Cum funcționează componenta de protecție?

În cazul decesului persoanei asigurate pe perioada de plată a primelor, asigurătorul va plăti beneficiarilor indemnizația de deces, constituită din maximul dintre Suma asigurată minimă garantată în caz de deces și valoarea rezervei matematice majorată cu 5% din suma primelor de asigurare plătibile în perioada de plată a primelor de asigurare.