Repere[1]:

  • Pe baza unui rezultat operațional de 330,6 milioane LEI (73.6 milioane EUR), BCR a realizat un profit net de 315.1 milioane LEI (70,2 milioane EUR) în trimestrul 1 2016, susținut totodată de recuperări consistente ale unor credite neperformante precum şi de îmbunătățirea calității portofoliului.
  • Rata creditelor neperformante a scăzut la 19,5% comparativ cu 25,6% în martie 2015, datorită eforturilor de reducere a portofoliului de credite cu probleme şi a îmbunătățirii calității portofoliului de credite performante. Gradul de acoperire a creditelor neperformante s-a îmbunătățit, atingând un nivel foarte confortabil de 78,4% în martie 2016. 
  • Producția nouă de credite este solidă: peste 2.0 miliarde LEI credite noi acordate clienților retail şi corporate.
  • Cheltuielile au crescut cu 13,4% faţă de anul anterior, ca urmare a plății integrale in Trim. 1 2016 a contribuției anuale către fondul de garantare a depozitelor.
  • Capitalizarea băncii a rămas excepțional de puternică pentru a susține buna creștere a afacerii. Raportul de solvabilitate al BCR s-a menținut în februarie 2016 (banca) la 21,1%, în timp ce capitalul de Rang 1 + 2 (grup) se ridica la peste 5,8 miliarde LEI în decembrie 2015.

 

Poziția BCR este puternică, reflectând soliditatea bilanțului său. Capitalul și lichiditatea pe care le deținem, ne permit să finanțăm susținut și totodată cu discernământ, gospodăriile și economia în ansamblu. În același timp, contextul curent, incluzând cadrul legislativ, generează o serie de provocări ale căror efecte nu pot fi minimalizate. Ne dorim să putem avea succes financiar, alături de clienții noștri, într-o țară a cărei prosperitate se bazează pe reguli simple și clare.

Cu toate acestea, preocuparea majoră a BCR privește soluțiile comerciale consistente pe care le poate oferi clienților săi, bazate pe o înțelegere serioasă a ciclului economic. Creșterea sustenabilă a afacerii noastre poate fi generată numai de creșterea sustenabilă a clienților noștri și sustenabilitatea bugetelor acestora. Astfel, mai întâi de toate, găsim necesar să le mulțumim clienților noștri pentru că au ales să facă banking cu BCR, iar mai departe vom continua să lucrăm pentru a înțelege foarte bine scopurile acestora, astfel încât să putem structura cele mai adecvate aranjamente financiare, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Repere comerciale şi financiare în trimestrul 1 2016

Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în Trim. 1 2016 un profit net semnificativ de 315,1 milioane LEI (70,2 milioane EUR), susținut de performanța operațională şi de îmbunătățirea continuă a calității portofoliului.

Rezultatul operațional a fost de 330,6 milioane LEI (73,6 milioane EUR) cu 15,7% mai redus decât în anul precedent, de 392,3 milioane LEI (88,1 milioane EUR), din cauza veniturilor operaționale mai mici, aflate sub impactul unei contribuții mai reduse din derularea creditelor neperformante, marjelor de dobânzi mai scăzute, un mediu de dobânzi scăzute şi o creștere a costurilor datorata plații integrale in Trim 1 2016 a contribuției anuale către fondul de garantare a depozitelor.

În activitatea bancară retail, performanţa ridicată a reţelei de sucursale a generat volume noi de credite în monedă locala în valoare totala de 1,10 miliarde LEI, înregistrându-se vânzari solide de credite garantate şi negarantate, in pofida faptului ca programul Prima Casa a încetinit ca urmare a epuizării plafonului de garantare alocat.

Pe segmentul de finanţări corporate, noile volume de credite adăugate în bilanț s-au ridicat la 0,9 miliarde LEI, susținute de o creștere cu doua cifre de la an la an în activitatea de finanțare a companiilor mari. Co-finanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri europene a fost de asemenea solidă, BCR deținând o cota de piață de 33% si un portofoliu de peste 7,1 miliarde LEI co-finanţări acordate. Creșterea portofoliului de finanţări corporate este susținută de  un flux solid de afaceri de o calitate mai ridicata, în special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de furnizori.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 10,0%, la 459,2 milioane LEI (EUR 102,2 milioane), de la 510,5 milioane LEI (114,7 milioane EUR) în Trim.1 2015, considerând rezolvarea continuă a portofoliului de credite problematice, eforturile de a avea preţuri competitive pe piaţă şi un mediu dominat de o rată mică a dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 5,7%, la 177,1 milioane LEI (39,4 milioane EUR), de la 167,6 milioane LEI (36,7 milioane EUR) în Trim.1 2015, pe seama veniturilor generate de tranzacţii bancare.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 42,2%, la 88,1 milioane LEI (19,6 milioane EUR), de la 61,9 milioane LEI (13,9 milioane EUR ) în Trim.1 2015 datorită rezultatelor mai bune obținute din vânzarea instrumentelor financiare şi a unui efect pozitiv al reevaluării poziţiilor valutare.

Venitul operaţional a scăzut cu 1,8% la 736,2 milioane LEI (163,9 milioane EUR) de la 749,9 milioane LEI (168,5 milioane EUR) în Trim.1 2015, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi mai reduse, parțial compensate de un venit mai ridicat din comisioane şi un rezultat din tranzacţionare mai ridicat.

Cheltuielile administrative generale în Trim.1 2016 au ajuns la 405,6 milioane LEI (90,3 milioane EUR), mai mari cu 13,4% comparativ cu 357,6 milioane LEI (80,4 milioane EUR) în Trim.1 2015, fiind impactate de plata integrală a contribuției anuale către fondul de garantare a depozitelor in Trim. 1 2016, comparativ cu plata pro-rata efectuata in Trim. 1 2015.

Ca atare, raportul cost-venit a avansat la 55,1% în Trim.1 2016, faţa de 47,7% în Trim.1 2015.

Costurile de risc şi calitatea activelor  

Pierderile nete din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere au înregistrat o eliberare de provizioane de risc de 132,1 milioane LEI (29,4 milioane EUR) în Trim.1 2016, faţa de eliberarea de provizoane în valoare de 39,4 milioane LEI (8,9 milioane EUR ) în Trim.1 2015, mulţumită eforturilor de a îmbunătăți calitatea portofoliului.

Rata[2] NPL de 19,5%, la 31 martie 2016, a fost semnificativ mai mică faţă de 25,6% la 31 martie 2015, în pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinată de recuperări, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire a NPL s-a îmbunătățit pana la nivelul de 78,4%.

Capitalizare şi finanţare

Raportul de solvabilitate conform standardelor locale (doar banca) în februarie 2016 se afla la nivelul de 21,1%, cu mult peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României (min 10%). De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 pe IFRS de 18,9% (Grup BCR), în decembrie 2015, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii creditării sustenabile, atât în linia de afaceri retail cât şi în linia de afaceri corporate, consolidând astfel capacitatea de generare a veniturilor din activitățile de baza.

Depozitele de la clienţi  au fost în uşoară scădere cu 1,9% la 41.806,3 milioane LEI (9.348,9 milioane EUR) la 31 martie 2016, faţa de 42.626,0 milioane LEI (9.422,2 milioane EUR ) la 31 decembrie 2015, considerând faptul că evoluţia pozitivă a depozitelor retail a fost compensată de o scădere sezonieră a depozitelor corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă.  

BCR se concentrează pe creditarea în lei, cu scopul de inversa pe termen mediu şi lung mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

[1] În spatele datelor financiare declarate se află rezultatele economice ne-auditate şi consolidate ale Grupului Banca Comercială Română pe primul trimestru din 2015 (Q1 2015), conform IFRS. Dacă nu se declară altfel, rezultatele financiare pentru primul trimestru din 2016 (Q1 2016) sunt comparate cu rezultatele financiare din primul trimestru al anului 2015 (Q1 2015). De asemenea, dacă nu se declară altfel, ratele de schimb valutar folosite pentru conversia cifrelor în EURO sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Declaraţia de venit este convertită folosind rata medie de schimb pentru primul trimestru din 2016 (Q1 2016) de 4,4915 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele primului trimestru din 2016 (Q1 2016) şi folosind rata medie de schimb pentru primul trimestru din  2015 (Q1 2015) de 4,4505 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele din primul trimestru al anului 2015 (Q1 2015). Bilanţurile la 31 martie 2016 şi la 31 decembrie 2015 sunt convertite folosind ratele de schimb de închidere de la datele respective (4,4718 RON/EUR la 31 martie 2016 şi respectiv 4,5240 RON/EUR la 31 decembrie 2015). Toate modificările de procente se referă la cifrele în RON.

[2] Începând cu Dec-14, datele trimestriale sunt deja raportate conform proiectului de definiţie EBA NPE.

***

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 511 unităţi retail amplasate în majoritatea oraşelor cu mai mult de 10.000 de locuitori din toată România, ca şi prin cele 21 de centre de business şi 23 de birouri mobile dedicate companiilor. BCR deţine cea mai mare reţea de echipamente de auto-servire bancară din ţară – aproximativ 2.600 Echipamente (ATM-uri, Maşini Multifuncţionale, Terminale Automate de Plăţi, Maşini de schimb valutar) ca şi 12.000 de terminale POS pentru plăţile prin card la comercianţi.

***

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi biroul de presă la: comunicare@bcr.ro

Aceste informaţii sunt de asemenea disponibile pe website-ul nostru: www.bcr.ro

Pentru detalii suplimentare privind produsele şi serviciile oferite de BCR, vă rugăm contactaţi InfoBCR la

Internet page: www.bcr.ro

Email: contact.center@bcr.ro

Telverde: 0800.801.BCR (0800.801.227), fără taxe din toate reţelele naţionale

 

Date financiare