Speed Transfer

Soluția optimă pentru transferurile din străinătate către România

Mai mult...

Avantaje

 • siguranţă şi operativitate privind transferul sumelor în EUR şi USD spre România;
 • beneficiarul sumei nu plăteşte comision;
 • confidenţialitatea tranzacţiilor asigurată de bancă;
 • beneficiarii sunt informaţi de către SC SPEED TRANSFER SRL cu privire la:
  • sumele care urmează a fi transferate;
  • unitatea BCR unde se pot prezenta pentru ridicarea banilor.
Mai mult...

Caracteristici

 • serviciul este destinat persoanelor fizice din străinătate pentru a efectua transferuri în valută către persoane fizice din România, clienţi sau neclienţi ai băncii
 • asigură transferul de fonduri în EUR din Spania, Italia, Belgia şi Anglia spre România
 • se vor transfera sume în EUR şi în USD

 

Mai mult...
Expeditorul sumei Beneficiarul sumei
Trebuie să furnizeze date corecte de identificare ale beneficiarului sumei transferate Poate fi client BCR sau client ocazional
Numele şi prenumele beneficiarului, suma, unitatea BCR destinatară, numărul de cont/codul IBAN al contului în cazul în care beneficiarul sumei deţine un cont în valută deschis la BCR

Va primi suma în valuta în care s-a ordonat transferul

Va primi suma integrală transferată de ordonator

Numele şi prenumele beneficiarului, suma, unitatea BCR destinatară şi date de identificare ale beneficiarului: data naşterii sau seria şi numărul cărţii de identitate sau adresa completă sau codul numeric personal sau un cod alfanumeric specific fiecărei tranzacţii care va identifica unic suma şi beneficiarul acesteia în cazul în care beneficiarul transferului este un neclient al băncii În cazul în care beneficiarul sumei deţine un cont în valută deschis la BCR transferul sumelor din străinătate se poate realiza direct în cont

Costuri

 • Comisioanele aferente operaţiunilor de transfer vor fi suportate în totalitate de către ordonatorul transferului;
 • Pentru retragerea sumelor transferate, clienţilor sau clienţilor ocazionali, nu li se percepe comision.
Mai mult...

Documente

 • Expeditorul completează un formular tip – dispoziţie de transfer, pentru trimiterea banilor;
 • Beneficiarul se prezintă la unitatea BCR indicată de ordonator şi, pe baza actului de identitate, prezentat în original şi aflat în termen de valabilitate, i se eliberează banii.
Mai mult...