Recuperarea impozitului pe dividende distribuite de Erste Group Bank AG

Avȃnd in vedere că pentru dividendele primite la data de referinţă 16.05.2016, 22.05.2017 şi 28.05.2018 nu s-a reţinut impozit la sursă ȋn Austria, NU se vor completa formulare de recuperare a impozitului pentru sumele ȋncasate in anul 2016 (aferente exercitiului financiar 2015), 2017 (aferente exerciţiului financiar 2016), 2018 (aferente exerciţiului financiar 2017).

Se pot transmite formulare pentru recuperarea impozitului pentru sumele ȋncasate in anii: 2013 şi 2014.

Condiţii pentru recuperarea impozitului

Existenţa unui Contract de prestări servicii de investiţii financiare valid. Contul ȋn valuta EUR deschis la BCR menţionat ȋn Contract trebuie să fie valid.

Conform prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri între Austria şi România, rezidenţii români beneficiază de o reducere a cotei impozitului datorat pentru venitul din dividende de la 25% la 5%.
Pentru recuperarea diferenţei de 20%, deţinătorii români de acţiuni Erste Bank trebuie să completeze individual şi să furnizeze către BCR (Directia Operaţiuni Clienţi Corporate şi Micro, Biroul Operaţiuni Securities) formularele standardizate ZS-RE1 şi ZS-RE1A solicitate de Autoritatea Fiscală din Austria. Formularele ZS-RE1 si ZS-RE1A de completat pentru fiecare an, formularele în formă tradusă, alături de modelul de completare şi de instrucţiunile de completare, sunt disponibile mai jos.
Un exemplar original al Formularelor standardizate ZS-RE1 şi ZS-RE1A solicitate de Autoritatea Fiscală din Austria vor fi transmise prin scrisoare cu confirmare de primire pe adresa: Banca Comercială Română, Directia Operatiuni Clienţi Corporate şi Micro, Biroul Operatiuni Securities, Bld. Regina Elisabeta 5, camera 152, sector 3, Cod 030016, Bucureşti, începând cu 01.10.2018.

Perioada de transmitere a formularelor către BCR este 01.10.2018 – 15.01.2019. După verificarea corectitudinii completării formularelor, Biroul Operaţiuni Securities va întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea diferenţei de impozit . Avȃnd in vedere ca sumele se pot recupera pentru cel mult 5 ani, se pot transmite formulare doar pentru dividendele ȋncasate in anii 2013 si 2014.

Daca se doreste recuperarea diferenţei de impozit pentru dividendele ȋncasate in anul 2013 vă rugam să ne transmiteţi formularele completate pȃnă ȋn data de 01.12.2018 astfel ȋncȃt să poată fi transmise către Autoritatea fiscala din Austria pȃnă la 31.12.2018.

Pentru formularele completate pentru 2014 primite ȋn perioada 01.10.2018 – 15.01.2018 documentele vor fi expediate de Biroul Operaţiuni Securities către Autoritatea Fiscală din Austria pȃnă la data de 30.04.2019. Ulterior transmiterii formularelor către Autoritatea Fiscală din Austria ȋncasarea sumelor durează ȋntre 3 si 6 luni.

Comisioane datorate Intermediarului

Comisionul pentru recuperarea impozitului pe dividende distribuite de Erste Bank AG se percepe conform Contractului de prestari servicii de investitii financiare, Anexa 1, ‘Comisioane pentru prestarea serviciilor de investitii financiare catre clienti’. Daca suma de recuperat este mai mica decat comisionul perceput formularele nu vor fi acceptate.

Aspecte fiscale

Impozitul final pe dividende în România este de 16%, din care poate fi dedus impozitul de 5% reţinut în Austria.
Dacă documentele menţionate la punctul 1 sunt furnizate Intermediarului şi, ca urmare a aplicării cotei de 5% conform Convenţiei de evitare a dublei impuneri între Austria şi România, se recuperează contravaloarea impozitului reţinut în Austria, rezidenţii români vor mai plăti în România o cotă de 11% din venit (16% - 5%). Plata diferenţei de impozit se va efectua ulterior, în conformitate cu Decizia de impunere pe care o vor primi de la Administraţia financiară şi numai după aceea.

În situaţia în care, prin Declaraţia 201 “Declaraţia specială privind veniturile din străinătate”, este declarat un impozit de 25% aplicat dividendului brut iar ulterior, dupa incasarea diferenţei de impozit, impozitul final reţinut în Austria este de 5%, vă sugerăm să informaţi corespunzator autorităţile fiscale române şi să anexaţi documentul justificativ ce atestă impozitarea finală a venitului din dividende în Austria cu cota de 5%, în loc de 25%, respectiv restituirea diferenţei de impozit după data depunerii initiale a declaraţiei 201. În baza acestei informări, autorităţile fiscale române vor putea calcula diferenţa de impozit datorată în România, respectiv 11% din dividendul brut cuvenit (diferenţa dintre cota standard de 16% şi cota de 5% impozit final în Austria).

Formulare de completat

2014

ZS-RE1 2014 (1) PDF (46 KB)
ZS-RE1 2014 (2) PDF (153 KB)
ZS-RE1A 2014 (1) PDF (44 KB)
ZS-RE1A 2014 (2) PDF (33 KB)

2013

ZS-RE1 2013 (1) PDF (46 KB)
ZS-RE1 2013 (2) PDF (153 KB)
ZS-RE1A 2013 (1) PDF (44 KB)
ZS-RE1A 2013 (2) PDF (33 KB)

Formulare în limba română

ZS-RE1 (română) PDF (89 KB)
ZS-RE1A (română) PDF (64 KB)

Instrucţiuni de completare a formularelor

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă