Înapoi

Am nevoie de un cont curent pentru derularea unui produs de economisire?

Da, se solicita existenta cel putin a unui cont curent in valuta produsului de economisire, toate operatiunile de deschidere, lichidare si diminuare derulandu-se prin acesta.