Recuperarea impozitului pe dividende distribuite de Erste Group Bank AG

Înapoi la Informații Utile

Stimați clienți,

Vă transmitem mai jos informații privind recuperarea impozitului pe dividendele distribuite de Erste Group Bank AG.

Având în vedere că în Austria veniturile din dividende sunt impozitate cu o cotă de 27,5% din valoarea venitului brut, iar impozitul aferent dividendelor distribuite de Erste Group Bank este reţinut din valoarea dividendului brut cuvenit fiecărui acţionar prin stopare la sursă în Austria, clienții care au semnat un Contract de prestări servicii de investiții financiare cu BCR și care au încasat dividende pentru acțiunile Este Group Bank AG deținute în contul de instrumente financiare deschis la BCR au posibilitatea de a recupera o parte a impozitului pe dividende reținut în Austria.

Condiţii pentru recuperarea impozitului

1.1. Ultima variantă a Contractului de prestări servicii de investiții financiare semnat și contul în valută EUR deschis la BCR menționat în Contract trebuie să fie valide.

1.2. Conform prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri între Austria şi România, rezidenţii români beneficiază de o reducere a cotei impozitului datorat pentru venitul din dividende de la 27,5% la 5%. Pentru recuperarea diferenței de 22,5%, deţinătorii români de acţiuni Erste Bank trebuie să parcurgă urmatorii pasii:

  1. Să trimită o solicitare la adresa de email TaxReclaim@bcr.ro pentru obținerea datelor necesare completării formularului la punctele: H. 4. Requested repayment (total of all individual amounts in €) si K. 7. Calculation of the repayment claim
  2. Să completeze formularele online pentru fiecare dată de distribuție a dividende pe site-ul urmator: https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_det.asp?Typ=SD&STyp=&MIdVal=36314&s=D
  3. După completarea formularului [pe baza ghidului de completare atașat], acesta trebuie tipărit și semnat. Ulterior, trebuie să obțineți viza de rezidență fiscală de la ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală), care se aplică direct pe formularAutoritatea Fiscală din Austria nu accepta Certificatul de rezidenta fiscala emis de catre ANAF Romania.
  4. Formularele completate si semnate [de către dvs și ANAF] într-un singur exemplar, trebuie transmise cu confirmare de primire către BCR la adresa: Direcția Operatiuni - P15 – BCR Centrala - The Bridge,  Strada Orhideelor nr. 15D, et. 10, Sector 6
  5. Biroul Operațiuni Securities va prelua spre verificare și transmitere către Autoritatea Fiscală din Austria în vederea recuperării sumelor.

Comisioane datorate Intermediarului

Comisionul pentru recuperarea impozitului pe dividendele distribuite de Erste Bank AG se percepe conform Contractului de prestări servicii de investiții financiare, Anexa 1, „Comisioane pentru prestarea serviciilor de investiții financiare către clienți”. Dacă suma de recuperat este mai mică decât comisionul perceput, solicitările dumneavoastră nu vor fi acceptate.

Vă mulțumim!

Ghid de completare

Ghid de completare DOC (373 KB)
Formulare traduse PDF (182 KB)