BCR lansează o nouă emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale în valoare de 1 miliard de lei