Înapoi

Cum se instituie o poprire pe cont?

Instituirea popririi se realizeaza de un organ de executare, in baza unui titlu executoriu ce constituite obligatia de plata a persoanei vizate de poprire; ca proces, executorul dispune bancii infiintarea popririi , prin emiterea adresei de infiintare a popririi.  In urma dispozitiei de poprire institutia de credit- banca devine tert poprit si trebuie sa respecte obligatiile legale ce ii revin.