În cazul în care rata nu este achitată până la data scadenţei se aplică dobânzi penalizatoare?