Investiţia indirectă (fonduri de investiţii) este mai ieftină decât cea directă (achiziţionarea individuală a instrumentelor)?

Prin Investiţia în fonduri mutuale, poţi accesa o gamă largă de instrumente financiare.

De exemplu, dacă subscrii într-un fond de acţiuni, investeşti indirect în toate instumentele financiare din structura de investiţii a fondului. În schimb, dacă investeşti direct într-o singură acţiune, costurile de investiţie, raportate la valoarea unitară, ar putea fi mult mai mari decât o taxă de subscriere. Profesionalismul administratorului, pentru fondurile de investiţii care au ca obiectiv să genereze rezultate pozitive, poate depăşi randamentele unei investiţii directe în instrumente financiare din piaţa locală/ internaţională.