Scrisoarea de intenţie

Document eliberat de către bancă în baza cererii clientului, prin care se certifică existenţa şi disponibilitatea fondurilor necesare încheierii unui contract comercial/tranzacţie, precum şi angajamentul băncii de a pune la dispoziţie respectivele fonduri, în anumite condiţii

Avantaje

  • susţine îndeplinirea de către client a obligaţiilor către o terţă parte
  • se eliberează anterior încheierii unei tranzacţii financiare sau comerciale, facilitând finalizarea tranzacţiei
  • flexibilitate privind modelul scrisorii de confort (se pot elibera conform modelelor standard ale băncii sau conform modelelor solicitate de client)

Caractereristici

Se eliberează în baza:

  • resurselor proprii ale clientului
  • creditelor contractate la bancă (în derulare sau în baza finanţărilor ce urmează a se acorda)
  • prin combinarea variantelor anterior menţionate

· moneda: RON/EUR/USD

· valabila o perioadă determinată (maxim căteva luni) de la semnarea contractului comercial

Poate v-ar interesa şi

Scrisoare de confort

Scrisoarea de bonitate