Servicii de custodie

Custodie instrumente financiare tranzactionate pe piața locală/piețe externe. Ce motivează alegerea BCR ca agent custode?

 • Rețea extinsă
 • Promptitudine în a răspunde cerințelor clienților săi
 • Documentație simplificată pentru gestionarea conturilor de custodie
 • Proceduri de lucru detaliate
 • Suport în rezolvarea problemelor operaționale
 • Personal specializat, cu experiență în activitatea de custodie, selectat astfel încât să se asigure menținerea unei organizații performante, bazate pe cunoaștere și crearea de plus valoare pentru companie, partenerii și clienții săi

Caracteristici

Banca Comerciala Română este autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ca intermediar care prestează servicii de investiții financiare (custodie și administrare de instrumente financiare) prin Atestatul CNVM nr.369/26.05.2006 și este înscrisă în Registrul ASF cu nr.PJR01INCR/400007 din 26.05.2006.

Calitatea serviciilor de custodie oferite de BCR a fost recunoscută de către prestigioasa revista “Global Custodian”:

Serviciile de custodie oferite de BCR constau în:

 • Deschiderea de conturi de evidență a instrumentelor financiare separat pentru fiecare Client pentru care BCR prestează servicii de custodie;
 • Păstrarea în siguranță a portofoliilor de instrumente financiare deținute de Clienți și aflate în custodie la BCR, tranzactionate atât pe piața locală, cât și pe piețe externe de capital;
 • Reconcilierea instrucțiunilor primite de la Clienți cu contrapărțile implicate în decontarea instrumentelor financiare;
 • Procesarea instrucțiunilor de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare care pot fi păstrate în custodie;
 • Întocmirea și transmiterea către Client a extraselor de cont/ confirmări/raportări/ informări, conform clauzelor Contractuale și a reglementărilor aplicabile;
 • Evaluarea instrumentelor financiare din portofoliul Clienților;
 • Monitorizarea și procesarea evenimentelor corporative aferente instrumentelor financiare aflate în portofoliul Clienților:
  • notificarea în legătura cu hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor;
  • colectarea veniturilor (dobânzi, principal, dividende);
  • majorarea/diminuarea capitalului social
  • distribuiri de acțiuni cu titlu gratuit, drepturi de preferință;
  • orice alt eveniment corporativ cu impact asupra acționarilor;
 • Efectuarea de plăți reprezentând comisioane datorate de Clienți pentru intermedierea tranzacțiilor, precum și alte plăți, conform instrucțiunilor primite;
 • Recuperarea diferenței de impozit pentru veniturile aferente detinerilor pe piețe externe.

Informații importante

Discutați cu un specialist

BCR – Direcţia Piețe Financiare

Departament Instituții Financiare

Cristian PASCU

Șef Departament Servicii Titluri și Bănci Corespondente

Telefon: +40373.511.695

Paul MARINESCU

Expert Servicii Titluri

Telefon: +40373.510.631