.2 din Regulament.

3.5   Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

3.6   Participantul este unic responsabil pentru toate consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a acceptarii inscrierii si participarii in aceasta Campanie.

Sectiunea 4 - Descrierea premiilor

4.1   In cadrul acestei Campanii se acorda un numar de 200 de premii in fiecare dintre cele 8 etape ale Campaniei, in total 1600 de premii in bani, constand in contravaloara calatoriilor eligibile achitate, dar nu mai mult de 500 de lei per premiu, clientilor care efectueaza cel mai mare numar de tranzactii eligibile (achitare calatorie transport in comun cu un card BCR inrolat intr-un wallet) in fiecare etapa a Campaniei. Premiile vor fi acordate in ordinea numarului de tranzactii eligibile efectuate in fiecare etapa, respectiv premiile o sa fie acordate primilor 200 de clienti care au cel mai mare numar de tranzactii eligibile efectuate. In caz de egalitate dupa criterilul numar de tranzactii eligibile efectuate se aplica si un criteriu suplimentar de departajare, respectiv cea mai mare valoare a tranzactiilor eligibile efectuate in fiecare etapa.

4.2   Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage/anula premiul daca nu sunt respectate de catre castigator conditiile din prezentul Regulament.

4.3   Premiile acordate au o valoare totala bruta maxima de 800.000 lei si o valoare totala neta maxima de 800.000 de lei.

Sectiunea 5 - Acordarea premiilor

5.1   Premiile sunt acordate in fiecare dintre cele 8 etape primilor 200 de clienti care indeplinesc cumulativ conditiile de la sectiunea 3 si Sectiunea 4 din prezentul Regulament.

5.2   Castigatorii premiilor vor fi desemnati in fiecare etapa conform conditiilor de la la sectiunea 3, iar premiile vor fi virate in contul IBAN aferent cardului utilizat in Campanie.

5.3   Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii trebuie sa fie de acord cu demersurile Organizatorului necesare acordarii premiului.

5.4   Daca premiile nu pot fi acordate din diverse motive, ele vor ramane la dispozitia Organizatorului.

5.5   Fiecare participant poate castiga un singur premiu pe fiecare etapa a Campaniei. Prin acceptarea premiului, participantii inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate in legatura cu acordarea premiului de catre Organizator.

5.6   Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.

5.7   Orice alte cheltuieli neprecizate ca urmare a acceptarii premiului de catre castigator, nu intra in sarcina Organizatorului si vor fi suportate de catre castigator.

Sectiunea 6 - Taxe si impozite aferente

6.1   Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca, daca este cazul,  impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre fiecare castigator in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

6.2   Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului

Sectiunea 7 - Legea aplicabila. Litigii

7.1   Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

7.2   Legea aplicabila este legea romana.

7.3   Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Directiei Produse si Segmente Retail – Echipa Management Carduri de Credit, la urmatoarea adresa: BCR Centrala – BGB, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, Romania, in termen de maxim 7 zile de la data încetării Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Sectiunea 8 - Intreruperea/incetarea Campaniei

8.1   Campania va putea fi intrerupta sau va putea incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul Organizatorului (www.bcr.ro).

8.2   In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.3   Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Sectiunea 9 - Prelucrarea datelor personale

9.1   Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu politica sa privind confidențialitatea disponibilă la adresa https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea și cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

9.2   Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru derularea Campaniei, prin selectarea participanților și desemnarea castigatorilor acestei Campanie, indeplinirea obligatiilor fiscale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii, produsele si serviciile BCR si prin transmiterea de informatii privind Campania in derulare. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

9.3   Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul acestei Campanii sunt: nume si prenume, cont IBAN, CNP și nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.4   Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii BCR si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca Organizatorul sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice.

9.5   Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro.

Sectiunea 10 - Alte prevederi ale Regulamentului

10.1  Organizatorul implicat in Campanie:

a)     este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

b)     nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

10.2  Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Denumirea/Adresa Organizatorului

Banca Comerciala Romana S.A., Bucuresti, Sector 6, Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6

Adrian Tomasescu

Sef Departament - Directia Produse si Segmente Retail

Florin Dan Pintilie

Supervizor – Directia Produse si Segmente Retail