Rezumat1:

  •  Pe baza rezultatului operaţional de 338,0 milioane RON (74,7 milioane EUR), cuplat cu o alocare redusă de provizioane de risc, BCR a realizat un profit net de 196,3 milioane RON (43,4 milioane EUR) în primul trimestru al anului 2017.
  • Ponderea împrumuturilor neperformante (NPL) a scăzut la 11,3% comparativ cu 19,6% în martie 2016. Rata de acoperire a NPL s-a situat la un nivel foarte confortabil de 87,5% în martie 2017.
  • BCR a înregistrat un flux de creditare solid, adăugând 1,7 miliarde credite noi în bilanţ.
  • Cheltuielile au scăzut cu 13% faţă de perioada similară a anului anterior, în principal ca urmare a ajustării metodologiei pentru calcularea contribuţiei la fondul de asigurare a depozitelor bancare.
  • Capitalizarea băncii a rămas excepţional de puternică pentru a susţine creşterea afacerii. Raportul de solvabilitate al BCR era în februarie 2017 (banca) de 21,2%, în timp ce capitalul de Rang 1 + 2 (Grup BCR) cumula o valoare foarte solidă de 6,5 miliarde RON în decembrie 2016.

Mai întâi şi înainte de toate suntem recunoscători clienţilor noştri, pentru loialitatea lor şi încrederea de a conta pe Banca Comercială Română pentru planurile lor de afaceri şi de viaţă. Pe baza acestei premise, vom continua să creştem sănătos afacerile şi portofoliul de clienţi, vizând o intermediere financiară responsabilă, care să sprijine dezvoltarea fiecărui client şi prosperitatea întregii comunităţi.

Credem în România, credem în clienţii noştri şi vedem o responsabilitate uriaşă pentru noi, în calitate de companie financiară, să sprijinim consolidarea încrederii la nivelul întregii societăţi. Aceasta continuă să fie o prioritate pe termen lung pentru Banca Comercială Română”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Repere comerciale şi financiare în Trimestru I (T1) al anului 2017

Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în T1 2017 un profit net de 196,3 milioane RON (43,4 milioane EUR), susţinut de o bună performanţă operaţională şi de îmbunătăţirea continuă a portofoliului de credite.

Rezultatul operaţional s-a situat la 338,0 milioane RON (74,7 milioane EUR), mai ridicat cu 2,3% decât rezultatul din anul precedent de 330,6 RON (74,7 milioane EUR), ca urmare a veniturilor operaţionale mai mici (aflate sub impactul soluţionării portofoliului de credite neperformante şi a unui mediu de dobânzi scăzute), cuplate cu costuri mai scăzute.

În activitatea bancară retail, performanţa ridicată a reţelei de sucursale a generat volume noi de credite în monedă naţională de 1,2 miliarde RON, mulţumită vânzărilor de credite negarantate şi garantate, în pofida faptului ca vânzările de credite Prima Casă au încetinit ca urmare a alocării unui nou plafon de garanţii doar la finalul lunii martie 2017.

În activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la 0,5 miliarde RON, susţinut de creşterea pe segmentul de Întreprinderi Mici şi Mijlocii dar şi Companii Mari. Co-finanţarea proiectelor cu fonduri europene este de asemenea solidă, portofoliul atingând un volum de finanţări de 7,7 miliarde RON. Volumul de credite noi este susţinut de un flux solid de afaceri noi de o calitate mai bună, în special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de furnizori.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 5,7%, la 432,9 milioane RON (EUR 95,7 milioane), de la 459,2 milioane RON (102,2 milioane EUR) în T1 2016, ca rezultat al rezolvării accelerate a portofoliului de credite problematice, al eforturillor de a oferi preţuri competitive pe piaţă, precum şi al unui mediu dominat de rate mai mici ale dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 7,2%, la 164,4 milioane RON (36,3 milioane EUR), de la 177,1 milioane RON (39,4 milioane EUR) în T1 2016, impactate de reglementările privind comisioanele interbancare la tranzacţiile cu carduri şi venituri mai scăzute din operaţiuni bancare.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 9,7%, la 79,5 milioane RON (17,6 milioane EUR), de la 88,1 milioane RON (19,6 milioane EUR) în T1 2016, din cauza unui efect negativ rezultat din reevaluarea participaţiilor valutare.

Venitul operaţional a scăzut cu 6,1% la 691,1 milioane RON (152,8 milioane EUR) de la 736,2 milioane RON (163,9 milioane EUR) în T1 2016, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi mai reduse, împreună cu venituri din comisioane şi tranzacţionare diminuate.

Cheltuielile administrative generale în T1 2017 au ajuns la 353,1 milioane RON (78,1 milioane EUR), mai scăzute cu 13,0%, comparativ cu 405,6 milioane RON (90,3 milioane EUR) în T1 2016, impactate de ajustări metodologice privind contribuţia la fondul de garantare a depozitelor.

Ca atare, raportul cost-venit s-a situat la 51,1% în T1 2017, faţa de 55,1% în aceeaşi perioadă din 2016.

Costurile de risc şi calitatea activelor  

În ceea ce priveşte pierderile nete din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere BCR a înregistrat o cheltuială cu provizioanele de risc în valoare de 3,3 milioane RON (0,7 milioane EUR) în T1 2017, faţă de o eliberare de provizioane de 132,1 milioane RON (29,4 milioane EUR) în T1 2016, în contextul eforturilor de recuperare a creditelor neperformante, precum şi a calitatăţii mai ridicate a portofoliului de credite performante.

Rata NPL2 de 11,3%, la 31 martie 2017, a fost semnificativ mai mică faţă de 19,6% la 31 martie 2016, ca urmare a eforturilor de recuperare a creditelor neperformante şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire a NPL s-a situat la 87,5%.

Capitalizare şi finanţare

Raportul de solvabilitate conform standardelor locale (doar banca) în februarie 2017 se afla la nivelul de 21,2%, cu mult peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 pe IFRS de 19,9% (Grup BCR), în decembrie 2016, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii creditării sustenabile atât în linia de afaceri retail cât şi în linia de afaceri corporate,   consolidând astfel capacitatea de a genera venituri semnificative din activitatea sa de bază.

Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 1,3% la 32.714,1 milioane RON (7.185,9 milioane EUR) de la 32.291,1 milioane RON (7.114,2 milioane EUR), ca urmare a unor volume de creditare crescute atât pe segmentul retail cât şi pe segmentul corporate.

Depozitele de la clienţi s-au menţinut stabile, avansând marginal cu 0,3% la 48.378,3 milioane RON (10.626,8 milioane EUR) la 31 martie 2017, faţa de 48.235,2 milioane RON (10.626,8 milioane EUR) la 31 decembrie 2016, determinate de scăderi sezoniere ale depozitelor retail şi evoluţia pozitivă pe segmentele de companii şi pieţe financiare. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, banca beneficiind totodată de surse de finanţare diversificate, inclusiv compania mamă.  

BCR se concentrează pe creditarea în lei, cu scopul de inversa pe termen mediu şi lung mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

***

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 513 unităţi retail amplasate în majoritatea oraşelor cu mai mult de 10.000 de locuitori din toată România, ca şi prin cele 21 de centre de business şi 23 de birouri mobile dedicate companiilor. BCR deţine cea mai mare reţea de echipamente de auto-servire bancară din ţară – aproximativ 2.600 Echipamente (ATM-uri, Maşini Multifuncţionale, Terminale Automate de Plăţi, Maşini de schimb valutar) ca şi 12.000 de terminale POS pentru plăţile prin card la comercianţi.

***

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi biroul de presă la: comunicare@bcr.ro

Pentru detalii suplimentare privind produsele şi serviciile oferite de BCR, vă rugăm contactaţi InfoBCR la

Internet page: www.bcr.ro

Email: contact.center@bcr.ro

Telverde: 0800.801.BCR (0800.801.227), fără taxe din toate reţelele naţionale

 


1În spatele datelor financiare declarate se află rezultatele economice ne-auditate şi consolidate ale Grupului Banca Comercială Română în primul trimestru al anului 2017 (T1 2017), conform IFRS. Dacă nu se declară altfel, rezultatele financiare în T1 2017 sunt comparate cu rezultatele financiare în T1 2016. De asemenea, dacă nu se declară altfel, ratele de schimb valutar folosite pentru conversia cifrelor în EURO sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Declaraţia de venit este convertită folosind rata medie de schimb pentru T1 2017 de 4.4915 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele în T1 2017 şi folosind rata medie de schimb în T1 2016 de 4.4505 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele în T1 2016. Bilanţurile la 31 martie 2017 şi la 31 decembrie 2016 sunt convertite folosind ratele de schimb de închidere de la datele respective (4.4718 RON/EUR la 31 martie 2017 şi respectiv 4.5240 RON/EUR la 31 decembrie 2016). Toate modificările de procente se referă la cifrele în RON. 

2Începând cu Dec-14, datele trimestriale sunt raportate conform proiectului de definiţie EBA NPE.