Plata dividendelor Erste Group Bank AG pentru exercițiul financiar 2015

Referitor la plata dividendelor distribuite de emitentul Erste Group Bank AG pentru exercițiul financiar 2015, vă facem cunoscut că începând cu data de 19 mai 2016, Echipa BCR va demara plata dividendelor către acţionarii care au încheiat cu BCR un Contract de Prestari Servicii de Investiții Financiare, în urmatoarele condiții :

Data de referință: 16.05.2016 – data la care trebuie sa dețineți acțiuni Erste Bank pentru a avea dreptul de a încasa dividende

Data plății: 19.05.2016 - 26.05.2016 perioada în care BCR va efectua plata acestor dividende.

Valoare dividend: 0.5 EUR/acțiune

* Nu se reține la sursă.

Contul în care se virează suma: contul în EUR menționat în Contractul de Prestări Servicii de Investiții Financiare încheiat cu BCR.

Dacă în Contract nu este menționat un cont de EUR veți fi contactați prin e-mail în vederea obținerii unui cont valid de EUR al carui titular sunteți în vederea efectuării plății dividendelor. În cazul în care până la efectuarea plății dividendelor nu transmiteți un cont valid de EUR, suma va fi depusă în contul dumneavoastră de tranzacționare, iar ulterior veți putea solicita transferul.

Comision: comisionul pentru procesarea operațiunii va fi reținut din valoarea dividendului net, valoarea acestuia fiind cuprinsă în Anexa 2 punctul E din Contractul de Prestări Servicii de Investiții Financiare încheiat cu BCR.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa persoanelor de contact menționate în ANEXA 4 la Contractul de prestari servicii de investiții financiare: