REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Plata transport cu walletul”
(denumit in continuare „Regulament”)