Este permisă rambursarea anticipată a unui credit, dacă am poprire pe cont?

Pentru rambursarea anticipată a creditului, în situația în care există poprire instituită asupra conturilor tale, rambursarea creditului se poate efectua anticipat doar în următoarele condiții:

  • refinanțarea creditului la o altă bancă;
  •  prin vânzarea bunului adus ca garanție la creditul contractat la BCR, caz în care trebuie să prezinți antecontractul sau contractul de vânzare-cumpărare și acordul băncii pentru vânzarea bunului ipotecat;
  • depunerea sumelor să se efectueze de persoanele care au doar calitatea de garanți fidejusori/coplătitori, în nume propriu și doar din surse proprii, iar acest lucru să fie evidentiat explicit în extrasul de cont. Solicitarea trebuie să fie efectuată de către garant/coplătitor într-o unitate BCR, însoțită de declarația pe propria răspundere, din care să reiasă calitatea acestuia și natura sumelor depuse;
  • prin lichidarea depozitelor în care sunt încasate sume cesionate în favoarea băncii.

În orice situație în afara celor menționate mai sus, rambursarea anticipată nu este permisă, orice sumă depusă în cont reprezintă disponibil și va fi plătită la propririle instituite asupra conturilor.