Serviciul de plăţi şi încasări cross currency

Permite procesarea operaţiunilor de plăţi şi încasări pentru care moneda din mesajul de plată este diferită de moneda contului plătitor (pentru operaţiunile de plată) sau moneda contului beneficiar (pentru operaţiunile de încasări).

Avantaje

  • Fără comisioane suplimentare faţă de cele aferente operaţiunii de plată sau încasare, stabilite în funcţie de moneda mesajului de plată şi destinaţia plăţii/sursa încasării;
  • Flexibilitate, prin conversia automată în/din valuta contului bancar aferent operaţiunii de încasare/plată.

Caracteristici

  • Este disponibil pentru operaţiuni de plată pe suport hârtie;
  • Cursul valutar utilizat: Cursul de Schimb de Referinţă BCR;
  • Ora limită de procesare: ora 13:00;
  • Exemple:
    • operaţiune de plată: clientul băncii iniţiază o operaţiune de plată prin care ordonă băncii efectuarea transferului unei sume într-o monedă (ex. EUR) diferită de moneda în care este deschis contul plătitor (ex. RON);
    • operaţiune de încasare: clientul băncii recepţionează o operaţiune de încasare a unei sume într-o monedă (ex. USD) diferită de moneda în care este deschis contul beneficiar (ex. RON).

Costuri

*Cursul de Schimb de Referinţă reprezintă cursul de schimb folosit de BCR pentru efectuarea oricărui schimb valutar (vânzare sau cumpărare, după caz) şi care este cursul valutar furnizat de BCR aşa cum este afişat la Unităţile Bancare pentru casa de schimb valutar (“Cursul de Schimb de Referinţă BCR”). Cursul de Schimb de Referinţă BCR se încadrează între limitele din următoarea formulă de calcul: Cursul de Referinţă BNR valabil în ziua operaţiunii de schimb valutar la care se aplică de către BCR o marjă de +/- 10%.