Schimbăm numărul de contact! Începând cu luna august 2020 vom fi disponibili doar la *2227, număr cu tarif normal apelabil din rețele naționale fixe și mobile. Numărul de telefon 0800801227 vă fi anulat.

Glosar de termeni bancari

 

 

 

Carduri

  Termen bancar Explicație

A

ATM (Automated Teller Machine) sau Bancomat

Automat bancar utilizat pentru diferite operaţiuni efectuate cu Cardul (e.g. retragere de numerar, efectuare plăţi, informare privind situaţia contului, schimbare cod PIN etc.).

Autorizare

Proces prin care o tranzacţie este autorizată sau respinsă. De obicei, decizia este luată de emitent sau de o terţă parte care acţionează în interesul acestuia. În cazul cardurilor cu cip, autorizarea poate fi efectuată de cip, pentru tranzacţii mai mici de o anumită sumă, stabilită de către emitent.

Autorizare off-line

Se referă la tranzacţiile bancare cu cardul, procesate şi aprobate fără efectuarea unei autorizări electronice la acceptator sau procesator.

B

Bandă magnetică

Banda magnetică de pe verso-ul cardului. Conţine informaţii cu privire la contul deţinătorului de card. Informaţia poate fi citită la un terminal şi trimisă către banca emitentă într-o cerere de autorizare.

C

Cash back

(Bani inapoi)

Bani ce se întorc în Contul ataşat cardului într-o anumită limită, stabilită printr-un regulament al băncii adus la cunoştinţa clienţilor săi.

Card

Reprezintă cardul de debit sau de credit, în lei sau valută, fiind un instrument de plată electronică, securizat şi individualizat.

Cititor de Card

Reprezintă terminalul electronic destinat exprimării consimţământului prin trecerea unui Card prin dispozitiv şi introducerea PIN-ului.

Comision de administrare a cardului

Comision care se percepe lunar sau anual pentru administrarea cardului de credit/debit principal/suplimentar.

Comerţ electronic

Termen generic care descrie operaţiunile de vânzare-cumpărare, folosind mijloace digitale. Acesta poate include folosirea internetului, a televiziunii interactive sau a terminalelor mobile.

 

Cont de card 

Cont aferent fiecărui card emis, care funcţionează în regim de Cont curent.

 

Card de debit

Instrument de plată ce permite posesorului său accesul la disponibilităţile din contul ataşat Cardului.

 

Card de credit

Instrument de plată ce permite posesorului său să utilizeze linia de credit, aprobată de bancă, în limita unui plafon stabilit.

 

Card suplimentar

Cardul de credit/debit emis pe numele unei terţe persoane desemnate de către deţinătorul cardului de credit/debit principal, denumită utilizator, care poate efectua tranzacţii din linia de credit aprobată de bancă (în cazul cardurilor de credit) sau din limita disponibilă în contul curent (în cazul cardurilor de debit).

 

CVV2 (Card Verification Value 2)/

CVC2 (Card Verification Code 2)

Reprezintă un cod de securitate format din 3 cifre, derivat în mod unic pentru fiecare Card, tipărit pe banda pe care se semnează Cardul.

CVV2 este codul de securitate al cardurilor Visa, iar CVC2 este codul de securitate al cardurilor MasterCard.

Aceste coduri sunt folosite în tranzacţii pentru care nu este nevoie prezenţa fizică a Cardului (e.g. tranzacţii prin internet, e-mail, telefon).

 

Contactless

Reprezintă tehnologia care permite efectuarea de plăţi rapide, de mică valoare, prin simpla apropiere a unui Card de cititorul de card (de ex. de POS, de cititorul de bilete de transport etc.), utilizând undele radio, fără a mai fi necesară(e) introducerea codului PIN şi/sau semnarea chitanţei.

 

D

DAE

(Dobânda Anuală Efectivă)

Reprezintă costul total al creditului, exprimat în procent anual din valoarea totală a liniei de credit acordate.

 

Data Scadentă

Cu referire la linia de credit acordată de bancă, Data Scadentă reprezintă data până la care trebuie achitată cel puţin Suma Minimă de Plată postată în ultimul extras de cont emis. În cazul cardului de credit emis de BCR, Data Scadentă este a 25-a zi de la emiterea extrasului sau, în cazul în care este zi nelucrătoare, în prima zi lucrătoare după cea de-a 25-a zi.

 

Dobândă

Suma percepută de bancă pentru sumele utilizate din linia de credit. Dobânda se calculează zilnic la soldul Contului de card. În cazul tranzacţiilor efectuate la comercianţi sau pe internet, dacă sumele utilizate sunt rambursate integral până la sfârşitul perioadei de graţie, nu se percepe dobândă.

 

Dobândă penalizatoare

Suma percepută de bancă în situaţia în care Suma Minimă de Plată nu este rambursată până la Data Scadenţei. Dobânda penalizatoare este calculată ca şi procent aplicat la principalul din Suma Minimă de Plată rămasă neachitată şi va fi percepută până la data la care Suma Minimă de Plată din ultimul extras de cont emis va fi achitată.

 

E

Embosare

Proces prin care datele de identificare tiparite pe Card sunt scrise cu caractere în relief.

 

Emitent

O instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară, ce emite şi pune la dispoziţie deţinătorului un instrument de plată electronică, pe baza unui contract încheiat cu acesta.

 

EMV

Abreviere de la un consorţiu format din 3 companii: Europay, MasterCard şi Visa, care sponsorizează, la nivel global, standardele internaţionale pentru tranzacţiile financiare electronice.

Acest termen se referă şi la specificaţiile tehnice, produse de acest consorţiu şi adoptate de toate cele 3 companii, cu scopul de a asigura compatibilitatea pe plan global a cardurilor cu cip, a terminalelor cu cip, a mesajelor financiare şi a altor servicii.

 

EFTPOS

Termen folosit pentru a descrie aparatul care citeşte banda magnetică a cardului şi generează o cerere online de autorizare a tranzacţiilor. Aceste dispozitive se instalează în marile supermarketuri, pentru a reduce timpul necesar pentru procesarea plăţilor electronice.

 

Extras de cont

Document bancar ce atestă cel puţin operaţiunile efectuate în Contul de card în cursul unei perioade de timp determinate, precum şi soldul Contului la începutul şi sfârşitul perioadei, Suma Minimă de Plată, Data Scadentă. Extrasul de cont lunar poate fi primit gratuit fie prin poştă, fie în format electronic.

 

H

Hologramă

Fotografie creată cu laser, care reprezintă o imagine tridimensională. Este folosită ca o măsură de prevenire a falsurilor la Carduri şi bancnote.

 

I

Imprinter

Dispozitiv manual folosit de comerciant pentru autorizarea tranzacţiilor efectuate cu Cardul. Aparatul generează o imagine a caracterelor embosate de pe Card.

 

Indentare

Proces prin care datele de identificare de pe Card sunt scrise cu caractere printate.

 

Instituţie acceptantă

O instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară, ce oferă comercianţilor acceptanţi servicii de acceptare la plată a cardurilor, în baza unui contract încheiat în prealabil între aceasta şi comerciantul acceptant, precum şi servicii de eliberare de numerar, la ghişeele sale şi în reţeaua proprie de terminale, deţinătorilor. În cazul instrumentelor de plată electronică de tipul cardului, instituţia acceptantă poate fi şi emitentul instrumentului de plată.

 

L

Linie de credit

Reprezintă creditul acordat de bancă şi care poate fi angajat de client în condiţiile stabilite în documentele de creditare; linia de credit poate fi accesată prin intermediul unui card.

 

M

Monedă electronică

Varianta electronică a bancnotelor şi monedelor, care se poate stoca pe un dispozitiv de plată electronic (e-money). Acesta este folosit, de regulă, pentru a face plăţi electronice de mică valoare.

 

P

Perioadă de graţie

Perioada în care nu se percepe dobândă curentă la Cardul de credit. În cazul Cardului de credit emis de BCR, perioada de graţie este de maxim 55 de zile şi este valabilă doar pentru tranzacţiile la comercianţi/pe internet, în ţară sau în străinătate.

 

PIN (Personal Identification Number)

Reprezintă codul numeric personal de identificare, cu caracter strict confidenţial, atribuit de către bancă fiecărui deţinător sau utilizator pentru a fi utilizat în operaţiunile cu Cardul.

 

POS

Terminalul electronic destinat autorizării electronice şi prelucrării unei tranzacţii bancare efectuate prin intermediul Cardului, care poate fi dotat sau nu cu tehnologie Contactless.

 

Portofel electronic

Funcţie a Cardului cu cip care permite ca o unitate monetară să fie stocată pe Card. Valoarea stocată scade cu fiecare cumpărătură efectuată cu Cardul, fără a mai fi nevoie ca tranzacţia să fie autorizată.

 

R

Revolving

O linie de credit a cărei sumă disponibilă scade pe măsură ce este utilizată şi creşte pe măsură ce banii sunt rambursaţi, până la întregirea liniei de credit iniţiale.

 

Rate fără dobândă

Reprezintă facilitatea de rambursare într-un număr variabil de rate fără dobândă a creditului accesat prin intermediul magazinelor partenere, prin utilizarea Liniei de credit aprobate.

 

S

Suma minimă de plată

Reprezintă suma pe care deţinătorul de card trebuie să o plătească până la Data Scadenţei, calculată ca procent din Linia de credit utilizată, comunicată prin Extrasul de cont, la care se adaugă valoarea integrală a dobânzilor şi a comisioanelor. Suma Minimă de Plată este menţionată în Extrasul de cont lunar.

 

3D-Secure

Reprezintă un protocol folosit ca un nivel suplimentar de securitate pentru tranzacţiile bancare efectuate online cu Carduri.

 

Credite

  Termen bancar Explicație

A

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România

Asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1992, declarată de utilitate publică prin HG nr. 1447/09.09.2004 care promovează metodele şi tehnicile de evaluare prin mijloace specifice.

Informaţii suplimentare regăsiţi pe site-ul: www.anevar.ro.

Antecontract de vânzare-cumpărare

Este o promisiune asumată atât de către vânzător, cât şi de către cumpărător de a încheia în viitor, la preţul convenit, un contract de vânzare-cumpărare privind un imobil. Prin antecontract sunt stabilite: preţul vânzării, data limită până la care trebuie semnat contractul de vânzare-cumpărare, termenul de eliberare a imobilului, avansul, modalitatea de plată a preţului vânzării.

B

Biroul de Credit S.A.

Societate pe acţiuni înregistrată la Registrul Comerţului în data de 16 februarie 2004, având ca acţionari 23 de bănci din România, societate al cărei obiect de activitate se referă la: (i) colectarea/prelucrarea de date privind portofoliul de clienţi – persoane fizice ai participanţilor la Biroul de Credit S.A.; (ii) informaţii/analize oferite participanţilor în scopul: a) identificării şi cuantificării riscului de credit; b) creşterii calităţii creditelor; c) diminuării riscului de fraudă şi protejării creditorilor; (iii) stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring); (iv) consultanţă financiar-bancară. 

Mai multe informaţii legate de Biroul de Credit S.A. se regăsesc pe site-ul acestei societăţi: www.birouldecredit.ro.  

C

Cadastrul şi cartea funciară

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al României.

Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din 3 părţi: A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor; B. partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate şi alte drepturi reale şi C. partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini.

Comision de administrare credit

Comision plătit lunar sau anual pentru monitorizarea/înregistrarea/ efectuarea de operaţiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat Consumatorului. Nivelul acestui comision se stabileşte fie în valoare fixă, fie ca procent aplicat la soldul creditului.

Credit

Suma evidenţiată în conturi bilanţiere sau în conturi din afara bilanţului, pusă la dispoziţie ori pe care instituţia creditoare s-a angajat să o pună la dispoziţie unei persoane fizice sau unei entităţi nefinanciare, în schimbul obligaţiei debitorului în cauză de a rambursa suma respectivă, precum şi de a plăti dobânzi ori alte cheltuieli legate de această sumă; finanţările de tip leasing financiar sunt asimilate creditului.

Credit pentru investiţii imobiliare

Orice credit acordat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (i) este garantat cu ipotecă imobiliară şi (ii) este acordat în scopul dobândirii ori menţinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmează să se realizeze, ori în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcţii ori pentru viabilizarea unui teren sau exclusiv în scopul rambursării unui credit pentru investiţii imobiliare. Potrivit legislaţiei BNR, finanţările de tip leasing financiar imobiliar acordate persoanelor fizice sunt asimilate creditului pentru investiţii imobiliare.

Credit ipotecar pentru investiţii imobiliare

Creditul acordat cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 1. este acordat în scopul efectuării de investiţii imobiliare cu destinaţie locativă sau cu altă destinaţie decât cea locativă ori în scopul rambursării unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare contractat anterior şi 2. acordarea creditului este garantată cel puţin cu ipotecă asupra imobilului care face obiectul investiţiei imobiliare pentru finanţarea căreia se acordă creditul, respectiv cu ipotecă asupra imobilului obiect al investiţiei imobiliare pentru finanţarea căreia a fost anterior acordat un credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, a cărui rambursare urmează a fi astfel finanţată.

Credit imobiliar

Credit destinat achiziţionării unui imobil/realizării de investiţii imobiliare, pentru care solicitantul poate aduce drept garanţie un alt imobil.

Credit de consum

Orice alt credit în afara creditului pentru investiţii imobiliare definit mai sus (exemple: credite de nevoi personale, credite auto, credite pentru studii, credit privind servicii medicale etc.). Creditul de consum poate fi garantat sau negarantat.

Costul total al creditului

Reprezintă toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte Consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de bancă, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse în costul total al creditului dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate Consumatorului.

Coplătitor

Persoana care participă cu venitul net la stabilirea venitului total net luat în considerare pentru acordarea unui credit şi care se obligă împreună cu debitorul la plata tuturor obligaţiilor derivate din contractul de credit. În cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, coplătitorul este obligat să plătească datoriile scadente.

Centrala Riscurilor de Credit, fosta Centrala Riscurilor Bancare

(CRC, fosta CRB)

Structură în cadrul Băncii Naţionale a României care gestionează informaţia de risc de credit şi informaţia despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale utilizatorilor, în condiţiile păstrării secretului profesional.

D

Data acordării

Data la care banca pune la dispoziţia clientului suma aferentă Creditului aprobat.

Data aprobării

Data la care banca aprobă cererea de credit.

Data aprobării financiare

Data la care banca aprobă financiar cererea de credit ipotecar depusă de  solicitat, pe baza documentelor de venit.

Data rambursării integrale

Data la care debitorul rambursează Băncii Creditul, împreună cu dobânzile şi comisioanele prevăzute în contractul de credit.

Debitor (Împrumutat)

Persoana care participă cu venitul net la stabilirea venitului total net luat în considerare pentru acordarea unui credit şi căruia i se acordă un Credit.

Dobânda

Venit rezultat din folosirea unui bun (creditul) de către o altă persoană (debitorul) în virtutea unui contract (contract de credit). Dobânda poate fi:

a) Fixă: Este dobânda menţionată în contractul de credit care va rămâne neschimbată pe toată durata contractului. Astfel, Clientul ştie încă de la început care este suma de rambursat pe întreaga durată a contractului de credit.

b) Fixă şi variabilă: Dobânda este neschimbată o anumită perioadă de timp (de ex. 5 ani); apoi, la expirarea acestei perioade de timp, dobânda devine variabilă, fiind stabilită în funcţie de indicii de referinţă ROBOR/EURIBOR/LIBOR/IRCC, la care se adaugă o marja fixă.

c) Variabilă: Dobânda este stabilită în funcţie de indicii de referinţă ROBOR/EURIBOR/LIBOR/IRCC, la care se adaugă o marjă fixă. În acest caz, pe toată durata contractului de credit, ratele de credit vor creşte sau descreşte în funcţie de evoluţia indicilor de referinţă menţionaţi, actualizarea realizându-se lunar, la 3 luni, la 6 luni sau la 12 luni, în funcţie de cum s-a stabilit în contractul de credit.

Dobânda penalizatoare

Dobânda datorată Băncii în caz de întârziere la plata obligaţiilor asumate prin contractul de credit. Se calculează pe bază de procent fix şi se aplică la sumele restante în conformitate cu prevederile contractului de credit, cu excepţia sumelor provenite din calculul dobânzii.

E

Eligibilitate

Set de condiţii stabilite de Bancă pentru acordarea unui credit (ex. vârstă, vechime în muncă etc.).

Executare silită

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia asumată faţă de Bancă, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită. Executarea silită are loc în oricare din formele prevăzute de lege (urmărire mobiliară, urmărire imobiliară) până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu (contractul de credit şi contractul de garanţie), achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, precum şi a cheltuielilor de executare. 

Exemplu reprezentativ

Conform OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, informaţiile standard pe care trebuie să le cuprindă orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit specifică prin intermediul unui exemplu reprezentativ următoarele:

– rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru Consumator

– valoarea totală a creditului

– dobânda anuală efectivă

– durata contractului de credit

– în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul de achiziţie şi valoarea oricărei plăţi în avans

– după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor

Extras de Carte Funciară

Reflectă situaţia la zi a Cărţii Funciare a unui imobil (e.g. adresă imobil, descriere imobil, proprietar, sarcini etc.). Există două tipuri de Extrase de Carte Funciară: (i) pentru informare, care nu au un termen de valabilitate şi (ii) pentru autentificare, valabile 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Extrasele de Carte Funciară pentru autentificare sunt obligatorii la încheierea şi autentificarea unui contract de vânzare cumpărare şi a unui contract de ipotecă.

EURIBOR

Indice de referinţă administrat de European Money Markets Institute (sau orice persoană care va prelua această sarcină în viitor). Nivelul indicelui EURIBOR este stabilit pe piaţa interbancară pentru euro şi publicat pe pagina EURIBOR 01 a Thomson Reuters (sau orice altă pagină care o va înlocui) pentru fiecare perioadă de dobândă de o lună, trei luni, şase luni, după cum este menţionat în contractul de credit.

F

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM)

Societate comercială pe acţiuni, funcţionând în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. FNGCIMM este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică de drept privat care are ca activitate principală emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor şi a altor instrumente de finanţare.

 

FNGCIMM a fost înfiinţată în baza  HG nr. 1211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN.

G

Garant 

Cel care constituie o garanţie: garanţie reală mobiliară sau imobiliară (ipotecă) sau garanţie personală (fideiusiune). Cel care se obligă faţă de creditor să execute obligaţia debitorului dacă acesta din urmă nu o execută are calitatea de fideiusor.                             

Garanţii

Mijloace juridice care conferă creditorului garantat anumite prerogative suplimentare constând, de regulă, fie într-o prioritate faţă de ceilalţi creditori, fie în posibilitatea ca, în caz de neexecutare din partea debitorului, să urmărească pe o altă persoană, care s-a angajat să execute ea obligaţia ce revenea debitorului.

Grad de îndatorare

Raportul dintre totalul ratelor lunare aferente creditelor contractate şi venitul disponibil, exprimat sub forma procentuală.

Grafic de rambursare

Este documentul care indică suma, numărul şi frecvenţa plăţilor pe care debitorul urmează a le efectua pentru rambursarea creditului contractat pe toată durata contractului de credit. Graficul de rambursare este parte integrantă din contractul de credit.

I

Ipotecă

Garanţie reală imobiliară având ca obiect un bun imobil/mobil aparţinând debitorului sau unei alte persoane fizice.

L

LIBOR

Indice de referinţă administrat de ICE Benchmark Administration Limited (sau orice persoană care va prelua această sarcină în viitor). Nivelul indicelui LIBOR este stabilit pe piaţa interbancară pentru dolari americani şi publicat pe paginile LIBOR01 sau LIBOR02 ale Thomson Reuters (sau orice altă pagină care le va înlocui) pentru fiecare perioadă de dobândă de o lună, de trei luni, de şase luni, după caz) după cum este menţionat în contractul de credit.

M

Marja fixă

Parte componentă a dobânzii variabile, ce se exprimă în procent, şi care este fixă pe toată perioada derulării contractului de credit. Se adaugă la indicii de referinţă ROBOR/EURIBOR/LIBOR pentru a calcula Dobânda.

Întrucât marja rămâne fixă pe durata contractului de credit, Dobânda se modifică doar în funcţie de evoluţia indicilor de referinţă.

R

Rambursare

Orice plată efectuată în vederea restituirii unui Credit.

Rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României (BNR)

Rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al BNR.

Rescadenţare

Rescadenţarea este o măsură aplicată creditelor în derulare şi, în funcţie de oferta fiecărei Bănci, poate viza:

- amânarea la plata Creditului pentru o lună

- extinderea perioadei de creditare

- perioadă de graţie de 6 luni

- reducerea ratei lunare de plată pe o perioadă determinată de timp

Se recurge la măsura rescadenţării Creditului în situaţia în care din cauza dificultăţilor financiare debitorul nu mai poate achita Creditul conform prevederilor contractului de credit.

ROBOR

Indice de referinţă stabilit şi publicat de BNR (sau orice persoană care va prelua această sarcină în viitor) pentru fiecare perioadă de dobândă variabilă de o lună, de trei luni, de şase luni, după caz) după cum este menţionat în contractul de credit.

S

Scadenţa

Termenul la care debitorul trebuie să efectueze plăţile conform contractului de credit. Scadenţele, inclusiv scadenţa finală sunt menţionate în Graficul de rambursare.

Scoringul

Cumul de criterii prestabilite, la care solicitantul trebuie să obţină un punctaj minim, stabilit prin reglementările interne ale Băncii, utilizat la fundamentarea deciziei de creditare.

V

Valoarea totală plătibilă

Suma dintre valoarea totală a creditului şi Costul total al creditului.

Cont curent și servicii atașate

  Termen bancar Explicație

B

Beneficiar

Orice destinatar preconizat al fondurilor care au făcut sau vor face obiectul unei Operaţiuni de Plată.

C

Cec

Înscris prin care o persoană, numită trăgător, dă ordin unei bănci la care are un disponibil bănesc, numită tras, să plătească, la prezentarea titlului, o sumă de bani unei alte persoane, numită beneficiar.

Cecul se înscrie în categoria Instrumentelor de Plată de Debit, definite mai jos, alături de cambie şi de bilet la ordin.

Comision de retragere numerar

Comision perceput de către bancă la retragerea banilor în numerar de la ghişeu sau de la Bancomat (ATM).

Cont

Orice tip de cont bancar deschis în evidenţele băncii pe numele clientului (cont curent, cont de depozit, cont de credit etc.)

Cont curent

Orice cont bancar deschis în evidenţele băncii pe numele clientului care este întotdeauna un cont de plăţi, inclusiv orice cont de credit din care se fac sau se pot face plăţi.

Centrala Incidentelor de Plăţi (sau CIP)

Structură în cadrul Băncii Naţionale a României specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin.

D

Debitare directă

Serviciu de Plată prin care debitarea contului de plăţi al plătitorului este iniţiată de Beneficiarul plăţii în baza consimţământului dat de plătitor (i) Beneficiarului plăţii, (ii) prestatorului de servicii de plată al Beneficiarului plăţii sau (iii) prestatorului de servicii de plată al plătitorului.  

Descoperit de cont

 

Contract de credit explicit pe baza căruia un creditor pune la dispoziţia unui debitor fonduri care depăşesc soldul curent al Contului curent al debitorului.  

E

Extras de cont

Document care atestă cel puţin operaţiunile efectuate într-un cont într-o perioadă de timp determinată, precum şi soldul contului la începutul şi sfârşitul perioadei respective.

I

IBAN (sau International Bank Account Number)

Înseamnă un şir de caractere care identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituţie, cont utilizat pentru procesarea plăţilor în cadrul sistemelor de plăţi sau prin schemele de tip bănci corespondent.

Instrument de Plată de Debit (sau ID)

Reprezintă orice cec, cambie sau bilet la ordin valabil, emis conform legii aplicabile.

Instrument de Plată

Înseamnă orice dispozitiv personalizat şi/sau orice set de proceduri convenite între client şi bancă pentru a iniţia o Operaţiune de Plată sau, în general, pentru furnizarea unui Serviciu de Plată. 

Instrucţiune de Plată

Reprezintă orice instrucţiune de plată transmisă de client către bancă prin care se solicită executarea unei Operaţiuni de Plată sau în general furnizarea unui Serviciu de Plată.

Instituţie Plătitoare

Înseamnă instituția de credit la care plătitorul are deschis Contul care urmează a fi debitat sau a fost debitat cu suma prevăzută în instrucţiunea de debitare directă.

O

Operaţiune de Plată

Înseamnă o acţiune iniţiată de client sau un alt Ordonator sau de Beneficiar cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri într-un sau dintr-un Cont curent.

Ordin de plată (sau OP)

Orice Instrucţiune de Plată emisă de Ordonator către bancă pe baza unui formular tipizat pretipărit sau a standardului prestabilit pus la dispoziţie de bancă.

Ordonator

Reprezintă clientul sau o altă persoană autorizată care transmite băncii o Instrucţiune de Plată, în conformitate cu drepturile de operare aferente Contului curent din care se execută Instrucţiunea de Plată.

OUR

Reprezintă modalitatea de comisionare aferentă tranzacţiilor în valută, potrivit căreia comisioanele tuturor băncilor de pe traseul plăţii sunt suportate de către Ordonator. Comisionul „OUR garantat” exclude posibilitatea decontării ulterioare a eventualelor comisioane, comisionul aferent plăţii fiind suportat de Ordonator o singură dată, la efectuarea plăţii, excepţie făcând plăţile care tranzitează SUA.

P

Plăţi cu Caracter Regulat

Reprezintă orice plăţi pentru care plătitorul a autorizat banca în prealabil, printr-un mandat, să îi debiteze automat Contul (e.g. Standing Order, Direct Debit).

S

SHA

 

Reprezintă modalitatea de comisionare potrivit căreia fiecare dintre Ordonator şi Beneficiar suportă comisionul băncii la care are deschise conturile.

SEPA (sau Single Euro Payments Area)

Reprezintă o zonă geografică, denumită şi Zonă Unică de Plăţi în Euro.

Servicii de Plată

Înseamnă oricare dintre următoarele servicii bancare prestate de către bancă clientului: servicii de depunere şi retragere de numerar într-un/dintr-un Cont curent, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea Contului curent; debitări directe (inclusiv debitări directe singulare), operaţiuni de transfer credit (operaţiuni cu ordine de plată programate); Operaţiuni de Plată printr-un Card sau un dispozitiv similar; emiterea şi/sau acceptarea la plată a Instrumentelor de Plată; remiterea de bani; şi Operaţiuni de Plată în care consimţământul este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicaţie, digitale sau informatice.

Standing Order

(sau decontarea prin Ordine de Plată programate)

Reprezintă modalitatea de plată prin care banca, în calitate de Instituţie Plătitoare execută Ordinele de Plată la date fixe şi în sume agreate prealabil, în baza convenţiilor încheiate cu clientul, în condiţiile respectării prevederilor aplicabile. 

SWIFT (sau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)

Reprezintă un sistem de telecomunicaţii între instituţiile financiare din întreaga lume ce asigură, printre altele, securitatea comunicaţiilor.

T

Societatea de Transfer de Fonduri si Decontări - TRANSFOND S.A.

Este o companie privată fondată de comunitatea bancară din România având ca acţionari Banca Naţională a României şi bănci comerciale din România, care asigură furnizarea de servicii de compensare şi decontare a plăţilor fără numerar în monedă naţională, pentru instituţiile de credit, Banca Naţională a României, Trezoreria Statului şi alte instituţii financiare.

V

Virament

Este operaţiunea ce constă în transferul unei sume dintr-un cont în altul, la ordinul clientului.

Depozite

  Termen bancar Explicație

C

Capitalizarea dobânzii

Adăugarea dobânzii la valoarea depozitului la momentul prelungirii acestuia pe o nouă perioadă.

Prelungire automata a depozitului la termen

Reprezintă o nouă constituire de depozit la termen, pe acelaşi termen, urmând ca banca să aplice nivelul standard al dobânzii valabil la momentul prelungirii automate.

Cont de economii

Produs de economisire remunerat cu dobândă, care oferă posibilitatea de a retrage sau depune numerar în orice moment şi care se constituie pe o perioadă nedeterminată, cu condiţia păstrării soldului minim. Dobânda plătită de bancă este variabilă şi diferenţiată pe tranşe valorice: cu cât sumele sunt mai mari, cu atât dobânda creşte. Sumele depuse în conturile de economii sunt în siguranţă, fiind garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în limita unui plafon prestabilit.

D

Depozit bancar

Produs de economisire ce constă într-o sumă de bani depusă în Cont pe o perioadă prestabilită, remunerată cu dobândă fixă. În principiu, cu cât sumele sunt păstrate un timp mai îndelungat, cu atât bonificaţia este mai ridicată.

Depozitele pot fi încheiate pe termene diferite, în funcţie de oferta fiecărei bănci. La expirarea termenului depozitului, există următoarele alternative pentru deponent: lichidarea depozitului, încasarea dobânzii câştigate şi prelungirea depozitului pe acelaşi termen sau capitalizarea dobânzii.

Clientul poate stabili de la bun început prelungirea automată a depozitului la data scadentă, cu capitalizarea dobânzii sau plata acesteia într-un Cont Curent.

Sumele depuse în depozitele bancare sunt în siguranţă, fiind garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare în limita unui plafon de acoperire prevăzut de lege.

Dobânda pentru produsele de economisire

Dobânda pe care banca o plăteşte clientului pentru resursele deţinute la bancă.

P

Plafon de acoperire

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per instituţie de credit.

Produs de economisire

În categoria produselor de economisire intră: depozitul bancar, contul de economii, planurile de economii.

T

Titluri de stat

Înscrisuri care constituie datoria publică a României, emise sub formă de bonuri, certificate de trezorerie şi alte instrumente cu scadenţe de un an sau până la un an, obligaţiuni şi alte instrumente cu scadenţe mai mari de un an, constituind împrumuturile statului, în monedă naţională şi/sau în valută, pe termen scurt, mediu şi lung.

Titlurile de stat sunt instrumente investiţionale cu venit fix, fiind considerate cele mai sigure plasamente.

Fonduri deschise de investiţii

  Termen bancar Explicație

F

Fonduri deschise de investiţii

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale căror titluri de participare fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue şi a căror înfiinţare este iniţiată de către o societate de administrare a investiţiilor.

Preţul de cumpărare al titlului de participare este preţul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor şi este format din valoarea unitară a activului net calculată de societatea de administrare şi certificată de Depozitar pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector al Fondului.

Preţul de răscumpărare este preţul cuvenit investitorului la data înregistrării cererii de răscumpărare şi este format din valoarea unitară a activului net calculată de societatea de administrare şi certificată de Depozitar, pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.

În funcţie de politica de investiţii, fondurile sunt clasificate în mai multe categorii, fiecăruia fiindu-i asociat un grad de risc:

- Fonduri monetare – investesc în instrumente de pe piaţa monetară (certificate de depozit, titluri de stat, depozite bancare, etc); risc scăzut.

- Fonduri de obligaţiuni – investesc minim 80% din active în instrumente cu venit fix şi nu investesc în acţiuni; risc mediu.

- Fonduri multi-active – investesc într-un mix de active (instrumente cu venit fix, acţiuni şi alte active); risc  mediu spre ridicat.

- Fonduri de acţiuni – investesc minim 85% din active în acţiuni; risc ridicat.

- Fonduri cu capital garantat/protejat - cu grad de protecţie a capitalului investit.

- Fonduri cu randament absolut (absolute return) – au o politică de investiţii flexibilă cu obiectiv principal de generare a unor randamente pozitive, independent de evoluţiile pieţei.

Investiţia în fonduri deschise de investiţii comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât şi riscul nerealizării obiectivelor, randamentul potenţial al unei investiţii  fiind, de regulă, direct proporţional cu gradul de risc asociat acesteia.

Leasing

Vezi termenii aici.

Pensii private

  Termen bancar Explicație

P

Pensie administrată  privat (pensie privată obligatorie)

Lună de lună, o parte din contribuţia ta de asigurări sociale este direcţionată către fondul de pensii administrat privat (Pilon II), astfel:

- Participarea la un astfel de fond de pensii private este obligatorie pentru angajaţii cu vârsta de până la 35 de ani (aceştia au la dispoziţie 4 luni de la angajare să îşi aleagă fondul de pensii administrat privat la care doresc să participe, în caz contrar fiind repartizaţi aleatoriu de către instituţiile de evidenţă (casele de pensii);

- Este bine de ştiut că angajaţii cu vârste cuprinse între 35 şi 45 de ani pot participa la Pilonul II pe baza opţiunii proprii;

- În prezent, fiecare angajat plăteşte o contribuţie de asigurări sociale (CAS) către stat de 10,5% din salariul brut, iar, în cazul persoanelor care participă la un fond de pensii administrat privat, instituţia de colectare (ANAF) transferă din aceasta o cotă de 5,01% din salariul brut (aferentă anului 2016) în contul individual al participantului, deschis la fondul pe pensii administrat privat la care acesta este înregistrat.

Pensie privată facultativă

Clientul poate contribui la pensia privată facultativă (Pilon III) cu până la 15% din venitul său salarial brut lunar sau asimilat acestuia. Astfel, acesta poate decide să economisească din veniturile proprii în vederea obţinerii unui venit suplimentar şi distinct de pensia furnizată de sistemul public.

Este bine să ştii că sumele reprezentând contribuţii proprii la fondurile de pensii private facultative sunt deductibile fiscal din impozitul pe venitul din salariu, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual.

Pilonul II

Este denumirea dată sistemului de pensii administrat privat, cu contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele de până în 35 ani şi opţionale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani.

Pilonul III

Este denumirea dată sistemului de pensii facultative, administrate de companii private, sistem bazat pe conturi individuale şi aderare facultativă.

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă