Factoring de export

Este un pachet de servicii prin care vă finanțăm exporturile prin plăți imediate în valuta facturilor, urmărim încasarea acestora la termenul prevăzut și acoperim riscurile de neîncasare

  • Asigură finanțarea creanțelor generate din operațiunile de export ce presupun plata la termen
  • Elimină riscurile de neîncasare a contravalorii facturilor generate de exporturile realizate
  • Monitorizează încasările creanțelor din export

Avantaje

Descriere

Documente necesare

Descarcă documente

Cerere de factoring PDF (149 KB)
Acordul CRC PDF (22 KB)

Contact