Factoring de export

Este un pachet de servicii prin care vă finanțăm exporturile prin plăți imediate în valuta facturilor, urmărim încasarea acestora la termenul prevăzut și acoperim riscurile de neîncasare

 • Asigură finanțarea creanțelor generate din operațiunile de export ce presupun plata la termen
 • Elimină riscurile de neîncasare a contravalorii facturilor generate de exporturile realizate
 • Monitorizează încasările creanțelor din export

Avantaje

 • Utilizaţi un pachet de servicii complet, cu administrare, colectare, finanțare și preluare a riscului de neîncasare pentru creanțe
 • Eliminați riscurile de neîncasare a creanțelor din export
 • Puteți gestiona eficient cash flow-ul prin deblocarea de lichidități
 • Obţineţi lichidități fără a bloca garanții reale
 • Colaborați cu personal dedicat, cu experiență în domeniu și aveți acces la o rețea vastă de instituții financiare corespondente BCR
 • Vă asigurăm condiții avantajoase de finanțare ale societăților de factoring membre Erste Group (dacă este cazul)
 • Profitați de mai mult timp pentru afacerea dumneavoastră, pentru că ne ocupăm de monitorizarea și colectarea creanțelor de export
 • Vă asigurăm termene particularizate de plată ale produselor și serviciilor dumneavoastră pentru a putea accesa noi piețe de desfacere
 • Derulați în siguranță operațiunile, pentru că acestea se fac prin intermediul unei rețele specializate, cu cadru și norme reglementate la nivel internațional – Factors Chain International
 • Aveți acces la operațiuni puțin costisitoare, rapide și simplificate din punct de vedere al documentației

Descriere

Prin Factoring-ul de Export obțineți:

 • Finanțare imediată, la cererea dumneavoastră în valuta facturilor, pe o perioadă de maxim 180 de zile de la data emiterii facturilor
 • 80% din valoarea facturilor, acesta fiind nivelul standard al finanțării

Condiții pe care trebuie să le îndepliniți:

 • Trebuie să livrați sau să prestați către clienți produsele sau serviciile facturate
 • Să nu cesionați facturile în favoarea altui creditor
 • Să nu depășiti cele 180 de zile de scadență a facturilor

Alte informații importante:

 • Prin Factoring-ul de Export îmbunătățiți cash flow-ul și indicatorii financiari ai companiei dumneavoastră
 • Puteți avea acces la informații cu privire la bonitatea clienților dumneavoastră actuali sau potențiali, asigurând astfel rentabilitatea operațională

Documente necesare

Pentru aprobarea plafonului de factoring/ finanțare trebuie să prezentați următoarele:

 • Cerere de factoring
 • Documentul comercial (contract, comandă etc.)
 • Situațiile financiare ale companiei dumneavoastră
 • Acordul dumeavoastră pentru consultarea Centralei Riscului de Credit (CRC)

 Pentru finanțare trebuie să obțineți:

 • Borderoul facturilor cedate
 • Facturile care să poarte mențiunea de cesiune din Acordul cadru de factoring
 • Document de transport sau orice alt document care să ateste livrarea mărfurilor, respectiv prestarea serviciilor către debitori
 • Alte documente conform contractului comercial, după caz

Tranzacţiile de factoring se concretizează prin semnarea de către dumneavoastră și bancă (Factor) a contractului de factoring și prin notificarea debitorului extern cu privire la obligația acestuia de a efectua plata în contul BCR din acel moment.

Descarcă documente

PDF (149 KB)
PDF (22 KB)

Contact

Direcția Tranzacții Bancare, BCR Supply Chain Finance

Telefon:
0373.515.513
0373.515.519
0373.515.529

DTB.SupplyChainFinance.Sales@bcr.ro