Scontarea acreditivelor de export cu plata la termen

Avantaje:

 • creşterea lichidităţii (transformarea unei tranzacţii cu plata la termen în tranzacţie cu plata la vedere)
 • finanţarea integrală a tranzacţiei
 • eliminarea costurilor generate de administrarea şi urmărirea plăţii
 • nesolicitare de garanţii reale (ipoteci, gajuri)

Caracteristici


 • Destinaţia: Se acordă clienţilor băncii persoane juridice, la solicitarea acestora, pentru creanţe comerciale în valută asupra unui partener comercial nerezident, ce vor fi achiziţionate de la primul deţinător al acestora (exportatorul), creanţe născute din vânzări de bunuri sau prestări de servicii, concretizate sub forma acreditivului de export cu plata la termen; în funcţie de necesităţile clientului, pentru efectuarea oricăror plăţi, cu respectarea prevederilor legale
 • Moneda: valută convertibilă
 • Suma finanţată: valoarea nominală a acreditivului de export cu plata la termen
 • Scadenţa: se determină conform condiţiilor acreditivului, fără a depăşi un an de la data finanţării

Documente


 • acreditivul de export cu plata la termen
 • copii ale documentelor remise în cadrul acreditivului
 • copia scrisorii de remitere la intern către client
 • copia scrisorii de remitere la extern a documentelor
 • copie mesaj swift testat de confirmare a plăţii la scadenţă primit de la banca emitentă în cazul acreditivelor domiciliate la banca emitentă