Zona SEPA

(Single Euro Payments Area)

  • reguli comune indiferent de țară
  • simplificarea pașilor de plată

Zona geografică în care plățile fără numerar în euro se vor efectua cu aceeaşi ușurință și la același nivel de securitate cu care se pot face astăzi, în cadrul granițelor naționale. Începând cu 1 noiembrie 2016 SEPA se implementează și în România.

În SEPA clienţii pot efectua şi primi plăţi fără numerar în euro în interiorul spaţiului european, la fel de sigur, rapid și eficient ca în context naţional, folosind un cont unic și instrumente de plată standardizate: SEPA Credit Transfer și SEPA Direct Debit.

Țările din SEPA

 

 

Crearea Zonei Unice a plăților în EUR este rezultatul inițiativei Uniunii Europene de a crea o piață a plăților integrată, transparentă și competitivă. Scopul Zonei unice de plăți în EUR este de a elimina diferențele între plățile interne și transfrontaliere în EUR pentru a oferi persoanelor fizice și juridice servicii de plată în EUR sigure, fiabile și ușor de utilizat.

Produse SEPA

SEPA CREDIT TRANSFER

Tranzacțiile se pot efectua prin Internet Banking, Phone Banking si Mobile Banking, precum și pe suport hârtie, inițiate în toate unitățile BCR.

Avantaje:

  • singurul identificator al contului beneficiar este IBAN-ul
  • este eliminată obligativitatea plătitorului de a menționa codul BIC al instituției creditoare a beneficiarului, acesta fiind extras automat din IBAN
  • modalitate de comisionare implicită SHA (principiul de împărțire a comisioanelor între plătitor și beneficiar stabilit prin Directiva Serviciilor de Plăți)
  • uniformizarea informațiilor aferente mandatelor în relația interbancară

SEPA DIRECT DEBIT SDD (RON)    

Mandatele SEPA de debitare directă se pot semna în toate unitățile BCR, precum și la sediul beneficiarului.

Avantaje:

  • simplificarea procesului de activare a mandatelor de Direct Debit deoarce nu mai sunteți obligați să transmiteti Beneficiarului mandatul setat în sistem interbancar;
  • toate mandatele interbancare au un format standard și sunt înregistrate de către banca Plătitorului în Registrul Unic al Mandatelor (RUM) care este gestionat de Transfond;
  • fiecare mandat interbancar are asociată o referință unică (Unique Mandate Reference sau UMR) care facilitează identificarea Plătitorului și contului din care se face plata în sistem interbancar.
  • posibilitatea de a încheia un mandat de debitare directă la sediul Beneficiarului se păstrează și după implementarea SEPA Direct Debit.