Recuperarea impozitului pe dividende distribuite de Erste Group Bank AG pentru dividendele incasate in 2021, 2022, 2023

Stimați clienți,

Vă transmitem mai jos informații privind recuperarea impozitului pe dividendele distribuite de Erste Group Bank AG.

Avand in vedere ca in Austria veniturile din dividende sunt impozitate cu o cotă de 27.5% din valoarea venitului brut, iar impozitul aferent dividendelor distribuite de Erste Group Bank este reţinut din valoarea dividendului brut cuvenit fiecărui acţionar prin stopare la sursă în Austria, clientii care au semnat un Contract de prestari servicii de investitii financiare cu BCR si care au incasat dividende pentru actiunile Este Group Bank AG detinute in contul de instrumente financiare deschis la BCR au posibilitatea de a recupera o parte a impozitului pe dividende retinut in Austria.

Condiţii pentru recuperarea impozitului

1.1. Ultima varianta a Contractului de prestari servicii de investitii financiare semnat si contul in valuta EUR deschis la BCR mentionat in Contract trebuie sa fie valid. BCR SA sa fie broker_ul prin care ati incasat dividendul.

1.2. Conform prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri dintre Austria şi România, rezidenţii români beneficiază de o reducere a cotei impozitului datorat pentru venitul din dividende de la 27.5% la 5%.

1.3. Recuperarea se poate efectua doar pentru urmatoarele evenimente corporative [dividende incasate]: mai 2021, decembrie 2021, mai 2022 si mai 2023. Recuperarea se poate efectua timp de 5 ani de la eveniment. Dividendul brut pentru fiecare eveniment corporativ este ca mai jos:

  •   Mai 2021              = 0.50 eur/actiune
  •   Decembrie 2021 = 1.00 eur/actiune
  •   Mai 2022              = 1.60 eur/actiune
  •   Mai 2023              = 1.90 eur/actiune

Pentru recuperarea diferentei de 22.5%, deţinătorii români de acţiuni Erste Bank trebuie să parcurga urmatorii pasii:

Pasul 1: Se va trimite o solicitare la adresa de email TaxReclaim@bcr.ro pentru obtinere date necesare completarii formularului la punctele:

H. 4. Requested repayment (total of all individual amounts in €) si K. 7. Calculation of the repayment claim

Pasul 2: Se vor completa formulare online pentru fiecare eveniment corporativ [incasare dividend] pe site_ul urmator: https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_det.asp?Typ=SD&STyp=&MIdVal=36314&s=D

Pasul 3: Dupa completarea formularului [pe baza ghidului de completare atasat], acesta se tipareste si se semneaza. Ulterior se obtine viza de rezidenta fiscala de la ANAF Romania, care se aplica direct pe formular. Autoritatea Fiscală din Austria nu accepta Certifcatul de rezidenta fiscala!

Pasul 4: Formularele completate si semnate [de catre dvs si ANAF] intr-un singur exemplar, se transmit in original cu confirmare de primire catre BCR la adresa: Directia Operatiuni - P15 – BCR Centrala - The Bridge,  Sos. Orhideelor nr. 15D, et. 10, Sector 6

Pasul 5: Biroul Operatiuni Securities va prelua formularele spre verificare si transmitere catre Autoritatea Fiscală din Austria in vederea recuperarii sumelor.

Comisioane datorate Intermediarului

Comisionul pentru recuperarea impozitului pe dividende distribuite de Erste Bank AG se percepe conform Contractului de prestari servicii de investitii financiare, Anexa 2d, capitol Comisioane servicii conexe prestate pentru pietele de capital externe si se aplica pentru fiecare eveniment corporativ [incasare divident – mai 2021, decembrie 2021, mai 2022, mai 2023].

Daca suma de recuperat este mai mica decat comisionul perceput, solicitarile dumneavoastra nu vor fi acceptate.

Termen incasare sume operatiune recuperare impozit

Referitor la termenul pentru recuperarea sumelor, din experienta anilor anteriori acesta era de 6-8 luni dar nu putem preciza cu exactitate un interval de timp imuabil, BCR avand rol de intermediar in relatie cu autoritatea din Austria in ceea ce priveste transmiterea documentelor si incasarea sumelor aferente acestora.

BCR nu are competenta de persuasiune in relatia cu aceasta institutie neexistand niciun cadru legal creat intre cele doua entitati cu privire la actiunea de recuperare impozit.

Ghid de completare

DOC (409 KB)
PDF (195 KB)