Servicii de depozitare

Servicii de depozitare pentru activele fondurilor de pensii private. Ce motivează alegerea BCR ca depozitar?

  • Informări periodice referitoare la schimbări legislative cu impact asupra activităţii de administrare şi depozitare
  • Proceduri de lucru detaliate privind fluxuri de documente şi metode de evaluare ale instrumentelor financiare
  • Suport în rezolvarea problemelor operaţionale apărute în activitatea de administrare a fondurilor de pensii private
  • Personal specializat implicat în activitatea de depozitare, selectat astfel încât să se asigure menţinerea unei organizaţii performante, bazate pe cunoaştere şi crearea de plus valoare pentru companie, partenerii si clienţii săi

Caracteristici

Informații importante

Discutați cu un specialist

BCR – Direcţia Piețe Financiare

Departament Instituții Financiare

Cristian PASCU

Şef Departament Servicii Titluri şi Bănci Corespondente

Telefon: +40373.511.695

Paul MARINESCU

Expert Servicii Titluri

Telefon: +40373.510.631