Repere[1]:

  • Pe baza rezultatului operaţional de 778,5 milioane RON (175,0 milioane EUR), BCR a realizat un profit net de 603,4 milioane RON (135,7 milioane EUR) în Semestrul 1 2015, susţinut de costuri de risc substanţial mai scăzute, ca urmare a calităţii mai bune a portofoliului de credite după restructurarea extensivă a bilanţului din 2014.
  • Eforturile susţinute de a rezolva moştenirea de credite neperformante (NPL) şi de a îmbunătăţi calitatea portofoliului de credite performante sunt vizibile în ambele segmente retail şi corporate. Ponderea NPL a scăzut la 23,1% comparativ cu 29,3% în Semestrul 1 2014, în timp ce rata de acoperire a NPL s-a ridicat la un nivel foarte confortabil de 76,9%.
  • În Semestrul 1 2015 BCR a înregistrat o creştere semnificativă, cu 34% anual, a vânzărilor de credite garantate. Pe segementul corporate, volumul creditelor noi aprobate a fost semnificativ mai ridicat faţă de anul anterior, susţinute de un flux sănătos de afaceri noi de o calitate mai bună.  
  • Cheltuielile au crescut cu 2.0% faţă de anul anterior, pe marginea optimizărilor reţelei de sucursale şi a proiectelor de dezvoltare.  
  • Capitalizarea băncii a rămas excepţional de puternică pentru a susţine buna creştere a afacerii. Raportul de solvabilitate al BCR era în mai 2015 (banca) de 19,6%, în timp ce capitalul de Rang 1 + 2 (grup) se ridica foarte solid la 6 miliarde RON în martie 2015.

Repere comerciale şi financiare în Semestrul 1 2015

Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în Semestrul 1 2015 un rezultat operaţional de 778,5 milioane RON (175,0 milioane EUR), cu 28,9% mai redus decât în anul precedent de 1.096,6 RON (246,4 milioane EUR), din cauza veniturilor operaţionale mai mici, aflate sub impactul unei contribuţii mai reduse din derularea creditelor neperformante şi costurilor uşor mai ridicate. Profitul net pe Semestrul 1 2015 s-a situat la nivelul de 603,4 milioane RON (135,7 milioane EUR), susţinut de costurile de risc substanţial mai reduse ca rezultat al unei calităţi mai bune a bilanţului după o restructurare extensivă a portofoliului de credite în 2014.

În activitatea bancară retail, performanţa ridicată a reţelei de sucursale a generat volume noi de credite garantate mai ridicate cu 34% anual, respectivo producţie nouă de credite Prima Casă în creştere anuală de 66%. Soldul creditelor performante retail a fost de aproximativ 16,9 miliarde RON, in contextul unui volum al creditelor rambursate sau ajunse la maturitate mai mic decât al creditelor nou acordate. Cu o valoare de 9,9 miliarde RON, portofoliul total de credite pentru locuinţe a continuat să crească faţă de 9,45 miliarde RON la sfârşitul anului 2014.

În activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la 1 miliard RON, în prima jumătate a anului, în timp ce volumul total al creditelor corporate performante s-a ridicat la aproximativ 11,9 miliarde RON, faţă de 11,5 miliarde RON la finalul anului 2014. Volum de credite noi aprobate este din ce în ce mai ridicat, susţinut de un flux solid de afaceri noi de o calitate mai bună, în special pe segmentele de descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de aprovizionare.

Aceste finanţări nou acordate în economie s-au coroborat cu distribuţia reuşită a produselor subsidiarelor BCR, incluzând fondurile Erste Asset Management, BCR Banca pentru Locuinţe şi BCR Pensii.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 17,5%, la 1.013,6 milioane RON (EUR 224,9 milioane), de la 1.228,7 milioane RON (276,1 milioane EUR) în Semestrul 1 2014, considerând rezolvarea accelerată a portofoliului de credite problematice şi eforturile de a oferi preţuri competitive pe piaţă, într-un context de continuă rebalansare a noilor volume de credite retail către producţia de credite garantate şi un mediu dominat de o rată mai mică a dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 5,2%, la 341,9 milioane RON (76,9 milioane EUR), de la 360,6 milioane RON (86,0 milioane EUR) în Semestrul 1 2014, pe seama comisioanelor mai mici din administrarea creditelor şi conturilor curente.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 39,6%, la 122,9 milioane RON (27,7 milioane EUR), de la 203,6 milioane RON (45,7 milioane EUR ) în Semestrul 1 2014 datorită activităţii mai reduse de tranzacţionare.

Venitul operaţional a scăzut cu 16,8% la 1.500,5 milioane RON (337,4 milioane EUR) de la 1.804,2 milioane RON (405,4 milioane EUR) în Semestrul 1 2014, în special datorită veniturilor nete din dobânzi mai reduse, împreună cu un rezultat din tranzacţionare mai scăzut.

Cheltuielile administrative generale în Semestrul 1 2015 au ajuns la 721,9 milioane RON (162,4 milioane EUR), mai ridicate cu 2.0% comparativ cu 707,6 milioane RON (158,9 milioane EUR) în Semestrul 1 2014. Realizarea ţintelor privind costurile, stabilite în planul de redresare şi susţinuta de concentrarea continuă asupra îmbunătăţirilor productivităţii, este de aşteptat să se traducă în investiţii semnificative în infrastructura băncii în semestrele următoare.

Ca atare, raportul cost-venit a avansat la 48,1% în Semestrul 1 2015, faţa de 39,2% în Semestrul 1 2014.

Costurile de risc şi calitatea activelor 

Pierderile nete din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere au înregistrat valoarea de -26,2 milioane RON (-5,9 milioane EUR) în Semestrul 1 2015, faţă de o sarcină negativă de -1.306,6 milioane RON (-293,6 milioane EUR ) în Semestrul 1 2014, datorită eforturilor reuşite de a rezolva moştenirea de credite cu probleme. Costurile de risc substanţial mai mici au fost generate în principal de o calitate mai ridicată a portofoliului de credite performante, de generarea mai mică de NPL-uri în portofoliul de credite ipotecare, precum şi mai puţine cazuri de neplată în primul semestru şi recuperări mai ridicate în segmentul corporate faţă de baza stabilită în semestrul 2 al anului 2014, ca urmare a revizuirii extensive a portofoliului. 

Rata NPL[2] de 23,1%, la 30 iunie 2015, a fost semnificativ mai mică faţă de 29,3% la 30 iunie 2014, în pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinată de recuperări, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire a NPL s-a situat la 76,9%, semnificativ peste nivelul de 64,6% din iunie 2014.

Capitalizare şi finanţare

Raportul de solvabilitate conform standardelor locale (doar banca) în mai 2015 se afla la nivelul de 19,6%, cu mult peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României (min 10%). De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2pe IFRS de 19,2% (Grup BCR), în martie 2015, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii creditării sustenabile atât în linia de afaceri retail cât şi în linia de afaceri corporate.

Depozitele de la clienţi  au fost în uşoară scădere cu 1,5% la 39.304,4 milioane RON (8.788,0 milioane EUR ) la 30 iunie 2015, faţa de 39.922,6 milioane RON (8.905,7 milioane EUR) la 31 decembrie 2014, considerând faptul că evoluţia pozitivă a depozitelor retail a fost compensată de o scădere sezonieră a depozitelor corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă.  

BCR se concentrează pe creditarea în lei, cu scopul de inversa pe termen mediu şi lung mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

[1] În spatele datelor financiare declarate se află rezultatele economice ne-auditate şi consolidate ale Grupului Banca Comercială Română pe primul semestru din 2015 (S1 2015), conform IFRS. Dacă nu se declară altfel, rezultatele financiare pentru primul semestru din 2015 (S1 2015) sunt comparate cu rezultatele financiare din primul semestru al anului 2014 (S1 2014). De asemenea, dacă nu se declară altfel, ratele de schimb valutar folosite pentru conversia cifrelor în EURO sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Declaraţia de venit este convertită folosind rata medie de schimb pentru primul semestru din 2015 (S1 2015) de 4,4469 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele primului semestru din 2015 (S1 2015) şi folosind rata medie de schimb pentru primul semestru din  2014 (S1 2014) de 4,4505 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele din primul semestru al anului 2014 (S1 2014). Bilanţurile la 30 iunie 2015 şi la 31 decembrie 2014 sunt convertite folosind ratele de schimb de închidere de la datele respective (4,4725 RON/EUR la 30 iunie 2015 şi respectiv 4,4828 RON/EUR la 31 decembrie 2014). Toate modificările de procente se referă la cifrele în RON.

[2] Începând cu Dec-14, datele trimestriale sunt raportate conform proiectului de definiţie EBA NPE.

 

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 509 unităţi retail amplasate în majoritatea oraşelor cu mai mult de 10.000 de locuitori din toată România, ca şi prin cele 21 de centre de business şi 23 de birouri mobile dedicate companiilor. BCR deţine cea mai mare reţea de echipamente de auto-servire bancară din ţară – aproximativ 2.600 Echipamente (ATM-uri, Maşini Multifuncţionale, Terminale Automate de Plăţi, Maşini de schimb valutar) ca şi 12.000 de terminale POS pentru plăţile prin card la comercianţi.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi biroul de presă la: comunicare@bcr.ro

Aceste informaţii sunt de asemenea disponibile pe website-ul nostru: www.bcr.ro

Pentru detalii suplimentare privind produsele şi serviciile oferite de BCR, vă rugăm contactaţi InfoBCR la:

Email: contact.center@bcr.ro

Telverde: 0800.801.BCR (0800.801.227), fără taxe din toate reţelele naţionale

Date financiare

Contul de profit şi pierdere

 

 

 

în milioane RON

 

S1 2015

S1 2014

Venitul net din dobânzi

 

1.013,6

1.228,7

Venitul net din comisioane

 

341,9

360,6

Venitul net din tranzacţionare

 

122,9

203,6

Venit operaţional

 

1.500,5

1.804,2

Cheltuieli operaţionale

 

(721,9)

(707,6)

Rezultat operaţional

 

778,5

1.096,6

Deprecierea activelor financiare altele decât la valoarea justă prin profit sau pierdere

 

(26,2)

(1.306,6)

Rezultat net atribuibil acţionarilor companiei mamă

 

603,4

(280,2)

 

 

Bilanţ

 

 

 

în milioane RON

 

Iun 15

Dec 14

Numerar şi plasamente la bănci centrale

 

7.024,8

8.235,2

Active financiare – deţinute în vederea tranzacţionării

 

526,9

370,8

Active financiare – disponibile la vînzare

 

7.639,2

7.655,1

Active financiare – deţinute până la maturitate

 

9.675,3

9.578,2

Credite şi avansuri acordate instituţiilor de credit

 

1.531,3

525,3

Credite şi avansuri acordate clienţilor

 

32.501,5

32.566,1

Fond comercial şi alte imobilizari necorporale

 

203,2

218,5

Alte active

 

508,1

428,2

Total active

 

61.556,6

61.624,6

 

 

 

 

Pasive financiare deţinute pentru tranzacţionare

 

28,5

70,1

Depozite bănci

 

14.393,8

14.191,1

Depozite clienţi

 

39.304,4

39.922,6

Obligaţiuni emise şi alte fonduri împrumutate

 

901,1

1.044,2

Alte pasive

 

208,6

168,5

Total capitaluri proprii atribuibile

 

5.446,8

4.910,2

Total pasive şi capital

 

61.556,6

61.624,6

Rezultate financiare ale BCR în semestrul 1 2015