Profit operaţional de 1,9 miliarde lei contrabalansat de 4,4 miliarde lei provizioane de risc, induse de reducerea accelerată a creditelor neperformante cu 24%.

Aspecte principale[1]:

    În pofida profitului operaţional de 1,9 miliarde lei, rezultatul net al exerciţiului de -2,8 miliarde lei, a fost determinat de provizioane de risc substanţial mai ridicate, aspect deja anticipat în rezultatele financiare publicate la jumătatea anului 2014 şi trimestrul III 2014, pe baza deciziei de a accelera soluţionarea portofoliului istoric de credite cu probleme.
    Provizioanele de risc s-au dublat atingând valoarea de 4,4 miliarde lei în 2014, pe baza unor eforturi ample de reducere a portofoliului de credite neperformante, incluzând vânzări de pachete de credite şi scoateri din evidenţă ale activelor. În 2014, BCR a vândut credite neperformante în valoare de 2,0 miliarde lei, obţinând astfel o reducere totală a volumului de credite neperformante cu 24% faţă de anul 2013. Rata creditelor neperformante a scăzut la 25,7%, rata de acoperire a creditelor neperformante crescând la 75,8%.
    În anul 2014, BCR a adăugat credite noi în bilanţ în valoare de 7,4 miliarde lei, banca investind suplimentar 4,6 miliarde lei în titluri de stat. În particular, o performanţă excepţională în linia de afaceri retail a determinat triplarea volumului de credite ipotecare noi şi o creştere cu 61% a creditelor de nevoi personale faţă de anul anterior.
    Cheltuielile au scăzut cu 9,4% faţă de anul 2013, ca urmare a sinergiilor de costuri, accentului pus pe productivitate şi atenţiei dedicată obiectivelor de reducere a cheltuielilor. BCR a obţinut o reducere cumulată a costurilor de 21% faţă de baza de comparaţie din 2011, anul de dinaintea demarării programului de redresare.
    Capitalizarea solidă a băncii poate absorbi cu uşurinţă restructurarea bilanţului, menţinându-se totodată robustă pentru a susţine creşterea sustenabilă a întregii afaceri. Rata de solvabilitate a BCR era de 18.9% în Dec 2014 (bancă), în timp ce capitalul nivel 1 + 2 (grup) cumula 6.0 miliarde lei.

Adriana Jankovicova, Vicepreşedinte Financiar al BCR, a declarat: “BCR şi-a redus cu un sfert volumul total de credite neperformante, conform angajamentului de a accelera soluţionarea portofoliului istoric de credite cu probleme. Ne asumăm complet impactul asupra profitabilităţii pe termen scurt, considerând că reducerea creditelor neperformante este vitală pentru restabilirea creşterii creditării şi a performanţei financiare. BCR beneficiază de o capitalizare robustă, care permite băncii să absoarbă cu uşurinţă restructurarea bilanţului şi să susţină mai departe o creştere sustenabilă pe toate liniile de afaceri.

Dana Demetrian, Vicepreşedinte Retail & Private Banking al BCR, a declarat: “În urma deciziei strategice de trecere la creditarea în lei, BCR a triplat în 2014 volumul creditelor imobiliare nou acordate şi a crescut semnificativ volumele noi de credite de nevoi personale. Deţinem o cincime din cota de piaţă a creditelor nou acordate şi vom consolida această poziţie, dat fiind faptul că BCR a finalizat cu succes un proiect de îmbunătăţire a reţelei de sucursale, cu obiectivul de creştere a calităţii serviciilor oferite clienţilor.”

Sergiu Manea, Vicepreşedinte Clienţi Corporativi & Pieţe de Capital al BCR, a declarat: “În 2014, o evoluţie pozitivă a creditelor noi şi a liniilor de finanţare aprobate au contribuit la stabilizarea portofoliului corporate performant. Pe baza unor estimări solide ale tranzacţiilor viitoare, privim cu încredere către o creştere sănătoasă a afacerilor, ancorată în parteneriate clare, transparente şi predictibile cu clienţii noştri. Ne concentrăm pe abilitatea de a înţelege ciclurile de dezvoltare ale afacerilor clienţilor şi a sectoarelor în care activează, iar aceasta va determina atât creşterea calitaţii serviciilor cât şi a portofoliului.

Reducerea volumului de credite neperformante

În linie cu angajamentul comunicat anterior cu ocazia rezultatelor financiare publicate la jumătatea anului 2014, precum şi în trimestrul III 2014, BCR a accelerat reducerea volumului de credite neperformante şi a vândut pachete de credite cu probleme în valoare de 2,0 miliarde lei, reducând volumul total al creditelor neperformante cu 24% faţă de anul anterior.

Astfel, costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare neevaluate la valoare justă în contul de profit şi pierdere s-au majorat cu 110,7% atingând valoarea de 4.440,0 milioane lei (999.0 milioane EUR) în 2014, faţă de valoarea de 2.107,6 milioane lei (476,9 milioane EUR) în 2013, în contextul vânzărilor de active, efectuării de operaţiuni de derecunoaştere şi a implementării unor noi parametri de risc. Aceste elemente au condus la anularea în totalitate a profitului operaţional obţinut.

Indicatorul de credite neperformante[2], 25,7% la data de 31 decembrie 2014, s-a diminuat semnificativ faţă de nivelul de 29,2% la 31 decembrie 2013, în pofida diminuării portofoliului total de credite, determinat de recuperări, vânzări de portofolii de credite neperformante şi operaţiuni de derecunoaştere. Rata de acoperire cu provizioane a portofoliului de credite neperformante atinge 75,8%, semnificativ mai mare decât 65,8% în decembrie 2013.

Principalele aspecte comerciale şi financiare ale anului 2014

Banca Comerciala Romana (BCR) a obţinut în anul 2014 un profit operaţional de 1.914,4 milioane lei (430,8 milioane EUR), cu 19.3% mai scăzut faţă de profitul operaţional obţinut în anul precedent, situat la 2.372,9 milioane lei (536,9 milioane EUR), ca urmare a scăderii veniturilor, deşi parţial compensat de costurile mai scăzute.

În anul 2014, BCR a adăugat credite noi în bilanţ în valoare de 7,4 miliarde lei, pe baza unei creşteri robuste în aria retail şi a stabilizării portofoliului de credite corporate. Adiţional, în anul 2014, banca a investit 4,6 miliarde lei în titluri de stat. Aceste finanţări noi în economie s-au coroborat cu creşterea solidă a depozitelor şi distribuţia excelentă a produselor subsidiarelor sale, incluzând fondurile de investiţii ale Erste Asset Management, produsele BCR Banca pentru Locuinţe şi ale BCR Pensii.

În linia de afaceri retail, o performanţă excepţională a reţelei de sucursale în acordarea de credite noi (4,7 miliarde în echivalent lei) s-a tradus într-o triplare faţă de valorile anului precedent în cea ce priveşte creditele

imobiliare şi o creştere cu 61% a creditelor de consum. Soldul creditelor performante retail s-a situat la o valoare de  16,6 miliarde lei, datorat volumelor de credite noi acordate, care au contrabalansat creditele rambursate anticipat sau ajunse la maturitate. La 9,5 miliarde lei, portofoliul total de credite imobiliare performante a înregistrat o creştere satisfăcătoare faţă de valoarea de 8,6 miliarde lei atinsă la finalul anului 2013. Portofoliul creditelor performante în monedă locală (lei) a crescut încurajator, atingând valoarea de  6,7 miliarde lei faţă de un volum de  5,5 miliarde lei la finalul anului 2013.

În linia de afaceri corporate, portofoliul de credite performante s-a ridicat la valoarea de 11,8 miliarde lei, incluzând credite noi în valoare de aproximativ 2,7 miliarde lei, acordate în anul 2014 clienţilor care activau în sectoarele energie, agricultură, construcţii, farmacie şi sănătate, industrie, IT&C.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 17,5% atingând suma de 2.289,4 milioane lei (515,1 milioane EUR), de la 2.775,6 milioane lei (628,0 milioane EUR) în 2013, datorate reducerii volumului de credite neperformante, scăderii dobânzilor în mediul bancar, dar şi eforturilor de a oferi preţuri competitive.

Venitul net din comisioane a scăzut cu 4,9%, situându-se la un nivel de 711,3 milioane lei (160,0 milioane EUR), faţă de 748,2 milioane RON (169,3 milioane EUR) în 2013, ca urmare a scăderii comisioanelor de administrare a creditelor şi comisioanelor de cont curent.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 18,2%, la valoarea de  360,8 milioane lei (81,2 milioane EUR), faţă de 441,3 milioane lei (99,9 milioane EUR) în 2013 ca urmare a scăderii activităţii de tranzacţionare.

Veniturile operaţionale au scăzut cu 15,3% până la valoarea 3.389,3 milioane RON (EUR 762,6 milioane) de la 4.000,6 milioane lei (EUR 905,2 milioane) în 2013.

Cheltuielile administrative generale au atins 1.474,9 milioane lei (331,9 milioane EURO) în anul 2014, înregistrând o scădere de 9,4% faţă de 1.627,7 milioane lei (368,3 milioane EURO) în 2013. Îndeplinirea obiectivelor în ceea ce priveşte nivelul costurilor, fixate prin planul de redresare din 2012, a fost susţinută şi de atenţia constantă dedicată îmbunătăţirii productivităţii afacerii. BCR a obţinut o reducere cumulată a costurilor de 21% faţă de baza de comparaţie din 2011, anul de dinaintea demarării programului de redresare.

Raportul cost-venit a crescut în 2014 la 43,5% faţă de 40,7% în 2013.

Capitalizare şi finanţare

Rata de solvabilitate conform standardelor locale (BCR Banca, IFRS cu filtre prudenţiale) la decembrie 2014 s-a menţinut la 18,9%, mult peste cerinţele de reglementare impuse de Banca Naţională a României (min 10%). De asemenea, rata de capital IFRS de Nivel 1+2 de 19,0% (BCR Grup), la decembrie 2014, subliniază  adecvarea solidă a capitalului BCR şi susţinerea continuă a Grupului Erste. În acest context, BCR se bucură de una dintre cele mai puternice poziţii de capital şi finanţare de pe piaţa bancară din România.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii creditării sustenabile atât în linia de afaceri retail cât şi în linia de afaceri corporate.

Depozitele clienţilor au înregistrat o creştere solidă de 6,6% la 39.922,6 milioane lei (8.905,7 milioane EUR) la 31 decembrie 2014, faţă de 37.448,2 milioane lei  (8.375,8 milioane EUR) la sfârşitul lunii decembrie 2013. Depozitele clienţilor rămân sursa principală de finanţare BCR, banca beneficiind în acelaşi timp de surse de finanţare diverse, incluzând banca mamă.

BCR se concentrează pe creditarea în lei, cu scopul de inversa pe termen mediu şi lung mixul de valute din portofoliul de credite, în favoarea monedei locale, şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

[1] Toate datele financiare de mai jos sunt ne-auditate, rezultatele de afaceri consolidate ale Grupului Băncii Comerciale Române (BCR) pentru anul 2014 conform IFRS. Dacă nu este stipulat altfel, rezultatele financiare pentru anul 2014  sunt comparate cu rezultatele financiare ale anului 2013. De asemenea, dacă nu este stipulat altfel, cursurile de schimb valutar folosite pentru conversia în euro a cifrelor sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Contul de profit şi pierdere este convertită folosind cursul mediu de schimb valutar pentru 2014, adică 4.4442 LEU/EUR, când se face referire la rezultatele pe  2014 şi cursul mediu de schimb valutar pentru 2013, adică 4.4194 LEU/EUR, când se face referire la rezultatele pe 2013. Bilanţul la  31 Decembrie  2014 şi la 31 decembrie  2013 sunt convertite folosind cursurile de schimb valutar de închidere de la datele respective (4.4828 LEU/EUR la 31 Decembrie 2014 şi respectiv 4.4710 LEU/EUR la 31 decembrie 2013). Toate schimbările de procentaj fac referire la cifre în LEU.

[2] Indicatori calculaţi la decembrie 2014 în comformitate cu definiţia (în lucru) EBA a expunerilor nete neperformante. Valorile comparative cu datele anterioare ar fi fost: rata NPL - 23,7% şi rata de acoperire a creditelor neperformante - 82,2%

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 538 de unităţi retail localizate în majoritatea oraşelor cu peste 10.000 locuitori, pe tot teritoriul României, cât şi prin 21 de centre de afaceri şi 23 de birouri mobile dedicate companiilor. BCR deţine cea mai mare reţea de echipamente de self-banking din ţară - aproximativ 2600 de echipamente (bancomate, echipamente multifuncţionale, terminale automate de plată, echipamente de schimb valutar) cât şi 12.000 de terminale POS pentru plata cu cardul la comercianţi. Grupul BCR avea în decembrie 2014, 7.054 de angajaţi.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contractaţi biroul nostru de presă la: comunicare@bcr.ro

Pentru mai multe detalii despre produsele şi serviciile oferite de BCR, va rugam contactaţi InfoBCR la

Email: contact.center@bcr.ro

Telverde: 0800.801.BCR (0800.801.227), număr gratuit în toate reţele naţionale