Repere[1]:

    Pe baza rezultatului operaţional de 392,3 milioane RON, BCR a realizat un profit net de 344 milioane RON (77,1 milioane EUR) în trimestrul 1 2015, susţinut de costuri de risc substanţial mai scăzute, ca urmare a calităţii mai bune a portofoliului de credite după restructurarea extensivă a bilanţului din 2014.
    Eforturile susţinute de a rezolva moştenirea de credite neperformante (NPL) şi de a îmbunătăţi calitatea portofoliului de credite performante sunt vizibile în ambele segmente retail şi corporate. Ponderea NPL a scăzut la 25,6% comparativ cu 30,3% în Trim.1 2014, în timp ce rata de acoperire a NPL a rămas stabilă la un nivel foarte confortabil de 75,7%.
    În Trim. 1 2015 BCR a înregistrat o creştere semnificativă a creditelor retail garantate, considerând volumul creditelor ipotecare standard mai ridicat cu 48% anual şi producţia nouă de credite Prima Casă cu o creştere anuală de 43%. Pe segementul corporate, volumul creditelor noi aprobate a fost semnificativ mai ridicat faţă de anul anterior, susţinute de un flux sănătos de afaceri noi de o calitate mai bună.  
    Cheltuielile au scăzut cu 1,3% faţă de anul anterior, în timp ce economiile de costuri se aşteaptă să fie traduse în investiţii în infrastructura băncii în trimestrele următoare.  
    Capitalizarea băncii a rămas excepţional de puternică pentru a susţine buna creştere a afacerii. Raportul de solvabilitate al BCR era în februarie 2015 (banca) de 19,7%, în timp ce capitalul de Rang 1 + 2 (grup) se ridica foarte solid la 6,2 miliarde RON în decembrie 2014.

Rezultatele financiare în primul trimestru al anului 2015 subliniază faptul că redresarea BCR a luat un avânt puternic. Ieşim dintr-o perioadă dificilă; cu toate acestea, avem satisfacţia de a fi reuşit în mod constant să facem ceea ce trebuie, pe parcursul acestei perioade de transformare. Pe măsură ce reuşim să atingem obiectivele de eficientizare a costurilor şi eliminare a riscurilor, dedicăm din ce în ce mai multe resurse consolidării reţelei comerciale şi relaţiilor noastre cu clienţii, susţinute de transparenţă, stabilitate şi simplitate a serviciilor.

BCR controlează o cotă de piaţă semnificativă în segmentul retail, iar calitatea activelor corporate se îmbunătăţeşte continuu. Suntem angrenaţi în direcţionarea cât mai mult posibil a resurselor noastre excepţionale de lichiditate şi capital către finanţarea economiei. Privim cu încredere către atingerea unei creşteri sănătoase şi a unei profitabilităţi sustenabile ancorate într-o misiune simplă: aceea de a clădi prosperitatea şi de a cultiva independenţa financiară a clienţilor noştri, a declaratTomas Spurny, CEO al BCR.

Repere comerciale şi financiare în trimestrul 1 2015

Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în Trim. 1 2015 un rezultat operaţional de 392,3 milioane RON (88,1 milioane EUR), cu 29,0% mai redus decât în anul precedent de 552,5 RON (122,7 milioane EUR), datorită veniturilor operaţionale mai mici, care au suferit impactul unei contribuţii reduse din derularea creditelor neperformante şi parţial compensate prin costuri mai mici. Profitul net pe Trim. 1 2015 s-a situat la nivelul de 344,0 milioane RON (77,1 milioane EUR), susţinut de costurile de risc substanţial mai reduse ca rezultat al unei calităţi mai bune a bilanţului după o restructurare extensivă a portofoliului de credite în 2014.

În activitatea bancară retail, performanţa ridicată a reţelei de sucursale a generat volume noi de credite ipotecare standard mai ridicate cu 48% anual, respectivo producţie nouă de credite Prima Casă în creştere anuală de 43%. Soldul creditelor performante retail a fost de aproximativ 16,6 miliarde RON, in contextul acoperirii creditelor rambursate sau ajunse la maturitate de către creditele nou acordate. Cu o valoare de 9,55 miliarde RON, portofoliul total de credite pentru locuinţe a continuat să crească faţă de 8,45 miliarde RON la sfârşitul anului 2014. Portofoliul de credite performante în moneda locală a crescut încurajator la 7,0 miliarde RON,comparativ cu 6,7 miliarde RON la sfârşitul anului 2014.  

În activitatea corporate, portofoliul de credite performante s-a aflat la aproximativ 11,5 miliarde RON, încontextul unui volum din ce în ce mai ridicat de credite noi aprobate, susţinute de un flux solid de afaceri noi de o calitate mai bună, în special pe segmentele de descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţului de aprovizionare.

Aceste finanţări nou acordate în economie s-au coroborat cu distribuţia reuşită a produselor subsidiarelor BCR, incluzând fondurile Erste Asset Management, BCR Banca pentru Locuinţe şi BCR Pensii.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 20,8%, la 510,5 milioane RON (EUR 114.7 milioane), de la 644,4 milioane RON (143,1 milioane EUR) în Trim.1 2014, considerând rezolvarea accelerată a portofoliului de credite problematice, eforturile de a avea preţuri competitive pe piaţă, într-un context de continuă rebalansare a noilor volume de credite retail către producţia de credite garantate şi un mediu dominat de o rată mai mică a dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 4,7%, la 167,6 milioane RON (37,7 milioane EUR), de la 175,9 milioane RON (39,1 milioane EUR) în Trim.1 2014, pe seama comisioanelor mai mici din administrarea creditelor şi conturilor curente.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 29,8%, la 61,9 milioane RON (13,9 milioane EUR), de la 88,3 milioane RON (19,6 milioane EUR ) în Trim.1 2014 datorită activităţii mai reduse de tranzacţionare.

Venitul operaţional a scăzut cu 18,0% la 749,9 milioane RON (168,5 milioane EUR) de la 915,0 milioane RON (203,2 milioane EUR) în Trim.1 2014, în special datorită veniturilor nete din dobânzi mai reduse, împreună cu un rezultat din tranzacţionare mai scăzut.

Cheltuielile administrative generale în Trim.1 2015 au ajuns la 357,6 milioane RON (80,4 milioane EUR), mai mici cu 1,3% comparativ cu 362,5 milioane RON (80,5 milioane EUR) în Trim.1 2014. Realizarea ţintelor privind costurile, stabilite în planul de redresare şi susţinuta de concentrarea continuă asupra îmbunătăţirilor productivităţii, este de aşteptat să se traducă în investiţii semnificative în infrastructura băncii în trimestrele următoare.

Ca atare, raportul cost-venit a avansat la 47,7% în Trim.1 2015, faţa de 39,7% în Trim.1 2014.

Costurile de risc şi calitatea activelor  

Pierderile nete din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere au înregistrat o contribuţie pozitivă de 39,4 milioane RON (8,9 milioane EUR) în Trim.1 2015, faţa de o sarcină negativă de -496,4 milioane RON (-110,3 milioane EUR ) în Trim.1 2014, datorită eforturilor reuşite de a rezolva moştenirea de credite cu probleme. Costurile de risc substanţial mai mici au fost generate în principal de o calitate mai ridicată a portofoliului de credite performante, de generarea mai mică de NPL-uri în activitatea retail, precum şi mai puţine cazuri de neplată în primul trimestru şi recuperări mai ridicate în segmentul corporate faţă de baza stabilită în semestrul 2 al anului 2014, ca urmare a revizuirii extensive a portofoliului. 

Rata[2] NPL de 25,6%, la 31 martie 2015, a fost semnificativ mai mică faţă de 30,3% la 31 martie 2014, în pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinată de recuperări, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire a NPL s-a situat la 75,7%, semnificativ peste nivelul de 62,2% din martie 2014.

Capitalizare şi finanţare

Raportul de solvabilitate conform standardelor locale (doar banca) în februarie 2015 se afla la nivelul de 19,7%, cu mult peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României (min 10%). De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 pe IFRS de 19,7% (Grup BCR), în decembrie 2014, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii creditării sustenabile atât în linia de afaceri retail cât şi în linia de afaceri corporate.

Depozitele de la clienţi  au fost în uşoară scădere cu 2,7% la 38.852,8 milioane RON (8.810,6 milioane EUR ) la 31 martie 2015, faţa de 39.922,6 milioane RON (8.905,7 milioane EUR ) la 31 decembrie 2014, considerând faptul că dezvoltarea pozitivă a depozitelor retail a fost compensată de o scădere sezonieră a depozitelor corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă.  

BCR se concentrează pe creditarea în lei, cu scopul de inversa pe termen mediu şi lung mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

 

[1] În spatele datelor financiare declarate se află rezultatele economice ne-auditate şi consolidate ale Grupului Banca Comercială Română pe primul trimestru din 2015 (Q1 2015), conform IFRS. Dacă nu se declară altfel, rezultatele financiare pentru primul trimestru din 2015 (Q1 2015) sunt comparate cu rezultatele financiare din primul trimestru al anului 2014 (Q1 2014). De asemenea, dacă nu se declară altfel, ratele de schimb valutar folosite pentru conversia cifrelor în EURO sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Declaraţia de venit este convertită folosind rata medie de schimb pentru primul trimestru din 2015 (Q1 2015) de 4,4505 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele primului trimestru din 2015 (Q1 2015) şi folosind rata medie de schimb pentru primul trimestru din  2014 (Q1 2014) de 4,5025 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele din primul trimestru al anului 2014 (Q1 2014). Bilanţurile la 31 martie 2015 şi la 31 decembrie 2014 sunt convertite folosind ratele de schimb de închidere de la datele respective (4,4098 RON/EUR la 31 martie 2015 şi respectiv 4,4828 RON/EUR la 31 decembrie 2014). Toate modificările de procente se referă la cifrele în RON.

[2] Începând cu Dec-14, datele trimestriale sunt deja raportate conform proiectului de definiţie EBA NPE.

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 509 unităţi retail amplasate în majoritatea oraşelor cu mai mult de 10.000 de locuitori din toată România, ca şi prin cele 21 de centre de business şi 23 de birouri mobile dedicate companiilor. BCR deţine cea mai mare reţea de echipamente de auto-servire bancară din ţară – aproximativ 2.600 Echipamente (ATM-uri, Maşini Multifuncţionale, Terminale Automate de Plăţi, Maşini de schimb valutar) ca şi 12.000 de terminale POS pentru plăţile prin card la comercianţi. Grupul BCR avea în martie 2015 un număr de 7.079 salariaţi proprii. 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi biroul de presă la: comunicare@bcr.ro.

Pentru detalii suplimentare privind produsele şi serviciile oferite de BCR, vă rugăm contactaţi InfoBCR la:

Email: contact.center@bcr.ro

Telverde: 0800.801.BCR (0800.801.227), fără taxe din toate reţelele naţionale

Date financiare

Contul de profit şi pierdere

 

 

în milioane RON

Q1 2015

Q1 2014

Venitul net din dobânzi

510,5

644,4

Venitul net din comisioane

167,6

175,9

Venitul net din tranzacţionare

61,9

88,3

Venit operaţional

749,9

915,0

Cheltuieli operaţionale

(357,6)

(362,5)

Rezultat operaţional

392,3

552,5

Deprecierea activelor financiare altele decât la valoarea justă prin profit sau pierdere

39,4

(496,4)

Rezultat net atribuibil acţionarilor companiei mamă

344,0

(0,8)

 

 

Bilanţ

 

 

în milioane RON

Mar 15

Dec 14

Numerar şi plasamente la bănci centrale

5.644,2

8.235,2

Active financiare – deţinute în vederea tranzacţionării

609,5

370,8

Active financiare – disponibile la vînzare

7.814,3

7.655,1

Active financiare – deţinute până la maturitate

10.262,5

9.578,2

Credite şi avansuri acordate instituţiilor de credit

1.697,6

525,3

Credite şi avansuri acordate clienţilor

31.877,6

32.566,1

Fond comercial şi alte imobilizari necorporale

207,1

218,5

Alte active

577,5

428,2

Total active

60.669,4

61.624,6

 

 

 

Pasive financiare deţinute pentru tranzacţionare

34,2

70,1

Depozite bănci

13.987,0

14.191,1

Depozite clienţi

38.852,8

39.922,6

Obligaţiuni emise şi alte fonduri împrumutate

911,9

1.044,2

Alte pasive

239,0

168,5

Total capitaluri proprii atribuibile

5.265,1

4.910,2

Total pasive şi capital

60.669,4

61.624,6

Rezultate financiare ale BCR în trimestrul 1 2015