Coplatitorii trebuie sa fie rude?

Coplatitor intern: sotul / sotia; Coplatitor extern parintii/ fratii/ surorile/ copiii imprumutatului care nu au acelasi domiciliu cu imprumutatul (domiciliul si/ sau resedinta) sau orice alta persoana care detine dreptul de proprietate deplin sau in cota parte asupra imobilului care face obiectul investitiei/ garantiei.