Restructurare credite

Soluții sustenabile pentru clienții aflați în situații dificile,
care se confruntă cu probleme financiare.

Restructurare credite

Soluții sustenabile pentru clienții aflați în situații dificile,
care se confruntă cu probleme financiare.

Soluții pentru clienții persoane fizice care se află în situații dificile

Situațiile considerate ca fiind dificultăți financiare, în care puteți beneficia de soluții alternative:

Principalele condiții de eligibilitate aplicabile clienților persoane fizice pentru acordarea unor soluții alternative

Puteți apela la un tratament de restructurare dacă îndepliniți cel puțin următoarele condiții:

  • participanții la credit pot dovedi situația financiară curentă prin documente justificative (adeverințe de venit acceptate de bancă; documente medicale etc.);
  • ați avut un comportament de plată în conformitate cu obligațiile contractuale asumate;
  • valoarea raportului dintre obligațiile lunare de plată totale, de natura creditelor acordate de BCR și alte bănci (incluzând rata lunară de plată ulterioară restructurării) și veniturile curente ale participanților la credit, vă permite achitarea noii rate.

Principalele tipuri de soluții pentru persoanele
aflate în dificultate financiară

Documentația necesară în vederea restructurării
creditelor acordate persoanelor fizice

IMPORTANT

Exemplu de calcul

Cum aplic?

Contact