Înapoi

În cazul în care rata nu este achitată până la data scadenţei se aplică dobânzi penalizatoare?

Da, se aplică dobanzi penalizatoare în momentul în care nu se achită în data scadenței. Marja dobânzii penalizatoare este înscrisă în contractul tău de credit. Dobânda penalizatoare se adaugă la dobânda curentă, astfel se va plăti dobânda curentă + dobânda penalizatoare.

Dobânda penalizatoare în cazul creditelor, exceptând descoperitul de cont, se aplica, începând cu prima zi de restanța, la valoarea ratelor de credit restanțe și, după caz, la alte sume decât cele aferente creditului care sunt datorate și restante.