Obligațiuni guvernamentale din CEE

Alege oportunități din Europa Centrală și de Est, prin investiții în obligațiuni
guvernamentale și pune banii să lucreze pentru tine.

 • Investiții pe termen lung cu risc echilibrat
 • Rambursare integrală la maturitate

Obligațiuni guvernamentale din CEE

Alege oportunități din Europa Centrală și de Est, prin investiții în obligațiuni guvernamentale și pune banii să lucreze pentru tine.

 • Investiții pe termen lung cu risc echilibrat
 • Rambursare integrală la maturitate

Ce primesc?

RANDAMENT
Dobânda este peste media pieței și poți beneficia și de câștiguri din schimbul valutar

SIGURANȚĂ
Obligațiunile guvernamentale din CEE oferă un grad mediu de siguranță

TRANSPARENȚĂ
Suma dobânzii și calendarul de plată sunt transparente și pot fi calculate în avans

Vreau să știu mai mult

Prin obligațiuni guvernamentale din CEE investești pe termen lung și participi la dezvoltarea economiei! Aceste obligațiuni emise de țările din Europa Centrală și de Est sunt folosite pentru a finanța proiecte de infrastructură, cum ar fi autostrăzi, porturi sau centrale electrice.

Țările din Europa Centrală și de Est sunt economii în curs de dezvoltare. Creșterea lor dinamică e susținută de consumul ridicat și uneori creșterea exporturilor. În drumul lor spre prosperitate, aceste țări depind de capitalul acumulat prin obligațiuni, dar și de importul de bunuri, servicii și expertiză.

Pentru început, e bine de reținut:

 • Deficitul bugetar și creșterea ratei inflației declanșate de cerere sunt mai mari decât cele din zona euro. Ca urmare, obligațiunile guvernamentale din CEE oferă cupoane mai mari pentru riscul ridicat. Cu toate acestea, obligațiunile guvernamentale din CEE oferă un grad suficient de siguranță
 • Ca membri UE sau candidați la UE, aceste țări doresc să se prezinte ca parteneri egali ai UE. Din perspectiva oportunitate-risc, obligațiunile guvernamentale CEE oferă dobânzi atractive
 • Obligațiunile guvernamentale din CEE sunt emise ca obligațiuni cu rată fixă de dobândă. Cuponul e plătit de obicei o dată pe an, iar la maturitate obligațiunea este rambursată integral
 • Dacă decizi să cumperi obligațiuni guvernamentale în altă valută, așa-numitele „obligațiuni străine ”, trebuie să iei în calcul și riscul valutar
 • Obligațiunile guvernamentale din CEE reprezintă oportunități de investiție pe termen lung cu un grad de risc echilibrat
 • Deși incertitudinile economice din zona obligațiunilor guvernamentale din CEE sunt ușor mai mari decât cele din zona euro, riscul suplimentar e compensat de cupoane mai mari. Așadar, aceste obligațiuni guvernamentale sunt potrivite pentru investitori cu experiență care doresc să valorifice oportunitățile de pe piață dinamică din CEE
 • Între data emiterii și maturitate pot exista fluctuații de preț. Din acest motiv, vânzarea obligațiunii înainte de maturitate poate genera pierdere
 • Rambursarea integrală a capitalului este valabilă doar la scadența finală a obligațiunii
 • Riscul valutar poate avea drept efect scăderea sumei dobânzii și a valorii nominale totale
 • Fluctuațiile de preț ale obligațiunilor din țările CEE, care nu sunt membre UE, s-ar putea să fie mai pronunțate în comparație cu cele emise în țările UE

Documente Necesare

 • Document de identitate al titularului și împuterniciților, după caz 
 • Contract prestări de servicii de investiții financiare 
 • Declarație de la banca curentă sau altă instituție financiară, dacă dorești să transferi active sau numerar către contul BCR nou deschis 

Te-ar mai putea interesa și:

Cont și card George, 100% online

George info

eToken BCR