Repere1

  • Pe baza unui rezultat operaţional de 1.072,0 milioane LEI (235,5 milioane EUR), BCR a realizat un profit net de 559,8 milioane LEI (123,0 milioane EUR), susţinut de rezultatul operațional stabil an pe an și îmbunătăţirea continuă a calităţii portofoliului
  • Rata creditelor neperfomante a scăzut la 10,5%, comparativ cu 13,3% în septembrie 2016 și 22,2% în septembrie 2015, datorită eforturilor susţinute pentru creștererea calității portofoliului
  • Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane s-a îmbunătățit în continuare, atingând un nivel foarte confortabil de 94,0% la septembrie 2017
  • Cheltuielile au scăzut cu 2,7% față de perioada similară a anului trecut  
  • Producţia de credite continuă să fie solidă: 6,0 miliarde LEI credite noi acordate clienţilor retail şi corporate în primele nouă luni din 2017
  • Capitalizarea BCR a rămas deosebit de puternică pentru a susţine, în continuare,  creşterea sănătoasa a afacerii. Rata de adecvare a capitalului a fost 23,1% la august 2017 (bancă), în timp ce capitalul de Rang 1+2 (Grup BCR) a ramas la o valoare foarte solidă de 7,5 miliarde LEI la iunie 2017

Repere comerciale şi financiare în primele nouă luni din 2017

Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în primele nouă luni din 2017 un profit net semnificativ de 559,8 milioane LEI (123,0 milioane EUR), susţinut de o bună performanţă operaţională şi de îmbunătăţirea continuă a calităţii portofoliului. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se consemnează o scădere determinată, în principal, de efectul de bază rezultat din reluări substanţiale de provizioane de risc și din înregistrarea unor venituri consistente din vânzarea unor participații în primele nouă luni ale lui 2016.

Rezultatul operaţional a fost de 1.072,0 milioane LEI (235,5 milioane EUR), cu 0,4% mai mare decât în anul precedent, cand s-a situat la 1.067,9 milioane LEI (238,1 milioane EUR), în principal datorită cheltuielilor operaționale mai mici.

Pe segmentul retail, BCR a acordat volume noi de credite în valoare totală de 4,1 miliarde LEI, ca urmare a vânzarilor solide de credite atât negarantate cât şi garantate. Creditele garantate au fost susținute în mod consistent de programul Prima Casă în baza noilor alocări de plafoane de garantare și, în consecință, a tragerilor mai mari de credite în cel de-al treilea trimestru, o evoluție care este de așteptat să continue și în trimestul IV. Aceste vânzări au contribuit la o creștere a volumului de credite nete acordate segmentului retail cu 3,6% faţă de decembrie 2016.

Pe segmentul de finanţări acordate companiilor, BCR a acordat 1,9 miliarde LEI volume noi de credite înregistrate in bilanţ. Co-finanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri europene a fost de asemenea solidă, BCR deţinând un portofoliu de 7,82 miliarde LEI co-finanţări acordate. Creşterea portofoliului de credite corporate este susţinută, în continuare, de un flux solid de afaceri de o calitate mai ridicată, cu o trecere dinspre credite pentru capital de lucru către un volum mai mare de credite pentru finanțarea investițiilor, volumul creditelor corporate avansând cu 1,3% față de decembrie 2016.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 3,3%, la 1.311,33 milioane LEI (288,08 milioane EUR), de la 1.356,35 milioane LEI (302,45 milioane EUR) în primele nouă luni din 2016, in contextul rezolvării continue a portofoliului de credite neperformante şi un mediu încă dominat de rate de dobandă scăzute.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 3,2%, la 515,77 milioane LEI (113,31 milioane EUR), de la 532,67 milioane LEI (118,78 milioane EUR) în primele nouă luni din 2016, pe seama scăderii volumului de retrageri cash la ghișeele băncii (drept consecință a strategiei de succes menite să crească utilizarea canalelor electronice), precum și a scăderii veniturilor din comisioane de administrare și din comisioane aferente operațiunilor cu carduri.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 11,2%, la 281,07 milioane lei (61,75 milioane EUR), de la 252,85 milioane LEI (56,38 milioane EUR) în primele nouă luni din 2016, datorită unui efect pozitiv rezultat din reevaluarea participațiilor în valută.

Venitul operaţional a scăzut cu 1,2% la 2.158,26 milioane LEI (474,13 milioane EUR), de la 2.183,97 milioane LEI (487,0 milioane EUR) în primele nouă luni din 2016, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi și din comisioane mai reduse, parţial compensate de un rezultat din tranzacţionare mai ridicat.

Cheltuielile administrative generale au scăzut cu 2,7% în primele nouă luni din 2017, la 1.086,24 milioane lei (238,63 milioane EUR), de la 1.116,08 milioane LEI (248,87 milioane EUR) în primele nouă luni din 2016, în principal ca urmare a unor ajustări metodologice privind calculul contribuției la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Costurile de risc şi calitatea activelor  

Referitor la deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, în primele nouă luni din 2017 s-a înregistrat un provizion de 61,36 milioane lei (13,48 milioane EUR), față de o reluare netă de provizioane de risc de 227,73 milioane LEI (50,78 milioane EUR) în aceeași perioadă din 2016, fiind în același timp continuate eforturile de îmbunătăţire a calităţii portofoliului.

Rata creditelor neperformante2 de 10,5% la 30 septembrie 2017 a scăzut semnificativ de la 13,3% la 30 septembrie 2016 și 22,2% la 30 septembrie 2015, grație reducerii stocului de credite neperformante prin recuperări, însănătoşiri, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante s-a îmbunătăţit în continuare până la nivelul de 94%, la 30 septembrie 2017, în timp ce gradul de acoperire total, incluzând valoarea garanțiilor, a ajuns la 125,5%.

Capitalizare şi finanţare

Rata de adecvare a capitalului conform standardelor locale (BCR Banca) s-a situat la nivelul de 23,1% în august 2017, semnificativ peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata de adecvare a capitalului calculată în conformitate cu standardele de raportare IFRS de 22,3% (Grup BCR) în iunie 2017, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una dintre cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi va menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii intermedierii financiare pe ambele segmente retail şi corporate, consolidând şi mai mult capacitatea de generare a veniturilor din activităţile de bază.

Creditele si avansurile acordate clienților au crescut cu 2,5% la 33.101,77 milioane LEI (7.197,13 milioane EUR) la 30 septembrie 2017, de la 32.291,13 milioane LEI (7.114,15 milioane EUR) la 31 decembrie 2016, ca urmare a unor volume crescute de credite pe ambele segmente retail si corporate.

Depozitele de la clienţi  au scăzut cu 1,2% la 47.646,61 milioane LEI (10.359,54 milioane EUR) la 30 septembrie 2017, faţă de 48.235,20 milioane LEI (10.626,83 milioane EUR) la 31 decembrie 2016, ca urmare a unei reduceri a depozitelor corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă.  

BCR are în plan să păstreze concentrarea asupra creditării în lei, prin creșterea continuă a ponderii creditelor acordate în moneda locală, deja majoritare în portofoliul total de credite al băncii, utilizând pe deplin capacitatea puternică de autofinanțare în lei.

***

Banca Comerciala Romana (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, a pensiilor private, a băncilor de locuinţe si a serviciilor bancare. BCR este banca Nr.1 în România după numărul de clienţi şi banca Nr.1 pe segmentele de economisire şi creditare. BCR este cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienţilor şi după numărul celor pentru care BCR este principală instituţie cu care fac banking.

BCR oferă gama completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 22 de centre de afaceri si 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 515 unităţi retail localizate în majoritatea oraşelor din întreaga ţară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este banca Nr.1 din România pe piaţa tranzacţiilor bancare, clienţii BCR având la dispoziţie cea mai mare reţea naţională de ATM - peste 2.000 de bancomate şi POS - 15.200 de terminale pentru plată cu cardul la comercianţi, precum şi servicii complete de Internet banking, Mobile Banking, Phone-banking şi E-commerce. 

***

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi biroul de presă la: comunicare@bcr.ro

Aceste informaţii sunt de asemenea disponibile pe website-ul nostru: www.bcr.ro

Pentru detalii suplimentare privind produsele şi serviciile oferite de BCR, vă rugăm contactaţi InfoBCR la

Internet page: www.bcr.ro

Email: contact.center@bcr.ro

Telverde: 0800.801.BCR (0800.801.227), fără taxe din toate reţelele naţionale

 


1Datele financiare declarate reflectă rezultatele economice ne-auditate şi consolidate ale Grupului Banca Comercială Română pe primele 9 luni din 2017 (1-9 2017), conform IFRS. Dacă nu se declară altfel, rezultatele financiare pentru primele nouă luni din 2017 (1-9 2017) sunt comparate cu rezultatele financiare din primele nouă luni al anului 2016 (1-9 2016). De asemenea, dacă nu se declară altfel, ratele de schimb valutar folosite pentru conversia cifrelor în EURO sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Declaraţia de venit este convertită folosind rata medie de schimb pentru 1-9 2017 de 4.5520 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele primelor 9 luni din 2017 şi folosind rata medie de schimb pentru 1-9 2016 de 4,4846 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele din primele 9 luni al anului 2016. Bilanţurile la 30 septembrie 2017 şi la 31 decembrie 2016 sunt convertite folosind ratele de schimb de închidere de la datele respective (4,5993 RON/EUR la 30 septembrie 2017 şi respectiv 4,5390 RON/EUR la 31 decembrie 2016). Toate evolutiile procentuale se referă la cifrele în RON.

2Începând cu Dec-14, datele trimestriale sunt deja raportate conform proiectului de definiţie EBA NPE.