De ce să investesc într-un portofoliu diversificat de active?

Pentru a te asigura că beneficiezi mereu de clasa de active care performează şi că nu eşti impactat 100% de către clasa de active care nu performează. În teorie, între evoluţia acţiunilor şi cea a obligaţiunilor există o relaţie invers proporţională (atunci când acţiunile cresc, obligaţiunile stagnează sau scad usor, iar atunci când acţiunile scad, obligaţiunile cresc).