Banca Comercială Română S.A, în calitate de Emitent, având rating BBB+ acordat de Fitch, informează investitorii cu privire la faptul ca intenţionează să organizeze întâlniri cu investitorii în următoarea perioadă, cu privire la o potenţială emisiune inaugurală de obligaţiuni de tip Senior Non Preferred denominată în RON ce ar putea fi lansată, în funcţie de condiţiile pieţei.

Valoarea emisiunii avute în vedere va fi stabilită de Emitent şi anunţată investitorilor în conformitate cu reglementările aplicabile pieţei de capital. Urmează ca obligaţiunile să aibă un rating acordat de către Fitch.

Se intenţionează ca obligaţiunile:

·          să fie oferite şi vândute investitorilor care sunt “investitori calificaţi” în sensul articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE.

·          să fie admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.

Valorile mobiliare descrise prin prezentul anunţ nu au fost şi nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii (“Legea privind Valorile Mobiliare”). Valorile mobiliare descrise prin prezentul anunţ nu vor putea fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii sau către persoane din Statele Unite (astfel cum acesti termeni sunt definiţi în Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decât în temeiul unei excepţii de la, sau în cadrul unei tranzacţii care nu face obiectul cerinţelor de înregistrare prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

Distribuirea acestui anunţ poate fi restricţionată de lege. Persoanele care au luat cunoştinţă de conţinutul acestui mesaj ar trebui să se informeze şi să ia la cunostinţă existenţa oricăror astfel de restricţii. Orice încălcare a acestor restricţii poate reprezenta o încălcare a legilor privind valorile mobiliare din jurisdicţiile relevante.