Recuperarea impozitului pe dividende distribuite de Erste Group Bank AG

Având în vedere că pentru dividendele primite la data de referință 16.05.2016, 22.05.2017, 28.05.2018 și 19.05.2019 nu s-a reținut impozit la sursă în Austria, NU se vor completa formulare de recuperare a impozitului pentru sumele încasate în anul 2016 [aferente exercițiului financiar 2015], 2017 [aferente exercițiului financiar 2016], 2018 [aferente exercițiului financiar 2017], 2019 [aferente exercițiului financiar 2018].

Se pot transmite formulare pentru recuperarea impozitului pentru sumele încasate în anul: 2014.

Condiţii pentru recuperarea impozitului

Existența unui Contract de prestări servicii de investiții financiare valid. Contul în valută EUR deschis la BCR menționat în Contract trebuie să fie valid.

Conform prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri între Austria şi România, rezidenţii români beneficiază de o reducere a cotei impozitului datorat pentru venitul din dividende de la 25% la 5%.
Pentru recuperarea diferenței de 20%, deţînătorii români de acţiuni Erste Bank trebuie să completeze individual şi să furnizeze către BCR (Direcția Operațiuni Clienți Corporate și Micro, Biroul Operațiuni Securities) formularele standardizate ZS-RE1 şi ZS-RE1A solicitate de Autoritatea Fiscală din Austria. Formularele ZS-RE1 și ZS-RE1A de completat pentru fiecare an, formularele în formă tradusă, alături de modelul de completare şi de instrucţiunile de completare, sunt disponibile mai jos. 
Un exemplar original al Formularelor standardizate ZS-RE1 şi ZS-RE1A solicitate de Autoritatea Fiscală din Austria vor fi transmise prin scrisoare cu confirmare de primire pe adresa: Banca Comercială Română, Direcția Operațiuni Clienți Corporate și Micro, Biroul Operațiuni Securities, Bld. Regina Elisabeta 5, camera 152, sector 3, Cod 030016, Bucureşti, începând cu 01.10.2018.

Perioada de transmitere a formularelor către BCR este 02.10.2019 – 01.12.2019 astfel încât să poată fi transmise către Autoritatea fiscală din Austria până la 31.12.2019. După verificarea corectitudinii completării formularelor, Biroul Operațiuni Securities va întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea diferenţei de impozit . Având în vedere că sumele se pot recupera pentru cel mult 5 ani, se pot transmite formulare doar pentru dividendele încasate în anul 2014.

Ulterior transmiterii formularelor către Autoritatea Fiscală din Austria încasarea sumelor durează între 3 și 6 luni.

Comisioane datorate Intermediarului

Comisionul pentru recuperarea impozitului pe dividende distribuite de Erste Bank AG se percepe conform Contractului de prestari servicii de investitii financiare, Anexa 1, ‘Comisioane pentru prestarea serviciilor de investitii financiare catre clienti’. Daca suma de recuperat este mai mica decat comisionul perceput formularele nu vor fi acceptate.

Aspecte fiscale

Impozitul final pe dividende în România este de 16%, din care poate fi dedus impozitul de 5% reţinut în Austria.
Dacă documentele menţionate la punctul 1 sunt furnizate Intermediarului şi, ca urmare a aplicării cotei de 5% conform Convenţiei de evitare a dublei impuneri între Austria şi România, se recuperează contravaloarea impozitului reţinut în Austria, rezidenţii români vor mai plăti în România o cotă de 11% din venit (16% - 5%). Plata diferenţei de impozit se va efectua ulterior, în conformitate cu Decizia de impunere pe care o vor primi de la Administraţia financiară şi numai după aceea.

În situaţia în care, prin Declaraţia 201 “Declaraţia specială privind veniturile din străinătate”, este declarat un impozit de 25% aplicat dividendului brut iar ulterior, dupa incasarea diferenţei de impozit, impozitul final reţinut în Austria este de 5%, vă sugerăm să informaţi corespunzator autorităţile fiscale române şi să anexaţi documentul justificativ ce atestă impozitarea finală a venitului din dividende în Austria cu cota de 5%, în loc de 25%, respectiv restituirea diferenţei de impozit după data depunerii initiale a declaraţiei 201. În baza acestei informări, autorităţile fiscale române vor putea calcula diferenţa de impozit datorată în România, respectiv 11% din dividendul brut cuvenit (diferenţa dintre cota standard de 16% şi cota de 5% impozit final în Austria).

Formulare de completat

2014

ZS-RE1 2014 (1) PDF (46 KB)
ZS-RE1 2014 (2) PDF (153 KB)
ZS-RE1A 2014 (1) PDF (44 KB)
ZS-RE1A 2014 (2) PDF (33 KB)

Formulare în limba română

ZS-RE1 (română) PDF (89 KB)
ZS-RE1A (română) PDF (64 KB)

Instrucţiuni de completare a formularelor