Scontare cambii şi bilete la ordin

Cumpărarea de către bancă a biletelor la ordin (BO) şi/sau a cambiilor

  • Posibilitatea încasării creanţelor înaintea scadenţei titlurilor de credit
  • Fluidizarea plăţilor
  • Continuitate în desfăşurarea activităţii curente
  • Consultanţă gratuită la întocmirea documentaţiei

Caracteristici

Beneficiari: clienţi din categoria corporate, posesori legali ai unor efecte de comerţ (cambii sau bilete la ordin) şi doresc încasarea înainte de scadenţă a sumei înscrise pe acestea

Destinaţie: în funcţie de necesităţile clientului, respectiv pentru efectuarea oricăror plăţi, cu respectarea prevederilor legale

Moneda de acordare: lei şi/ sau valută

Pot exista:

  • scontare individuala (unul sau mai multe BO/cambii prezentate la scontare la acelasi moment)
  • scontare revolving (plafon aprobat in cadrul caruia se pot sconta mai multe BO/cambii)

 

Te-ar mai putea interesa și: