Servicii de Bază

  • Pachetul Servicii de Bază pentru persoane vulnerabile din punct de vedere financiar

    Se adresează tuturor persoanelor fizice care au reședința în Uniunea Europeană și care nu dețin un cont curent la nicio bancă de pe teritoriul României, iar media venitului lunar sau media veniturilor nete pe ultimele 6 luni nu depășește 60% din salariul mediu brut pe economie (respectiv 1.905 lei net).

  • Pachetul Servicii de Bază pentru persoane care nu sunt vulnerabile din punct de vedere financiar

    Se adresează tuturor persoanelor fizice care au reședința în Uniunea Europeană și care nu dețin un cont curent la nicio bancă de pe teritoriul României.