·         Pe baza rezultatului operaţional de 1.561,5 milioane RON (351,3 milioane EUR), BCR a realizat un profit net de 918,9 milioane RON (206,8 milioane EUR) în anul 2015, susţinut de eliberări de provizioane de risc, mulţumită rambursărilor aferente portofoliului de credite nepereformante, determinate de capacităţi sporite de procesare şi recuperare a acestora, precum şi de o situaţie economică mai bună.

·         Ponderea împrumuturilor neperformante (NPL) a scăzut la 20,2% comparativ cu 25,7% în decembrie 2014, ca urmare a eforturilor susţinute de a reduce portofoliul de credite neperformante şi de a îmbunătăţi calitatea portofoliului de credite performante. Rata de acoperire a NPL s-a situat la un nivel foarte confortabil de 77,4%, în decembrie 2015.

·         BCR a înregistrat o creştere semnificativă a vânzărilor de credite noi: pe segmentul retail volumul creditelor noi în monedă naţională s-a ridicat la 5,0 miliarde RON, pe segmentul corporate volumul creditelor noi înregistrate în bilanţ s-a ridicat la 3,6 miliarde RON.  

·         Cheltuielile au crescut cu 2,6% faţă de anul anterior, ca urmare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de operare a băncii.

Capitalizarea băncii a rămas excepţional de puternică pentru a susţine creşterea afacerii. Raportul de solvabilitate al BCR era în decembrie 2015 (banca) de 19,6%, în timp ce capitalul de Rang 1 + 2 (Grup BCR) cumula o valoare foarte solidă de 5,66 miliarde RON în decembrie 2015.

Rezultatele noastre se bazează mai întâi de toate pe dedicarea angajaţilor BCR faţă de clienţi. Am trecut printr-o transformare amplă a băncii, iar aceasta este vizibilă în îmbunătăţirea semnificativă a serviciilor pentru clienţi. Deţinem un capital foarte puternic şi suntem hotărâți să fim în permanenţă un partener de încredere pentru clienţii noştri, precum şi să găsim soluţii comerciale pentru provocările şi dificultaţile financiare pe le întâlnesc aceştia. În anul precedent, BCR a acordat peste 8 miliarde de lei credite noi în economie şi a scăzut ratele lunare pentru mai mult de 30.000 de clienţi. Credem că aceasta este calea corectă de urmat pentru o bancă”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Există în acest moment o serie de provocări neaşteptate pentru sectorul financiar local, nu în ultimul rând o dezbatere aprinsă despre modul în care instituţiile bancare ar trebui să sprijine economia.  Suntem hotărâți să identificăm, împreuna cu toate părţile interesate, calea corectă de a susţine un program de dezvoltare solid, ancorat în stabilitate, creştere economică şi acces sustenabil la servicii financiare, asigurând totodată o protecţie adecvată debitorilor deveniţi cazuri sociale”, a adăugat Sergiu Manea.

Repere comerciale şi financiare în anul 2015

Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în anul 2015 un profit net de 918,9 milioane RON (206,8 milioane EUR), susţinut de o bună performanţă operaţională şi de eliberări de provizioane de risc, ca urmare rambursărilor aferente portofoliului de credite cu probleme, bazate pe capacităţi sporite de procesare şi recuperare a creditelor neperformante, precum şi pe o situaţie economică mai bună.

Rezultatul operaţional s-a situat la 1.561,5 milioane RON (351,3 milioane EUR), mai redus cu 18,4% decât în anul precedent de 1.914,4 RON (430,8 milioane EUR), ca urmare a veniturilor operaţionale mai mici, aflate sub impactul unei contribuţii mai reduse din derularea creditelor neperformante, un mediu de dobânzi scăzute şi costuri mai ridicate cu proiectele IT aflate în derulare.

În activitatea bancară retail, performanţa ridicată a reţelei de sucursale a generat volume noi de credite în monedă naţională de 5,0 miliarde RON, mulţumită vânzărilor de credite garantate aflate în creştere anuală cu 11,5% anual, susţinute la rândul lor de vânzările de noi de credite Prima Casă mai ridicate cu 29% faţă de anul precedent, în timp ce volumul de credite de nevoi personale a crescut cu 7% anual.

În activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la 3,6 miliarde RON, susţinut de o creştere de 3,6% pe segmentul de întreprinderi mici şi mijlocii. Volumul de credite noi aprobate este din ce în ce mai ridicat, susţinut de un flux solid de afaceri noi de o calitate mai bună, în special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de furnizori.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 13,0%, la 1.992,6 milioane RON (EUR 448,3 milioane), de la 2.289,4 milioane RON (515,1 milioane EUR) în anul 2014, ca rezultat al rezolvării accelerate a portofoliului de credite problematice, eforturile de a oferi preţuri competitive pe piaţă, precum şi un mediu dominat de rate mai mici ale dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 2%, la 752,2 milioane RON (163,2 milioane EUR), de la 711,3 milioane RON (160,0 milioane EUR) în 2014, susţinute de veniturile generate de tranzacţii bancare şi distribuţia de produse de asigurare.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 14,5%, la 308,4 milioane RON (69,4 milioane EUR), de la 360,8 milioane RON (81,2 milioane EUR) în anul 2014, din cauza activităţii mai reduse de tranzacţionare.

Venitul operaţional a scăzut cu 9,3% la 3.074,9 milioane RON (691,9 milioane EUR) de la 3.389,3 milioane RON (762,4 milioane EUR) în anul 2014, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi mai reduse, împreună cu un rezultat din tranzacţionare diminuat.

Cheltuielile administrative generale în anul 2015 au ajuns la 1.513,4 milioane RON (340,5 milioane EUR), mai ridicate cu 2,6%, comparativ cu 1.474,9 milioane RON (331,9 milioane EUR) în anul 2014. Realizarea ţintelor privind costurile, stabilite în 2012 în planul de redresare şi atenţia continuă dedicată îmbunătăţirilor de productivitate, este de aşteptat să se traducă în investiţii semnificative în infrastructura IT a băncii.

Ca atare, raportul cost-venit a avansat la 49,2% în anul 2015, faţa de 43,5% în aceeaşi perioadă din 2014.

Costurile de risc şi calitatea activelor  

În ceea ce priveşte pierderile nete din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere BCR a înregistrat o eliberare de provizioane în valoare de 72,9 milioane RON (16,4 milioane EUR) în anul 2015, faţă de o sarcină negativă de -4.440,0 milioane RON (-999,0 milioane EUR ) în anul 2014, ca urmare rambursărilor aferente portofoliului de credite cu probleme, bazate pe capacităţi sporite de procesare şi recuperare a creditelor neperformante, precum şi pe o situaţie economică mai bună. În anul 2015, BCR a înregistrat în continuare o calitate mai ridicată a portofoliului de credite performante, ca urmare a implementării în anii anteriori a unor procese de selecţie şi monitorizare mai performante. 

Rata NPL[1] de 20,2%, la 31 decembrie 2015, a fost semnificativ mai mică faţă de 25,7% la 31 decembrie 2014, în pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinată de recuperări, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire a NPL s-a situat la 77,4%.

Capitalizare şi finanţare

Raportul de solvabilitate conform standardelor locale (doar banca) în decembrie 2015 se afla la nivelul de 19,6%, cu mult peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României (min 10%). De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 pe IFRS de 18,9% (Grup BCR), în decembrie 2015, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii creditării sustenabile atât în linia de afaceri retail cât şi în linia de afaceri corporate,  . consolidând astfel capacitatea de a genera venituri semnificative din activitatea sa de bază.

Depozitele de la clienţi au fost în creştere cu 6,8% la 42.626,0 milioane RON (9.422,2 milioane EUR) la 31 decembrie 2015, faţa de 39.922,6 milioane RON (8.905,7 milioane EUR) la 31 decembrie 2014, determinate de evoluţia pozitivă a depozitelor retail şi IMM. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, banca beneficiind totodată de surse de finanţare diversificate, inclusiv compania mamă.  

BCR se concentrează pe creditarea în lei, cu scopul de inversa pe termen mediu şi lung mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

[1]În spatele datelor financiare declarate se află rezultatele economice ne-auditate şi consolidate ale Grupului Banca Comercială Română în anul 2015, conform IFRS. Dacă nu se declară altfel, rezultatele financiare în anul 2015 sunt comparate cu rezultatele financiare în anul 2014. De asemenea, dacă nu se declară altfel, ratele de schimb valutar folosite pentru conversia cifrelor în EURO sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Declaraţia de venit este convertită folosind rata medie de schimb pentru anul 2015 de 4,4444 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele în anul 2015 şi folosind rata medie de schimb în anul 2014 de 4,4442 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele în anul 2014. Bilanţurile la 31 decembrie 2015 şi la 31 decembrie 2014 sunt convertite folosind ratele de schimb de închidere de la datele respective (4,5240 RON/EUR la 31 decembrie 2015  şi respectiv 4,4828 RON/EUR la 31 decembrie 2014). Toate modificările de procente se referă la cifrele în RON. 

[2]Începând cu Dec-14, datele trimestriale sunt raportate conform proiectului de definiţie EBA NPE. 

***

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 511 unităţi retail amplasate în majoritatea oraşelor cu mai mult de 10.000 de locuitori din toată România, ca şi prin cele 21 de centre de business şi 23 de birouri mobile dedicate companiilor. BCR deţine cea mai mare reţea de echipamente de auto-servire bancară din ţară – aproximativ 2.600 Echipamente (ATM-uri, Maşini Multifuncţionale, Terminale Automate de Plăţi, Maşini de schimb valutar) ca şi 12.000 de terminale POS pentru plăţile prin card la comercianţi.

***
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi biroul de presă la: comunicare@bcr.ro

Aceste informaţii sunt de asemenea disponibile pe website-ul nostru: www.bcr.ro

Pentru detalii suplimentare privind produsele şi serviciile oferite de BCR, vă rugăm contactaţi InfoBCR la

Internet page: www.bcr.ro

Email: contact.center@bcr.ro

Telverde: 0800.801.BCR (0800.801.227), fără taxe din toate reţelele naţionale 

Date financiare

Contul de profit şi pierdere

 

 

 

în milioane RON

 

2015

2014

Venitul net din dobânzi

 

 1.992,6

 2.289,4

Venitul net din comisioane

 

 725,2

711,3

Venitul net din tranzacţionare

 

308,4

 360,8

Venit operaţional

 

3.074,9

3.389,3

Cheltuieli operaţionale

 

 (1.513,4)

 (1.474,9)

Rezultat operaţional 

 

 1.561,5

1.914,4

Deprecierea activelor financiare altele decât la valoarea justă prin profit sau pierdere

 

 72,9

 (4.440,0)

Rezultat net atribuibil acţionarilor companiei mamă

 

 918,9

 (2.799,9)

 

 

Bilanţ

 

 

 

în milioane RON

 

 Dec 15

Dec 14

Numerar şi plasamente la bănci centrale

 

9.441,8

 8.235,2

Active financiare – deţinute în vederea  tranzacţionării

 

248,1

 370,8

Active financiare – disponibile la vînzare

 

7.203,3

 7.655,1

Active financiare – deţinute până la maturitate

 

 10.154,4

 9.578,2

Credite şi avansuri acordate instituţiilor de credit

 

204,4

 525,3

Credite şi avansuri acordate  clienţilor

 

32.450,8

 32.566,1

Fond comercial şi alte imobilizari necorporale

 

 234,3

 218,5

Alte active

 

423,8

 428,2

Total active

 

 62.360,0

 61.624,6

 

 

 

 

Pasive financiare deţinute pentru tranzacţionare

 

35,1

 70,1

Depozite bănci

 

 11.247,2

 14.191,1

Depozite clienţi

 

 42.626,0

 39.922,6

Obligaţiuni emise şi alte fonduri împrumutate

 

912,2

1.044,2

Alte pasive

 

 307,6

 168,5

Total capitaluri proprii atribuibile

 

 5.875,3

 4.910,2

Total pasive şi capital

 

62.360,0

 61.624,6