Cum procedez atunci cand se intampla evenimentul asigurat?

In cazul politelor  deschise la Omniasig (cu exceptia poltiei Multiprotect) avizarea daunelor se face prin intermediul Call Center-ului cu program NON STOP, la urmatoarele numere de telefon:

021.9669 sau 004.021.777.9669 pentru apeluri efectuate din strainatate,

sau

email: asistenta@omniasig.ro / avizari@omniasig.ro 

sau 

prin formularele online de avizare daune de pe website-ul companiei: https://www.omniasig.ro/formular-online-declaratie-daune.html 

In cazul politelor Multiprotect

✓ In cazul furtului obiectelor personale, al cardului, token-ului, sau al unor tranzactii frauduloase persoana asigurata trebuie sa declare furtul la cea mai apropiata secţie de Politie, de unde va solicita o copie a plangerii cu numar de inregistrare;

✓ In cazul pierderii sau furtului cardului, token-ului, sau telefonului, persoana asigurata trebuie sa solicite la BCR blocarea platilor de pe aceste dispozitive.

✓ Dauna va trebui notificată la Omniasig prin email la: daune_omniasig@cardif.com, sau telefonic la 031.226.11.66.

✓ Persoana asigurata va trimite catre Omniasig documentele necesare soluţionarii daunei. In cazul tranzactiilolor frauduloase este necesar si avizul de refuz la plata depus la banca.

✓ In cazul furtului/pierderii obiectelor personale, persoana asigurată va trimite catre Omniasig dovada achiziţionării unui bun Inlocuitor.

✓ Plata despagubirii se face in maxim 10 zile lucrătoare de la ultimul document transmis, in contul specificat

In cazul asigurarii complexe de calatorie

In cazul producerii unui eveniment asigurat, pentru a beneficia de serviciile acoperite in baza „Asigurarii complexe de calatorie”, Asiguratul/ orice persoana (in situatia in care Asiguratul se afla in imposibilitate fizica) trebuie sa apeleze urgent, in masura posibilitatii, numerele de call-center:

  • +40 21 201 90 30 APRIL– pentru evenimente asigurate produse in afara granitelor Romaniei;
  • +40 21 9669 OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP – pentru evenimente asigurate produse pe teritoriul Romaniei.

In cazul politelor emise de catre alti asiguratori veti obtine informatii cu privire la modalitatea de notificare dauna prin intermediul brokerilor sau pe site-ul asiguratorilor.

In cazul asigurarilor de viata/complexe/afectiuni grave atasate  la credite: 

-Asigurare deces

1.Notificarea Asiguratorului cu privire la producerea evenimentului asigurat se va face in scris prin completarea Formularului de notificare a evenimentului asigurat dupa cum urmeaza:

a. Formularul de notificare a evenimentului asigurat + fisa de credit la data notificarii+ extras cont credit cu soldul creditului la data decesului se vor transmite de catre Contractant/Beneficiar pe adresa de email: daune.bcr@bcrasigviata.ro imediat ce Contractantul/Beneficiarul a fost instiintat de producerea evenimentului asigurat,

b. In termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea documentelor - specificate la punctul 5 mai jos - de la familia/mostenitorii/reprezentantul legal al clientului, Contractantul/Beneficiarul are obligatia transmiterii acestora catre Asigurator. Documentele vor fi transmise fie pe e-mail, la adresa daune.bcr@bcrasigviata.ro, fie letric, la adresa Bucuresti, sector 1, str. Rabat nr.21.

2.  Fara minimul de documente necesare primite, Asiguratorul nu va proceda la analizarea dosarului de dauna.

3.  Pentru dosarele de dauna pentru care sunt necesare documente suplimentare Asiguratorul poate transmite solicitare privind detaliile acestora pe adresa de mail a consilierului client retail si a unitatii. De asemenea, Asiguratorul poate solicita documentele necesare analizarii dosarului de dauna si catre institutiile publice (ex: cabinet medical, spital, politie, parchet, etc), functie de cauza evenimentului asigurat. 

4. In cazul in care documentele solicitate de catre Asigurator sunt depuse direct la sucursala, aceasta va transmite documentele catre Asigurator conform punctului 1.b de mai sus.

5. Pentru intocmirea dosarului de dauna sunt necesare urmatoarele documente:

Documente minim necesare:

a) Formular de notificare a evenimentului asigurat;

b) Copia certificatului de asigurare semnata de Contractant;

c) Copia certificatului de deces.  In cazul decesului in strainatate se va prezenta copie legalizata apostilata;

d) Copia certificatului constatator al decesului sau adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa diagnosticele care au dus la deces;

e) In functie de cauza care a determinat decesul, se transmit urmatoarele documente:

1. Copia fisei de consultatii de la medicul de familie semnata si parafata de acesta (in cazul decesului din boala) sau un referat medical de la medicul de familie in care sa fie specificate diagnosticele cu care persoana asigurata a fost luata in evidenta si data diagnosticarii acestora.

2. copia procesului verbal de la locul accidentului / copia raportului de analiza toxicologica / rezolutia de la parchet si orice alte documente de la organele statului competente de a stabili cauzele si imprejurarile care au dus la decesul asiguratului, daca s-a datorat unui accident

f) Fisa creditului la data notificarii 

g) Extras cont credit cu soldul creditului la data decesului

Pentru creditele care au intrat in campania de refinantare incepand cu data de 28.08.2015, este obligatorie transmiterea unei copii a certificatului initial de asigurare**. 

 Alte documente medicale / informatii necesare solutionarii dosarului de dauna*

* Pentru clarificarea imprejurarilor decesului Asiguratului, Asiguratorul poate solicita prin intermediul Contractantului/Beneficiarului/ membrilor familiei documente suplimentare. 

** Pentru cazurile in care creditul initial a fost refinantat este obligatoriu ca la prezentarea documentatiei de dauna sa fie transmis si certificatul initial de asigurare. In  cazul in care certificatul de asigurare initial nu se regaseste in arhiva fizica a bancii (dosarul de credit), acesta se va solicita reprezentantului legal/mostenitorul titularului de credit decedat. De asemenea, daca nici in acest caz nu se regaseste in format fizic certificatul solicitat, banca va instiinta asiguratorul printr-un e-mail in care se vor mentiona datele initiale ale certificatului de asigurare (nr. certificat, nume prenume asigurat, CNP, valoarea initiala a creditului, data de inceput si data la care a fost inchis prin refinantare). Datele tehnice mentionate se certifica cu o captura de ecran din aplicatia bancii. 

6. Asiguratorul are obligatia de a solutiona dosarul de dauna in termen de 15 zile  lucratoare de la primirea ultimului document solicitat, termen dupa care va notifica Contractantul/Beneficiarul cu privire la rezolutia dosarului.

-Asigurare complexa/Afectiuni grave

Notificarea evenimentului asigurat trebuie facuta in termen de 15 zile de la producerea acestuia

Notificarea Asiguratorului cu privire la producerea evenimentului asigurat se  efectueaza prin completarea Formularului de notificare a evenimentului asigurat   si transmiterea acestuia de catre Contractant/Beneficiar pe adresa  daune.bcr@bcrasigviata.ro, impreuna cu documentele mentionate in formular

In cazul asigurarilor de viata neatasate la credit:

Notificarea Asiguratorului cu privire la producerea evenimentului asigurat se va face in scris la adresa de email: daune.bcr@bcrasigviata.ro  prin completarea Formularului de notificare a evenimentului asigurat