Înapoi

Cum sunt clasificate fondurile?

Conform Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România, după politica de investiţii anunţată prin prospectul de emisiune al fondului deschis de investiţii, acestea se împart în:

Fonduri monetare: investesc în instrumente monetare și obligaţiuni, cu obligaţia ca "modified duration" pe întreg portofoliu să nu treacă de 1 și se împart în:                

  • de trezorerie scurtă - maturitatea medie a plasamentelor este sub 60 de zile;
  • standard - cu modified duration maxim 1;

Fonduri de obligaţiuni și instrumente cu venit fix: investesc minim 90% din active în instrumente cu venit fix, nu sunt permise acţiuni în portofoliu.

Fonduri mixte: investesc în instrumente de natură diferită în orice combinaţie și durată de deţinere, care nu se regăsește în celelalte categorii principale și se împart în:

  • defensive - cu expunere pe acţiuni de maxim 35%;
  • echilibrate - cu expunere pe acţiuni între 35% și 65% maxim;
  • dinamice - cu expunere pe acţiuni de minim 65%;
  • flexibile - au caracteristic o combinaţie de instrumente, inclusiv acţiuni, cu pondere și durată de deţinere variabile, acţiunile putând fluctua de la 0% la 100%;

Fonduri de acţiuni: investestesc în acţiuni minim 85%;

*modified duration = durata modificată a unui fond de instrumente cu venit fix/variabil și este o masură a riscului de dobândă al fondului și arată cum se modifică valoarea acestuia la modificarea ratelor de dobândă din piaţă.